Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [Lang] lithuanian - LT  (Read 2275 times)

marax

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 1
[Lang] lithuanian - LT
« on: May 29, 2009, 08:59:31 pm »

Čia mano vertimas, tiksliau bandymas SNews prakalbinti lietuviškai:

Code: [Select]
<?php// Language File 

// http://snewscms.su// global variable - do not edit

    
global $l;

// Editing may begin here# SITE LANGUAGE VARIABLES

$l['home'] = 'Pagrindinis';

$l['home_sef'] = 'home'//default value is used only if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]

$l['archive'] = 'Archyvas';

$l['contact'] = 'Kontaktai';

$l['sitemap'] = 'Tinklalapio medis';# categories

$l['month_names'] = 'Sausis, Vasaris, Kovas, Balandis, Geguž&#279;, Birželis, Liepa, Rugpj&#363;tis, Rugs&#279;jis, Spalis, Lapkritis, Gruodis';

$l['none_yet'] = 'N&#279;ra publikacijos';# search

$l['search_keywords'] = 'Paieškos raktažodis';

$l['search_button'] = 'Ieškoti';

$l['search_results'] = 'Paieškos rezultatai';

$l['charerror'] = 'Paieškos laukelyje &#303;veskite bent 4 ženklus';

$l['noresults'] = 'J&#363;s&#371; užklausa yra be rezultat&#371;';

$l['resultsfound'] = 'J&#363;s&#371; užklausos rezultatai';#comments

$l['addcomment'] = 'Rašyti komentar&#261;';

$l['comment'] = 'Komentuoti';

$l['comment_info'] = 'Komentaras paviešintas';

$l['page'] = 'Puslapis';

$l['on'] = '&#303;jungtas'// preposition word used in comments infoline#paginator

$l['first_page'] = 'Pradinis';

$l['last_page'] = 'Paskutinis';

$l['previous_page'] = 'Ankstesnis';

$l['next_page'] = 'Sekantis';

$l['name'] = 'Vardas';#comments

$l['comment_sent'] = 'J&#363;s&#371; komentaras &#303;šsi&#371;stas';

$l['comment_sent_approve'] = 'J&#363;s&#371; komentaras laukia patvirtinimo';

$l['comment_error'] = 'J&#363;s&#371; komentaras nebuvo &#303;šsi&#371;stas';

$l['no_comment'] = 'Šis straipsnis dar neturi komentar&#371;';

$l['no_comments'] = 'Komentar&#371; n&#279;ra';

$l['ce_reasons'] = '<strong>Galimos priežastys:</strong><br />

<ul>

<li>J&#363;s nieko ne&#303;raš&#279;te &#303; teksto &#303;vesties laukel&#303;</li>

<li>Komentaras pernelyg trumpas</li>

<li>J&#363;s &#303;raš&#279;te matematiškai klaiding&#261; kod&#261;</li>

<li>Arba J&#363;s pergreit band&#279;te pakartotinai komentuoti t&#261; pat&#303; straipsn&#303;</li>

</ul>'
;

$l['url'] = 'Tinklalapio URL';

$l['enable_comments'] = '&#302;jungti komentavim&#261; (naujiems vartotojams pagal nutyl&#279;jim&#261;)';

$l['freeze_comments'] = 'Visi komentarai uždrausti';

$l['frozen_comments'] = 'Šiuo metu komentarai negalimi';#contact

$l['required'] = '* - privalomas užpildyti laukelis';

$l['email'] = 'E-paštas';

$l['message'] = 'Žinut&#279;';

$l['math_captcha'] = 'Spamui išvengti &#303;rašykite dviej&#371; skai&#269;i&#371; sum&#261;';

$l['contact_sent'] = 'D&#279;kojame, J&#363;s&#371; žinut&#279; išsi&#371;sta';

$l['contact_not_sent'] = 'J&#363;s&#371; žinut&#279;s nepavyko išsi&#371;sti';

$l['message_error'] = '<strong>Galimos priežastys:</strong> J&#363;s neužpild&#279;te laukelio vardui ar pranešimui &#303;rašyti, arba neteisingai paraš&#279;te e-pašto adres&#261;.';#generic links

