Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest sNews - sNews 1.7 - with its own forums - for discussion and user mods.

Author Topic: [ Lang ] Catalan català - CA  (Read 1936 times)

marcar7

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 2
[ Lang ] Catalan català - CA
« on: February 28, 2009, 08:13:57 pm »

This file is in UTF-8. See below for the file with ISO charset.
Copieu aquest arxiu i anomeneu-lo com a CA.php. Aquesta versió es per pàgines codificades en UTF-8 (que acceptin caràcters amb accents). Una abraçada. M


Code: [Select]
<?php

 
// Language File
 // ATENCIO: format UTF-8
 
 // global variable - do not edit
 
global $l;
 
// Editing may begin here
 
 #SITE LANGUAGE VARIABLES
 
$l['home'] = 'Inici';
 
// default value is used only if "homeSEF" is not set in the database 
 // allowed characters llauri %[a-z] %[A-Z] %[0-9] %[-] %[_] 
 
$l['home_sef'] = 'inici';
 
$l['archive'] = 'Arxiu'
 
$l['contact'] = 'Contacte'
 
$l['sitemap'] = 'Mapa del Lloc';
 
 
#categories 
 
$l['month_names'] = 'Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre'
 
$l['none_yet'] = 'Sense contingut encara...';
 
 
#search 
 
$l['search_keywords'] = 'Paraules de búsqueda'
 
$l['search_button'] = 'Buscar'
 
$l['search_results'] = 'Resultats de búsqueda'
 
$l['charerror'] = 'Necessita 4 caràcters almenys, per la búsqueda.'
 
$l['noresults'] = 'No hi ha resultats per a la consulta '
 
$l['resultsfound'] = 'resultats trobats per a la consulta';
 
 
#comments 
 
$l['addcomment'] = 'Escrigui un comentari'
 
$l['comment'] = 'Comentari'
 
$l['comment_info'] = 'Comentari postejat en'
 
$l['page'] = 'Pàgina'
 
// preposition word used in comments infoline
 
$l['on'] = 'en';
 
 
#paginator 
 
$l['first_page'] = 'Primer'
 
$l['last_page'] = 'Últim'
 
$l['previous_page'] = 'Anterior'
 
$l['next_page'] = 'Següent'
 
$l['name'] = 'Nom';
 
 
#comments 
 
$l['comment_sent'] = 'El teu comentari ha estat enviat'
 
$l['comment_sent_approve'] = 'El comentari espera aprovació'
 
$l['comment_error'] = 'El comentari no ha estat enviat'
 
$l['no_comment'] = 'l´article no ha estat comentat encara'
 
$l['no_comments'] = 'Sense comentaris de moment'
 
$l['ce_reasons'] = '<strong>Possibles raons: </strong><br /> 
  <ul>
<li>Un camp obligatori s´ha deixat en blanc.</li>
<li>El comentari és massa curt.</li>
<li>No s´ha omplert el codi de seguretat al final de la pàgina.</li>
<li>O heu intentat posar un missatge idèntic per error.</li>
</ul>'
;
 
$l['url'] = 'URL lloc Web'
 
$l['enable_comments'] = 'Comentaris Permesos (per defecte per a nous articles)'
 
$l['freeze_comments'] = 'Detenir tots els Comentaris'
 
$l['frozen_comments'] = 'Comentaris no permesos en aquest cas.';
 
 
#contact 
 
$l['required'] = '* = camp obligatori'
 
$l['email'] = 'Email'
 
$l['message'] = 'Missatge'
 
$l['math_captcha'] = 'Introdueixi la suma correcta dels numeros'
 
$l['contact_sent'] = 'Gràcies, el seu missatge ha estat enviat.'
 
