Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [LANG] Slovenian Translation (sNews 1.7) - SL  (Read 2170 times)

potepuh

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 1
[LANG] Slovenian Translation (sNews 1.7) - SL
« on: April 30, 2009, 10:44:43 am »

Code: [Select]
<?php
/***********************************************
Slovenian translation - sNews 1.7
Autor: potepuh
Date: 30.4.2009
***********************************************/

// Language File

// global variable - do not edit
    
global $l;
// Editing may begin here

# SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Domov';
// privzet "home_sef" je uporabljen, &#269;e ni dolo&#269;en v podatkovni bazi
// dovoljeni znaki so [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
$l['home_sef'] = 'domov';
$l['archive'] = 'Arhiv';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Na&#269;rt strani';

# categories
$l['month_names'] = 'Januar, Februar, Marc, April, Maj, Junij, Julij, August, September, October, November, December';
$l['none_yet'] = 'Ni še vsebine...';

# search
$l['search_keywords'] = 'Iskana beseda';
$l['search_button'] = 'Iš&#269;i';
$l['search_results'] = 'Rezultati iskanja';
$l['charerror'] = 'Vpiši vsaj štiri znake.';
$l['noresults'] = 'Ni rezultatov poizvedbe za ';
$l['resultsfound'] = 'najdeni rezultati';

#comments
$l['addcomment'] = 'Komentiraj';
$l['comment'] = 'Komentarji';
$l['comment_info'] = 'Komentar sprejet';
$l['page'] = 'Stran';
// preposition word used in comments infoline
$l['on'] = 'on';

#paginator
$l['first_page'] = 'Prva';
$l['last_page'] = 'Zadnja';
$l['previous_page'] = 'Prejšnja';
$l['next_page'] = 'Naslednja';
$l['name'] = 'Ime';

#comments
$l['comment_sent'] = 'Vaš komentar je bil uspešno poslan.';
$l['comment_sent_approve'] = 'Vaš komentar &#269;aka na odobritev.';
$l['comment_error'] = 'Vaš komentar ni bil poslan';
$l['no_comment'] = '&#268;lanek še ni bil komentiran.';
$l['no_comments'] = 'V tem trenutki ni komentarjev';
$l['ce_reasons'] = '<strong>Možni razlogi:</strong><br />
<ul>
<li>Pustili ste prazna polja.</li>
<li>Napisali ste prekratek komentar.</li>
<li>Niste vnesli pravile captcha kode.</li>
<li>Poskušali ste poslati dva enaka komentarja v zelo kratkem &#269;asu.</li>
</ul>'
;
$l['url'] = 'Spletna stran';
$l['enable_comments'] = 'Omogo&#269;i komentarje (privzeta nastavitev za nove &#269;lanke)';
$l['freeze_comments'] = 'Zamrzni komentarje (širkoka stran)';
$l['frozen_comments'] = 'Trenutno komentiranje ni omogo&#269;eno.';

#contact
$l['required'] = '* = obvezen vnos';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Sporo&#269;ilo';
$l['math_captcha'] = 'Prosimo vnesite pravilno vsoto spodnjih dveh števil';
$l['contact_sent'] = 'Hvala, vaše sporo&#269;ilo je bilo poslano.';
$l['contact_not_sent'] = 'Vaše sporo&#269;ilo ni bilo poslano';
$l['message_error'] = '<strong>Možni razlogi:</strong> Pustili ste prazna polja, ali pa poštni naslov ne obstaja.';

#generic links
$l['backhome'] = 'Nazaj domov';
$l['read_more'] = 'Ve&#269;...';

#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Trenutno še brez vsebine';
$l['category_not_exist'] = 'Zahtevana kategorija ne obstaja';
$l['not_found'] = 'Ne najdem vsebine';
$l['no_content_for_filter'] = 'No content matching this filter restriction';
$l['no_category_set'] = 'Items require category to be set.';