$l['backhome'] = '&#302; pradži&#261;';

$l['read_more'] = 'Skaityti daugiau';#contents error

$l['article_not_exist'] = 'Toks straipsnis neegzistuoja';

$l['category_not_exist'] = 'Tokia rubrika neegzistuoja';

$l['not_found'] = 'Nieko nerasta';

$l['no_content_for_filter'] = 'Nerastas turinys susietas su filtru';

$l['no_category_set'] = 'Pirmiau reikia sukurti rubrik&#261;';#rss links

$l['rss_articles'] = 'RSS straipsniai';

$l['rss_pages'] = 'RSS puslapiai';

$l['rss_comments'] = 'RSS komentarai';

$l['rss_comments_article'] = 'RSS komentarai šiam straipsniui';

$l['no_rss'] = 'Šiuo metu n&#279;ra RSS pranešim&#371;';# ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES

$l['uncategorised'] = 'Nepriskirta jokiai rubrikai';

$l['new_content'] = 'Sukurti nauj&#261; turin&#303;';

$l['home_if_used'] = 'Pagal nutyl&#279;jim&#261; Home (jei naudojamas)';#breadcrumbs in admin

$l['snews_articles'] = 'sNews straipsniai';

$l['snews_pages'] = 'sNews puslapiai';

$l['snews_categories'] = 'sNews rubrikos';

$l['snews_settings'] = 'sNews nustatymai';

$l['snews_files'] = 'sNews failai';#administration

$l['administration'] = 'Administratorius';

$l['articles'] = 'Straipsniai';

$l['extra_contents'] = 'Papildomas turinys';

$l['pages'] = 'Puslapiai';

$l['all_pages'] = 'Visi puslapiai';#basic buttons

$l['view'] = 'Išvaizda';

$l['add_new'] = 'Naujas';

$l['admin_category'] = 'Nauja rubrika';

$l['article_new'] = 'Naujas straipsnis';

$l['extra_new'] = 'Naujas papildomas turinys';

$l['page_new'] = 'Naujas puslapis';

$l['edit'] = 'Pakeisti';

$l['delete'] = 'Ištrinti';

$l['save'] = 'Išsaugoti';

$l['submit'] = 'Si&#371;sti';#settings

$l['settings'] = 'Nustatymai';

$l['site_settings'] = 'Svetain&#279;s nustatymai';#login

$l['login_status'] = 'Prisijungimo informacija';

$l['login'] = 'Prisijungti';

$l['username'] = 'Vartotojo vardas';

$l['password'] = 'Slaptažodis';

$l['login_limit'] = 'Ribojamas ženkl&#371; skai&#269;ius/Slaptažodis: 4-8 lotyn&#371; ab&#279;cel&#279;s raid&#279;s/skai&#269;iai';

$l['logged_in'] = 'J&#363;s prisijung&#279;te';

$l['log_out'] = 'Atsijungti nuo sistemos';

$l['logout'] = 'Atsijungti';#categories

$l['categories'] = 'Rubrikos';

$l['category'] = 'Rubrika';

$l['subcategory'] = 'Rubrikos skirsnis';

$l['not_sub'] = 'Rubrikos skirsni&#371; n&#279;ra';

$l['show_in_subcats'] = 'Rodyti rubrikos skirsniuose';

$l['add_subcategory'] = 'Sukurti rubrikos skirsn&#303;';

$l['publish_subcategory'] = 'Publikuoti rubrikos skirsn&#303;';

$l['appear_category'] = 'Publikuoti tik rubrikoje';

$l['appear_page'] = 'Rodyti tik puslapyje';

$l['add_category'] = 'Sukurti rubrik&#261;';

$l['category_order'] = 'Rubrik&#371; eiliškumas';

$l['order_category'] = 'Sur&#363;šiuoti';

$l['description'] = 'Apib&#363;dinimas';

$l['publish_category'] = 'Paviešinti rubrik&#261;';