$l['contact_not_sent'] = 'El seu missatge no ha estat enviat'
 
$l['message_error'] = '<strong>Possibles raons: </strong> Nom o missatge en blanc, o direcció email no existeix.';
 
 
#generic links 
 
$l['backhome'] = 'Tornar a inici'
 
$l['read_more'] = 'Continuar llegint';
 
 
#contents error 
 
$l['article_not_exist'] = 'Sense continguts encara'
 
$l['category_not_exist'] = 'La Categoria sol·licitada no existeix'
 
$l['not_found'] = 'No s´han trobat continguts'
 
$l['no_content_for_filter'] = 'Sense resultats per a aquest filtrat'
 
$l['no_category_set'] = 'Element necessito una categoria.';
 
 
#rss links 
 
$l['rss_articles'] = 'RSS Articles'
 
$l['rss_pages'] = 'RSS Pàgina'
 
$l['rss_comments'] = 'RSS Comentaris'
 
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Comentaris per a aquest article'
 
$l['no_rss'] = 'Sense RSS feeds de moment';
 
 
#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES 
 
$l['uncategorised'] = 'Sense categoria'
 
$l['new_content'] = 'Crear nou contingut'
 
$l['home_if_used'] = 'Inici per defecte (si és usat)';
 
 
#breadcrumbs in admin 
 
$l['snews_articles'] = 'sNews Articles'
 
$l['snews_pages'] = 'sNews Pàgines'
 
$l['snews_categories'] = 'sNews Categories'
 
$l['snews_settings'] = 'sNews Configuració'
 
$l['snews_files'] = 'sNews Arxius'
 
 
#administration 
 
$l['administration'] = 'Administrador'
 
$l['articles'] = 'Articles'
 
$l['extra_contents'] = 'Contingut Extra'
 
$l['pages'] = 'Pàgines'
 
$l['all_pages'] = 'Totes les pàgines';
 
 
#basic buttons 
 
$l['view'] = 'Veure'
 
$l['add_new'] = 'Afegir nou'
 
$l['admin_category'] = 'Nova Categoria'
 
$l['article_new'] = 'Nou Article'
 
$l['extra_new'] = 'Nou Contingut Extra'
 
$l['page_new'] = 'Pàgina Nova'
 
$l['edit'] = 'Editar'
 
$l['delete'] = 'Esborrar'
 
$l['save'] = 'Guardar'
 
$l['submit'] = 'Enviar';
 
 
#settings 
 
$l['settings'] = 'Opcions'
 
$l['site_settings'] = 'Lloc';
 
 
#login 
 
$l['login_status'] = 'Identificat com a usuari'
 
$l['login'] = 'Identificar'
 
$l['username'] = 'Nom d´usuari'
 
$l['password'] = 'Contrasenya'
 
$l['login_limit'] = 'Limitació Usuari / Contrasenya : sóho 4-8 caràcters alfanumérics'
 
$l['logged_in'] = 'Vè. aquesta indentificado'
 
$l['log_out'] = 'Sortir de identificació'
 
$l['logout'] = 'Sortir';
 
 
#categories 
 
$l['categories'] = 'Categories'
 
$l['category'] = 'Categoria'
 
$l['subcategory'] = 'Sub Categoria de'
 
$l['not_sub'] = 'No Subcategoria'
 
$l['show_in_subcats'] = 'Mostrar Subcategories?'
 
$l['add_subcategory'] = 'Afegir subcategoria'
 
$l['publish_subcategory'] = 'Publicar subcategoria'
 
$l['appear_category'] = 'Aparèixer només en Categoria'
 
$l['appear_page'] = 'Aparèixer només en Pàgina'
 
$l['add_category'] = 'Nova categoria'
 
$l['category_order'] = 'Ordenar Categoria'
 
$l['order_category'] = 'Reordenar'
 
$l['description'] = 'Descripció'
 
$l['publish_category'] = 'Publicar categoria'
 
$l['status'] = 'Estat:'
 
$l['published'] = 'Publicat'
 
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">No publicat</span>'
 
$l['create_cat'] = '<em>Ha de crear categoria abans d´afegir article.</em>'
 
$l['no_categories'] = 'Sense categories ara com ara';
 
 
#articles 
 
$l['article'] = 'Article'
 
$l['article_date'] = 'Data d´article (posar data posterior per a publicar mes tard)'
 
$l['preview'] = 'Vista prèvia'
 
$l['no_articles'] = 'Sense article ara com ara'
 
$l['show_on_home'] = 'Mostrar en Pàgina d´Inici'
 