#rss links
$l['rss_articles'] = 'RSS &#269;lanki';
$l['rss_pages'] = 'RSS strani';
$l['rss_comments'] = 'RSS komentarji';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS komentarji za ta &#269;lanek';
$l['no_rss'] = 'Trenutno ni RSS-ja';

# ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
$l['uncategorised'] = 'Neuvrš&#269;eno';
$l['new_content'] = 'Ustvari novo vsebino';
$l['home_if_used'] = 'Privzeto Domom (&#269;e je bilo uporabljeno)';

#breadcrumbs in admin
$l['snews_articles'] = 'sNews &#268;lanki';
$l['snews_pages'] = 'sNews Strani';
$l['snews_categories'] = 'sNews Kategorije';
$l['snews_settings'] = 'sNews Nastavitve';
$l['snews_files'] = 'sNews Datoteke';

#administration
$l['administration'] = 'Administracija';
$l['articles'] = '&#268;lanki';
$l['extra_contents'] = 'Dodatna vsebina';
$l['pages'] = 'Strani';
$l['all_pages'] = 'Vse strani';

#basic buttons
$l['view'] = 'Pogled';
$l['add_new'] = 'Dodaj';
$l['admin_category'] = 'Nova kategorija';
$l['article_new'] = 'Nov &#269;lanek';
$l['extra_new'] = 'Nova dodatna vsebina';
$l['page_new'] = 'Nova stran';
$l['edit'] = 'Uredi';
$l['delete'] = 'Izbriši';
$l['save'] = 'Shrani';
$l['submit'] = 'Potrdi';

#settings
$l['settings'] = 'Nastavitve';
$l['site_settings'] = 'Stran';

#login
$l['login_status'] = 'Status prijave';
$l['login'] = 'Prijava';
$l['username'] = 'Uporabnik';
$l['password'] = 'Geslo';
$l['login_limit'] = 'Uporabniško ime/geslo omejitev: samo 4-13 alfanumeri&#269;nih znakov';
$l['logged_in'] = 'Prijavljen si';
$l['log_out'] = 'Odjavljanje';
$l['logout'] = 'Odjava';

#categories
$l['categories'] = 'Kategorije';
$l['category'] = 'Kategorija';
$l['subcategory'] = 'Podkategorija';
$l['not_sub'] = 'Ni podkategorije';
$l['show_in_subcats'] = 'Prikažem v podkategoriji?';
$l['add_subcategory'] = 'Dodaj podkategorijo';
$l['publish_subcategory'] = 'Objavi podkategorijo';
$l['appear_category'] = 'Prikaz smo v kategoriji';
$l['appear_page'] = 'Prikaz samo na strani';
$l['add_category'] = 'Nova kategorija';
$l['category_order'] = 'Vrstni red kategorij';
$l['order_category'] = 'Uredi vrstni red';
$l['description'] = 'Opis';
$l['publish_category'] = 'Objavljanje kategorije';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Objavljeno';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Neobjavljeno</span>';
$l['create_cat'] = '<em>Predno dodaš &#269;lanek, moraš ustvariti kategorijo.</em>';
$l['no_categories'] = 'V tem trenutku ni kategorij';

#articles
$l['article'] = '&#268;lanek';
$l['article_date'] = 'Datum &#269;lanka (datum dejanske objave)';
$l['preview'] = 'Predogled';
$l['no_articles'] = 'V tem trenutku ni &#269;lankov';
$l['show_on_home'] = 'Prikaži na prvi strani';
$l['filter'] = 'Razvrsti po:';

#customize article
$l['customize'] = 'Prilagodi';
$l['display_title'] = 'Naslov';
$l['display_info'] = 'Info (ve&#269;/ komentarji/ datum)';
$l['server_time'] = '&#268;as na strežniku';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Kasnejše objavljanje</span>';
$l['publish_date'] = 'Objavi datum';
$l['day'] = 'Dan';
$l['month'] = 'Mesec';
$l['year'] = 'Leto';
$l['hour'] = 'Ura';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['publish_article'] = 'Objavi &#269;lanek';
$l['operation_completed'] = 'Operacija je uspešno kon&#269;ana!';
$l['deleted_success'] = 'Izbrisano';