$l['status'] = 'B&#363;sena:';

$l['published'] = 'Paviešinta';

$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Nepaviešinta</span>';

$l['create_cat'] = '<em>Nor&#279;dami paviešinti turin&#303; pirmiausiai sukurkite rubrik&#261;.</em>';

$l['no_categories'] = 'Šiuo metu n&#279;ra sukurta joki&#371; rubrik&#371;';#articles

$l['article'] = 'Straipsnis';

$l['article_date'] = 'Straipsnio publikavimo data (&#303;rašykite straipsnio publikavimo dat&#261;)';

$l['preview'] = 'Perži&#363;ra';

$l['no_articles'] = 'Šiuo metu n&#279;ra joki&#371; straipsni&#371;';

$l['show_on_home'] = 'Rodyti pradiniame puslapyje';

$l['filter'] = 'filtruoti';#customize article

$l['customize'] = 'Derinti nustatymus';

$l['display_title'] = 'Rodyti pavadinim&#261;';

$l['display_info'] = 'Rodyti infojuost&#261; (skaityti daugiau/ komentarai/ data)';

$l['server_time'] = 'Serverio laikas';

$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">B&#363;simos žinut&#279;s</span>';

$l['publish_date'] = 'Publikacijos data';

$l['day'] = 'Diena';

$l['month'] = 'M&#279;nuo';

$l['year'] = 'Metai';

$l['hour'] = 'Valanda';

$l['minute'] = 'Minut&#279;';

$l['publish_article'] = 'Paviešinti straipsn&#303;';

$l['operation_completed'] = 'Veiksmas s&#279;kmingai &#303;vykdytas!';

$l['deleted_success'] = 'Šalinimas &#303;vykdytas s&#279;kmingai';#files

$l['files'] = 'Failai';

$l['upload'] = '&#302;kelti';

$l['uploadto'] = '&#302;kelti fail&#261; &#303;:';

$l['uploadfrom'] = 'Atsisi&#371;sti fail&#261; iš:';

$l['view_files'] = 'Fail&#371; perži&#363;ra';

$l['file_error'] = 'failo negalima nukopijuoti!';

$l['deleted'] = 'Failas pašalintas!';#comments

$l['comments'] = 'Komentar&#371;';

$l['enable_commenting'] = 'Leisti komentuoti';

$l['edit_comment'] = 'Redaguoti komentar&#261;';

$l['freeze_comments'] = 'Užblokuoti komentarus';

$l['enable'] = '&#302;jungti';

$l['approved'] = 'Patvirtintas';

$l['enabled'] = '&#302;jungtas';

$l['disabled'] = '&#302;šjungtas';

$l['unapproved'] = 'Nepatvirtinti komentarai';

$l['wait_approval'] = 'Komentarai laukia patvirtinimo';#article structure

$l['title'] = 'Pavadinimas';

$l['sef_title'] = 'Supaprastintas URL (naudojamas kaip nuoroda &#303; straipsn&#303;)';

$l['sef_title_cat'] = 'Supaprastintas URL (naudojamas kaip nuoroda &#303; rubrik&#261;)';

$l['text'] = 'Tekstas';

$l['position'] = 'Pozicija';

$l['display_page'] = 'Puslapis';

$l['center'] = 'Centras';

$l['contents'] = 'Turinys';

$l['side'] = 'Papildomas turinys';

$l['advanced'] = 'Papildomi nustatymai';

$l['enable_extras'] = 'Paleisti kelet&#261; papildom&#371; funkcij&#371;';

$l['extra_title'] = 'Pavadinimo šablonas (naudojamas index.php faile, kad parodyt&#371; grup&#281; - t. y. papildomas(\'extra\') )';

$l['define_extra'] = 'Priskirtas kaip papildomas suskirstymas:';

$l['page_only'] = 'Ne - tik puslapis';

$l['groupings'] = 'Papildomas suskirstymas';

$l['group_not_exist'] = 'Papildomas suskirstymas neveikia';

$l['add_groupings'] = 'Leisti papildom&#261; skirstym&#261;';