$l['filter'] = 'Filtrar per:';
 
 
#customize article 
 
$l['customize'] = 'Personalitzar'
 
$l['display_title'] = 'Títol en pantalla'
 
$l['display_info'] = 'Informació en pantalla (llegir més, comentaris, data)'
 
$l['server_time'] = 'Hora en servidor'
 
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Publicar més tard</span>'
 
$l['publish_date'] = 'Data de Publicació'
 
$l['day'] = 'Día'
 
$l['month'] = 'Mes'
 
$l['year'] = 'Any'
 
$l['hour'] = 'Hora'
 
$l['minute'] = 'Minut'
 
$l['publish_article'] = 'Publicar ara'
 
$l['operation_completed'] = 'Operació realitzada amb èxit!'
 
$l['deleted_success'] = 'Eliminació realitzada';
 
 
#files 
 
$l['files'] = 'Arxius'
 
$l['upload'] = 'Pujar'
 
$l['uploadto'] = 'Pujar arxiu a:'
 
$l['uploadfrom'] = 'Pujar arxiu de:'
 
$l['view_files'] = 'Veure arxius en'
 
$l['file_error'] = 'L´Arxiu no es pot copiar!'
 
$l['deleted'] = 'Arxiu esborrat!';
 
 
#comments 
 
$l['comments'] = 'Comentaris'
 
$l['enable_commenting'] = 'Comentaris permesos'
 
$l['edit_comment'] = 'Editar comentari'
 
$l['freeze_comments'] = 'Congelar comentaris'
 
$l['enable'] = 'Habilitar'
 
$l['approved'] = 'Aprovat'
 
$l['enabled'] = 'Habilitat'
 
$l['disabled'] = 'Deshabilitat'
 
$l['unapproved'] = 'Comentaris no aprovats'
 
$l['wait_approval'] = 'comentaris esperant aprovació';
 
 
#article structure 
 
$l['title'] = 'Títol'
 
$l['sef_title'] = 'Títol de búsqueda amigable (serà usat com enllaç a l´article)'
 
$l['sef_title_cat'] = 'Títol de búsqueda amigable (serà usat com enllaç a categoria)'
 
$l['text'] = 'Text'
 
$l['position'] = 'Posició'
 
$l['display_page'] = 'Pàgina'
 
$l['center'] = 'Centre'
 
$l['contents'] = 'Continguts'
 
$l['side'] = 'Continguts Extra'
 
$l['advanced'] = 'opcions Avançades'
 
$l['enable_extras'] = 'Permetre múltiples opcions extres'
 
$l['extra_title'] = 'Títol de Plantilla (usat en index.php per a mostrar el grup - ex. extra(\'extra\') )'
 
$l['define_extra'] = 'Apareix sota Grup Extra:'
 
$l['page_only'] = 'Cap - Sols Pàgina'
 
$l['groupings'] = 'Grups Extra'
 
$l['group_not_exist'] = 'No hi ha Grups Extra'
 
$l['add_groupings'] = 'Nou Grup Extra'
 
$l['file_extensions'] = 'Extensión d´achivo permesa per a incloure (Separats per coma)'
 
$l['allowed_files'] = 'Extensión d´achivo permesa per a Pujar (Separats per coma)'
 
$l['allowed_images'] = 'Extensión d´imatge permesa per a Pujar (Separats per coma)';
 
 
#errors 
 
$l['dberror'] = '<strong>Hi ha hagut un error connectant amb la base de dades.</strong><br />  Comprovi la configuració de la base de dades.'//Database error message 
 
$l['db_tables_error'] = '<strong>El prefix de les taules de la base de dades no és correcte o les taules no han estat creades.</strong><br />  Comprovi la configuració del prefix de la base de dades o creu les taules de la base de dades (veure <a href="'._SITE.'readme.html">readme.html</a>).'//Database table error message
 
$l['error_404'] = 'No es troben els continguts sol·licitats. Per favor, torni enrere o utilitzi la barra de búsqueda.'
 
$l['error_not_logged_in'] = 'No está identificat; sense permisos per a realitzar-lo.'
 