#files
$l['files'] = 'Datoteke';
$l['upload'] = 'Naloži';
$l['uploadto'] = 'Naloži datoteko v:';
$l['uploadfrom'] = 'Naloži datoteko iz:';
$l['view_files'] = 'Poglej datoteke';
$l['file_error'] = 'Datoteka ne more biti kopirana!';
$l['deleted'] = 'Datoteka izbrisana!';
#comments
$l['comments'] = 'Komentarji';
$l['enable_commenting'] = 'Dovoli komentarje';
$l['edit_comment'] = 'Uredi komentar';
$l['freeze_comments'] = 'Zamrzni komentarje';
$l['enable'] = 'Dovoli';
$l['approved'] = 'Potrjeno';
$l['enabled'] = 'Dovoljeno';
$l['disabled'] = 'Ni dovoljeno';
$l['unapproved'] = 'Nepotrjeni komentarji';
$l['wait_approval'] = 'komentarji v &#269;akalni vrsti';

#article structure
$l['title'] = 'Naslov';
$l['sef_title'] = 'SEF iskanje (link bo uporabljen za povezavo do &#269;lankov)';
$l['sef_title_cat'] = 'SEF iskanje (link bo uporabljen za povezavo do kategorij)';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['position'] = 'Pozicija';
$l['display_page'] = 'Stran';
$l['center'] = 'Center';
$l['contents'] = 'Vsebina';
$l['side'] = 'Dodatna vsebina';
$l['advanced'] = 'Napredne nastavitve';
$l['enable_extras'] = 'Omogo&#269;i "Multiple Extra Options"';
$l['extra_title'] = 'Extra group title (used in index.php to display the group - eg extra(\'extra\') )';
$l['define_extra'] = 'Appear under Extra Grouping:';
$l['page_only'] = 'Ni&#269; - samo stran';
$l['groupings'] = 'Dodatne skupine';
$l['group_not_exist'] = 'Dodatne skupine ne obstajajo';
$l['add_groupings'] = 'Nova dodatna skupina';
$l['file_extensions'] = 'Dovoljeni formati datotek za vklju&#269;evanje (lo&#269;i z vejico)';
$l['allowed_files'] = 'Dovoljeni formati datotek za nalaganje (lo&#269;i z vejico)';
$l['allowed_images'] = 'Dovoljeni formati slik za nalaganje (lo&#269;i z vejico)';

#errors
//Database error message
$l['dberror'] = '<strong>Prišlo je do napake pri povezovanju z podatkovno bazo.</strong>
<br /> Preverite nastavitve podatkovne baze.'
;
//Database table error message
$l['db_tables_error'] = '<strong>Predpona tabele podatkovne baze je nepravilna ALI niso bile ustvarjene tabele podatkovne baze.</strong>
<br /> Preverite predpono tabele podatkovne baze ALI ustvarite podatkovno zbirko tabel(preberite <a href="'
._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';
$l['error_404'] = 'Zahtevane vsebina ni bilo mogo&#269;e najti. Prosimo, pojdite nazaj ali pa uporabite funkcijo iskanja.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Trenutno niste prijavljeni, operacija ne bo izvedena.';
$l['admin_error'] = 'Napaka';
$l['back'] = 'Nazaj';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Naslov ne sme biti prazen.';
$l['err_TitleExists'] = 'Naslov že obstaja.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'SEF naslov ne sme biti prazen.';
$l['err_SEFExists'] = 'SEF naslov že obstaja.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'SEF naslov vsebuje nepravilne znake.<br />
Dovoljeni so naslednji <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Novi SEF url je bil izbran. Prosim preveri.'
;
$l['errNote'] = '<br /><strong>Pozor:</strong>
Zaradi nepredvidene napake je ve&#269;ina vsebine verjetno izgubljena. Prosim preveri, pred naslednjo objavo.'
;
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Opozorilo!</span>';
$l['empty_cat'] = 'Izbrišem vsebino';
$l['warn_catnotempty'] = 'Kategorijo, katero želite izbrisati ni prazna!<br />
Lahko tudi kliknete tukaj: <strong>"'
.$l['administration'].'"</strong>za ro&#269;no premikanje predmetov, povezanih s to kategorijo<br />
ALI kliknite <strong>"'
.$l['empty_cat'].'"</strong> za brisanje <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">VSEH</span>
podkategorij, &#269;lankov, dodatne vsebine in komentarjev povezanih s to kategorijo.<br /><br />
<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Izbrisanih podatkov ni ve&#269; mogo&#269;e obnoviti ..... bodite previdni</span><br />'
;
$l['extra_error_cp'] = 'Možnost kategorije ni bila nastavljena za Stran';
$l['extra_error_selection'] = 'Tukaj ni Strani ali Kategorije za izbirati';