$l['file_extensions'] = 'Fail&#371; santrumpos tinkamos &#303;kelti &#303; server&#303; (atskiriamos kableliu ir tarpu)';

$l['allowed_files'] = 'Fail&#371; santrumpos tinkamos si&#371;stis iš serverio (atskiriamos kableliu ir tarpu)';

$l['allowed_images'] = 'Nuotrauk&#371; santrumpos tinkamos si&#371;stis iš serverio (atskiriamos kableliu ir tarpu)';#errors

//Database error message

$l['dberror'] = '<strong>Nepavyko susijungti su duomen&#371; baze</strong>

<br /> Patikrinkite duombaz&#279;s susijungimo nustatymus.'
;

//Database table error message

$l['db_tables_error'] = '<strong>J&#363;s&#371; duombaz&#279;s lentel&#279;s "prefix" neteisingas, arba j&#363;s&#371; duomen&#371; baz&#279;je n&#279;ra sukurt&#371; lenteli&#371;.</strong>

<br /> Patikrinkite "prefix" arba sukurkite duombaz&#279;s lentel&#281; (žr. <a href="'
._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';

$l['error_404'] = 'Užklausa nepavyko. Gr&#303;žkite arba pasinaudokite paieška.';

$l['error_not_logged_in'] = 'J&#363;s neprisijung&#281;s, tod&#279;l neturite teisi&#371; šiam veiksmui.';

$l['admin_error'] = 'Klaida';

$l['back'] = 'Atgal';

$l['err_TitleEmpty'] = 'Turi b&#363;ti sukurtas pavadinimas.';

$l['err_TitleExists'] = 'Pavadinimas jau egzistuoja.';

$l['err_SEFEmpty'] = 'Supaprastinto URL pavadinimas turi b&#363;ti &#303;rašytas.';

$l['err_SEFExists'] = 'Supaprastinto URL pavadinimas jau egzistuoja.';

$l['err_SEFIllegal'] = '&#302;vestame Supaprastinto URL pavadinime yra neleistin&#371; ženkl&#371;.<br />

Naudokite tik tokio tipo spaudos ženklus: <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Nauja Supaprastinto URL nuoroda buvo sukurta iš Pavadinimo. Patikrinkit j&#261;.'
;

$l['errNote'] = '<br /><strong>B&#363;kite atsargus:</strong> 

Turint omeny, jog kažkas gali nutikti nepageidaujamo ir daug talpinimo nustatym&#371; gali b&#363;ti prarasti, prieš talpindami patikrinkit juos dar kart&#261;.'
;

$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">D&#279;mesio!</span>';

$l['empty_cat'] = 'Pašalinti turin&#303;';

$l['warn_catnotempty'] = 'Rubrika, kuri&#261; j&#363;s ketinate ištrinti n&#279;ra tuš&#269;ia!<br />

Galite pasirinkti galimyb&#281;<strong>"'
.$l['administration'].'"</strong> rankiniu b&#363;du perkelti su šia rubrika susijusius elementus<br />

arba<strong>"'
.$l['empty_cat'].'"</strong> ištrinti <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">VISK&#260;,</span> 

rubrik&#371; skirsnius, straipsnius, Papildom&#261; turin&#303; ir komentarus susijusius su šia rubrika.<br />

<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Pašalinti duomenys negali b&#363;ti atstatyti</span><br />'
;

$l['extra_error_cp'] = 'Funkcija Rubrika nepriskirta šiam puslapiui';

$l['extra_error_selection'] = 'Nepasirinkta nei rubrika, nei straipsnis';#settings form

$l['create_new'] = 'Norite sukurti nauj&#261; turin&#303;?';

$l['none'] = 'Ne';

$l['change_up'] = 'Pakeisti vartotojo vard&#261; ir slaptažod&#303;';

$l['newer_top'] = 'Niekada viršuje netalpinti';

$l['newer_bottom'] = 'Niekada apa&#269;ioje netalpinti';

$l['err_Login'] = 'Neteisingas vartotojo vardas/ar slaptažodis/arba suma.';