$l['admin_error'] = 'Error'
 
$l['back'] = 'Enrere'
 
$l['err_TitleEmpty'] = 'Títol no pot quedar buit.'
 
$l['err_TitleExists'] = 'Títol ja existeix.'
 
$l['err_SEFEmpty'] = 'Títol SEF no pot quedar buit.'
 
$l['err_SEFExists'] = 'Títol SEF ja existeix.'
 
$l['err_SEFIllegal'] = 'El títol SEF introduït conté caràcters no permesos.<br /> Sols pot usar <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Una nova direcció SEF ha estat seleccionada per a títol. Per favor, comprovi-ho.'
 
$l['errNote'] = '<br /><strong>Atenció:</strong> A causa del fet que, quan alguna cosa va malament la majoria de les opcions de desplaçament es perden, per favor, abans de publicar de nou comprovi-les.'
 
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Atenció!</span>'
 
$l['empty_cat'] = 'Continguts Eliminats'
 
$l['warn_catnotempty'] = 'La categoria que desitja eliminar no està buida!<br /> Pot clicar <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> per a moure manualment elements associats a aquesta categoria <br /> o PRÉMER "'.$l['empty_cat'].'"</strong> per a eliminar <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">TOTES LES sub categories, articles, contingut extra i comentaris associats amb aquesta categoria.<br /><br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Les dades NO podran ser recuperades ..... queda advertit!</span><br />';
 
$l['extra_error_cp'] = 'L´opció de Categoria no esta definida a la Pàgina'
 
$l['extra_error_selection'] = 'No ha selecionat Pàgina o Categoria';
 
 
#settings form 
 
$l['create_new'] = 'Crear nou contingut?'
 
$l['none'] = 'Cap'
 
$l['change_up'] = 'Canviar nom d´usuari o contrasenya'
 
$l['newer_top'] = 'Més recents a dalt'
 
$l['newer_bottom'] = 'Més recents a baix'
 
$l['err_Login'] = 'Nom d´usuari i/o contrasenya i/o suma incorrectes.'
 
$l['pass_mismatch'] = 'Longitud de Contrasenya fora de límite o no trovada'
 
$l['a_username'] = 'Nom d´usuari'
 
$l['a_password'] = 'Contrasenya'
 
$l['a_password2'] = 'Repetir Contrasenya'
 
$l['a_display_page'] = 'Usar pàgina com a Inici'
 
$l['a_display_new_on_home'] = 'Mostrar nous articles en inici'
 
$l['a_display_pagination'] = 'Mostrar paginació en articles'
 
$l['a_website_title'] = 'Títol del lloc web'
 
$l['a_home_sef'] = 'Inici SEF (com enllaç a Inici)'
 
$l['a_website_email'] = 'Email'
 
$l['a_description'] = 'Suscripció META Tag per defecte (per a cercadors)'
 
$l['a_keywords'] = 'Keywords META Tag per defecte (separades per comes)'
 
$l['a_contact_info'] = 'Info de Contacte'
 
$l['a_contact_subject'] = 'Assumpte de Formulari de Contacte'
 
$l['a_word_filter_file'] = 'Arxiu per a filtre de paraules brossa'
 
$l['a_word_filter_change'] = 'paraula de reemplaçament paraules brossa'
 
$l['a_word_filter_enable'] = 'Habilitar filtre de paraules Brossa';
 
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Error: Nom d´arxiu no permès</span><br />';
 
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Error: Arxiu no Existeix</span><br />';
 
$l['a_numcategories'] = 'Mostrar núnero d´arxius següents d´una categoria'
 
$l['charset'] = 'Charset per defecte'
 
$l['a_time_settings'] = 'Hora Local Configuració'
 
$l['a_date_format'] = 'Format de data'
 
$l['a_comments_order'] = 'Ordre de comentaris'
 
$l['a_comment_limit'] = 'Resultat de comentaris per pàgina'
 
$l['a_show_category_name'] = 'Mostrar nom de categoria en llista de nous posts'
 
$l['comment_repost_timer'] = 'Retard perquè un usuari torni a escriure en el mateix artícle'
 