#settings form
$l['create_new'] = 'Želite ustvariti novo vsebino?';
$l['none'] = 'None';
$l['change_up'] = 'Zamenjaj uporabniško ime in geslo';
$l['newer_top'] = 'Novejše na  vrhu';
$l['newer_bottom'] = 'Novejše spodaj';
$l['err_Login'] = 'Napa&#269;no uporabniško ime in/ali geslo in/ali vnešena vsota števil.';
$l['pass_mismatch'] = 'Gesli se ne ujemata ali je predolgo oziroma prekratko';
$l['a_username'] = 'Uporabnik';
$l['a_password'] = 'Geslo';
$l['a_password2'] = 'Ponovno vpiši geslo';
$l['a_display_page'] = 'Uporabi stran kot za&#269;etno';
$l['a_display_new_on_home'] = 'Prikaži &#269;lanek na prvi strani';
$l['a_display_pagination'] = 'Prikaži števila strani v tekstu';
$l['a_website_title'] = 'Naziv strani';
$l['a_home_sef'] = 'SEF za doma&#269;o stran (povezava na <em>Domov</em>)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Privzet opis za META Tag (za iskalne robotke)';
$l['a_keywords'] = 'Privzete klju&#269;ne beseda za META Tag (klju&#269;ne besede lo&#269;i z vejico)';
$l['a_contact_info'] = 'Info za kontakt';
$l['a_contact_subject'] = 'Predmet kontakta';
$l['a_word_filter_file'] = 'Filter prepovedanih besed';
$l['a_word_filter_change'] = 'Zamenjava za prepovedano besedo';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Omogo&#269;i filter prepovedanih besed';
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Include Error: Prepovedan naziv datoteke</span><br />';
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Include Error: Datoteka ne obstaja</span><br />';
$l['a_num_categories'] = 'Prikaži število &#269;lankov ob kategoriji';
$l['charset'] = 'Privzeta kodna tabela';
$l['a_time_settings'] = '&#268;as in lokalne nastavitve';
$l['a_date_format'] = 'Format prikaza &#269;asa';
$l['a_comments_order'] = 'Vrstni red komentarjev';
$l['a_comment_limit'] = 'Število komentarjev na stran';
$l['a_show_category_name'] = 'Prikaži ime kategorije v novem seznamu.';
$l['comment_repost_timer'] = 'Nastavitev &#269;asa ponovnega pošiljanja komentarjev uporabnika pod isti &#269;lanek';
$l['a_rss_limit'] = 'Najve&#269;je število RSS-ja';
$l['a_approve_comments'] = 'Odobri komentarje pred objavo';
$l['a_article_limit'] = 'Število &#269;lankov na stran';
$l['a_language'] = 'sNews jezik';
$l['description_meta'] = 'Opis META Tag (za iskalne robotke)';
$l['keywords_meta'] = 'Klju&#269;ne besede za META Tag (klju&#269;ne besede lo&#269;i z vejico)';
$l['see'] = 'Pogled:';
$l['all'] = 'Vse';