$l['pass_mismatch'] = 'Slaptažodis arba per ilgas, arba neteisingas';

$l['a_username'] = 'Vartotojo vardas';

$l['a_password'] = 'Slaptažodis';

$l['a_password2'] = 'Pakartokite slaptažod&#303;';

$l['a_display_page'] = 'Padaryti pirmuoju puslapiu';

$l['a_display_new_on_home'] = 'Rodyti naujus straipsnius pirmajame puslapyje';

$l['a_display_pagination'] = 'Rodyti straipsni&#371; dalinim&#261; puslapiais';

$l['a_website_title'] = 'Svetain&#279;s pavadinimas';

$l['a_home_sef'] = 'Supaprastintas URL pirmojo puslapio (naudojamas kaip nuoroda &#303;<em>Pradin&#303;</em>)';

$l['a_website_email'] = 'E-paštas';

$l['a_description'] = '&#1052;&#1077;t&#1072; tegas description pagal nutyl&#279;jim&#261; (paieškos sistemoms)';

$l['a_keywords'] = '&#1052;&#1077;t&#1072; tegas keywords (raktiniai žodžiai atskirti kableliu ir tarpu)';

$l['a_contact_info'] = 'Kontaktin&#279; informacija';

$l['a_contact_subject'] = 'Kontakt&#371; formos tema';

$l['a_word_filter_file'] = '„Necenz&#363;rini&#371; žodži&#371;“ filtro failas';

$l['a_word_filter_change'] = '„Necenz&#363;rini&#371; žodži&#371;“ žodis-pakaitalas';

$l['a_word_filter_enable'] = '&#302;jungti „Necenz&#363;rini&#371; žodži&#371;“ filtr&#261;';

$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Klaida: Nelestinas failo vardas</span><br />';

$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Klaida: toks failas neegzistuoja</span><br />';

$l['a_num_categories'] = 'Šalia rubrikos rodyti straipsni&#371; skai&#269;i&#371;';

$l['charset'] = 'Koduot&#279; pagal nutyl&#279;jim&#261;';

$l['a_time_settings'] = 'Laiko ir vietos nustatymai';

$l['a_date_format'] = 'Datos formatas';

$l['a_comments_order'] = 'Komentar&#371; eiliškumas';

$l['a_comment_limit'] = 'Komentar&#371; kiekis puslapyje';

$l['a_show_category_name'] = 'Rodyti rubrikos pavadinim&#261; nauj&#371; publikacij&#371; s&#261;raše';

$l['comment_repost_timer'] = 'Siuntimo laiko apribojimas - pauz&#279; prieš pakartotin&#303; komentaro siuntim&#261;';

$l['a_rss_limit'] = 'RSS straipsni&#371; limitas';

$l['a_approve_comments'] = 'Komentar&#371; patvirtinimas prieš juos publikuojant';

$l['a_article_limit'] = 'Straipsni&#371; puslapyje kiekis';

$l['a_language'] = 'Kalba';

$l['description_meta'] = 'Meta tegas Description (paieškos sistemoms)';

$l['keywords_meta'] = '&#1052;&#1077;t&#1072; tegas keywords (raktiniai žodžiai atskirti kableliu ir tarpu)';

$l['see'] = 'Ži&#363;r&#279;ti:';

$l['all'] = 'Viskas';#formatting buttons:

$l['formatting'] = 'Formatavimas';

$l['insert'] = '&#302;terpimas';

  
$l['strong'] = 'Paryškintas';

  
$l['strong_value'] = 'B';

  
$l['em'] = 'Pasvir&#281;s';

  
$l['em_value'] = 'I';

$l['underline'] = 'Pabrauktas';

$l['underline_value'] = 'U';

  
$l['del'] = 'Užbrauktas';

  
$l['del_value'] = 'S';

  
$l['p'] = 'Paragrafas';// no need to translate

  
$l['p_value'] = '&para;';

  
$l['br'] = 'Sekcijos &#303;terpimas';

  
$l['br_value'] = 'Sekcija';

  
$l['intro'] = 'Pristatymo &#303;terpimas';

  
$l['intro_value'] = 'Pristatymas';

 
$l['img'] = '&#302;terpti atvaizd&#261;';

  
$l['img_value'] = 'Atvaizdas';

  
$l['link'] = '&#302;terpti nuorod&#261;';

  
$l['link_value'] = 'Nuoroda';

  
$l['include'] = '&#302;terpti fail&#261;';

  
$l['include_value'] = 'Failas';

  
$l['func'] = '&#302;terpti PHP funkcij&#261;';

  
$l['func_value'] = 'Funkcija';  
#javascript

$l['function']='Funkcijos pavadinimas - be skliausteli&#371;.';

$l['parameters']='Jei parametr&#371; reikia daugiau nei vieno jie atskiriami kableliu. Tuštiems parametrams kabu&#269;i&#371; nenaudokite.';

  


#js alert prompts

  
$l['js_func1'] = 'Funkcijos pavadinimas - &#1085;&#1077; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&#1083;&#1100;&#1079;&#1091;&#1081;&#1090;&#1077; &#1089;&#1082;&#1086;&#1073;&#1082;&#1080;.';

  
$l['js_func2'] = "Jei parametr&#371; reikia daugiau nei vieno jie atskiriami kableliu (be tarp&#371;). Tuštiems parametrams kabu&#269;i&#371; nenaudokite, tik tuš&#269;ius kablelius.";

  
$l['js_file'] = '&#302;rašykite failo URL';

  
$l['js_image1'] = '&#302;rašykite atvaizdo URL';

  
$l['js_image2'] = '&#302;rašykite atvaizdo pavadinim&#261;';

  
$l['js_link1'] = '&#302;rašykite nuorodos URL';

  
$l['js_link2'] = '&#302;rašykite nuorodos pavadinim&#261;';

  
$l['js_delete1'] = 'Paskutinis persp&#279;jimas: pašalinti duomenys negali b&#363;ti atstatyti!';

$l['warn_cat_last'] = 'Persp&#279;jimas: pašalinti duomenys negali b&#363;ti atstatyti!';

$l['warning_delete'] = 'Ar tikrai norite tai pašalinti?';

$l['image_url'] = '&#302;rašykite atvaizdo URL';

$l['image_alt'] = '&#302;rašykite Alt &#1080;&#1079;&#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;';

$l['file_url'] = '&#302;rašykite failo URL';

$l['link_url'] = '&#302;rašykite nuorodos URL';

$l['link_title'] = '&#302;rašykite nuorodos pavadinim&#261;';

$l['js_delete2'] = 'Ar tikrai norite tai pašalinti?';

  
#comment mailing

  
$l['a_mail_on_comments'] = 'Atsi&#371;sti atsiradusius komentarus &#303; j&#363;s&#371; e-pašt&#261;? <br />

   <i>Pastaba: jeigu &#303;jungtas parametras \'Komentaro patvirtinimas po paviešinimo\', jums bus atsi&#371;stas pranešimas.</i>'
;

  
$l['subject_a'] = 'Naujas komentaras laukia patvirtinimo';

  
$l['subject_b'] = '&#302; j&#363;s&#371; svetain&#281; atsi&#371;stas naujas komentaras';

  
$l['approved_text'] = 'J&#363;s turite patvirtinti nauj&#261; komentar&#261; atsi&#371;st&#261; &#303; j&#363;s&#371; svetain&#281;. Štai pranešimo kopija: ';

  
$l['not_waiting_approved'] = 'Naujas komentaras parašytas j&#363;s&#371; svetain&#279;je. Štai pranešimo kopija:';

  
$l['from'] = 'Nuo: ';  
#order contents

  
$l['order_content'] = 'Turinio eiliškumas';

  
$l['up'] = '&#302; virš&#371;';

  
$l['down'] = 'Žemyn';

  
$l['hide'] = 'Sl&#279;pti';

  
$l['show'] = 'Rodyti';?>

« Last Edit: May 30, 2009, 01:57:59 am by Joost »
Logged