#formatting buttons:
  
$l['formatting'] = 'Pisava';
  
$l['insert'] = 'Vnesi';
  
$l['strong'] = 'Krepko';
  
$l['strong_value'] = 'K';
  
$l['em'] = 'Leže&#269;e';
  
$l['em_value'] = 'L';
  
$l['underline'] = 'Pod&#269;rtaj';
  
$l['underline_value'] = 'P';
  
$l['del'] = 'Pre&#269;rtaj';
  
$l['del_value'] = 'abc';
  
$l['p'] = 'Odstavek';
  
// no need to translate
  
$l['p_value'] = '&para;';
  
$l['br'] = 'V novo vrstico';
  
$l['br_value'] = 'V novo vrstico';
  
$l['intro'] = 'Uvodna vrstica';
  
$l['intro_value'] = 'Uvodna vrstica';
 
$l['img'] = 'Vstavi sliko';
  
$l['img_value'] = 'Slika';
  
$l['link'] = 'Vstavi povezavo';
  
$l['link_value'] = 'Povezava';
  
$l['include'] = 'Vstavi datoteko';
  
$l['include_value'] = 'Datoteka';
  
$l['func'] = 'Vstavi PHP funkcijo';
  
$l['func_value'] = 'Funkcija';

  
#javascript
$l['function']='Ime funkcije - brez oklepajev.';
$l['parameters']='Parametri - &#269;e je ve&#269; kot ena zahteva, lo&#269;ite z vejicami. 
  Ne uporabljajte narekovaje za prazen parameter.'
;

  
#js alert prompts
  
$l['js_func1'] = 'Function Name - do not use brackets.';
  
$l['js_func2'] = "Parameters - if more than one required, separate with a comma (no spaces). Do not use quotes for empty parameters, just empty commas.";
  
$l['js_file'] = 'Enter File URL';
  
$l['js_image1'] = 'Enter Image URL';
  
$l['js_image2'] = 'Enter Image Alt';
  
$l['js_link1'] = 'Enter Link URL';
  
$l['js_link2'] = 'Enter Link Title';
  
$l['js_delete1'] = 'Last Warning: Deleted data CAN NOT be recovered!';
  
$l['warn_cat_last'] = 'Last Warning: Deleted data CAN NOT be recovered!';
$l['warning_delete'] = 'Are you sure you want to delete this?';
$l['image_url'] = 'Enter Image URL';
$l['image_alt'] = 'Enter Image Alt';
$l['file_url'] = 'Enter File URL';
$l['link_url'] = 'Enter Link URL';
$l['link_title'] = 'Enter Link Title';
$l['js_delete2'] = 'Are you sure you want to delete this?';

  
#comment mailing
  
$l['a_mail_on_comments'] = 'Pošljem objavljene komentarje na vaš e-mail? <br />
   <i>Opomba: &#268;e uporabljate »Odobri komentarje pred objavo", boste prejeli email.</i>'
;
  
$l['subject_a'] = 'Novi komentar je potrebno odobriti';
  
$l['subject_b'] = 'Novi komentar je bil objavljen na vaši spletni strani';
  
$l['approved_text'] = 'Morate odobriti nov komentar n vaši spletni strani. Tukaj je kopija komentarja: ';
  
$l['not_waiting_approved'] = 'Novi komentar je bil objavljen na vaši spletni strani. Tukaj je kopija komentarja:';
  
$l['from'] = 'Od: ';

  
#order contents
  
$l['order_content'] = 'Order Content';
  
$l['up'] = 'Gor';
  
$l['down'] = 'Dol';
  
$l['hide'] = 'Skrij';
  
$l['show'] = 'Pokaži';

?>

« Last Edit: April 30, 2009, 10:51:17 am by potepuh »
Logged