$l['a_rss_limit'] = 'RSS Límit d´Articles'
 
$l['a_approve_comments'] = 'Aprovar comentaris abans de publicar'
 
$l['a_article_limit'] = 'Límit d´articles per pàgina'
 
$l['a_language'] = 'Idioma sNews'
 
$l['description_meta'] = 'Descripció META Tag (per a cercadors)'
 
$l['keywords_meta'] = 'Keywords META Tag (separades per comas)'
 
$l['see'] = 'Veure:'
 
$l['all'] = 'Tot';
 
 
#formatting buttons: 
 
$l['formatting'] = 'Donant Format'
 
$l['insert'] = 'Introduir'
 
$l['strong'] = 'Negreta'
 
$l['strong_value'] = 'B'
 
$l['em'] = 'Itàlica'
 
$l['em_value'] = 'I'
 
$l['underline'] = 'Subratllat'
 
$l['underline_value'] = 'U'
 
$l['del'] = 'Ratllat'
 
$l['del_value'] = 'S'
 
$l['p'] = 'Pàrraf'
 
$l['p_value'] = '&para;'
 
$l['br'] = 'Salt de Línea'
 
$l['br_value'] = 'Salt de Línea'
 
$l['intro'] = 'Salt de Introducció'
 
$l['intro_value'] = 'Salt de Introducció'
 
$l['img'] = 'Introduir Imatge'
 
$l['img_value'] = 'Imatge'
 
$l['link'] = 'Introduir Enllaç'
 
$l['link_value'] = 'Enllaç'
 
$l['include'] = 'Introduir Fitxer'
 
$l['include_value'] = 'Fitxer'
 
$l['func'] = 'Introduir funció PHP'
 
$l['func_value'] = 'Funció';
 
 
#javascript
 
$l['function']='Nom de Funció - sense parèntesi.';
 
$l['parameters']='Paràmetres - si sol·licita més d´un, separi´ls per comes. No utilitzi cometes per a paràmetres buits.';#javascript 
 
 #js alert prompts 
 
$l['js_func1'] = 'Nom de Funció - no utilitzi parèntesi.'
 
$l['js_func2'] = "Paràmetres - si són necessaris més d´un, sepàri´ls mitjançant comes (sense espais). No utilitzi cometes per a paràmetres buits, només comes buides."
 
$l['js_file'] = 'Introdueixi URL d´arxiu'
 
$l['js_image1'] = 'Introdueixi URL d´Imatge'
 
$l['js_image2'] = 'Introdueixi Alt d´Imatge'
 
$l['js_link1'] = 'Introdueixi URL d´Enllaç'
 
$l['js_link2'] = 'Introdueixi Enllaç de Títol'
 
$l['js_delete1'] = 'Últim Avís : Els elements esborrats NO es recuperaràn!'
 
$l['warn_cat_last'] = 'Últim Avís : Les dades esborrades NO es recuperaràn!';
 
$l['warning_delete'] = 'Segur que desitja esborrar-lo?';
 
$l['image_url'] = 'Introdueixi URL d´Imatge'
 
$l['image_alt'] = 'Introdueixi Alt d´Imatge';
 
$l['file_url'] = 'Introdueixi URL d´Arxiu';
 
$l['link_url'] = 'Introdueixi URL d´Enllaç';
 
$l['link_title'] = 'Introdueixi Enllaç de Titulo';
 
$l['js_delete2'] = 'Segur que desitja esborrar-lo?';
 
 
#comment mailing 
 
$l['a_mail_on_comments'] = 'Enviar comentaris postejats al seu email? <br /><i>Nota: Si está usant \'Aprovar comentaris abans de publicar\', se li enviará un missatge.</i>';
 
$l['subject_a'] = 'Un nou comentari ha de ser aprovat'
 
$l['subject_b'] = 'Un nou comentari ha estat posteado en el seu lloc web'
 
$l['approved_text'] = 'Necessita aprovar un nou comentari posteado en el seu lloc web. Això és una còpia: '
 
$l['not_waiting_approved'] = 'Un nou comentari ha estat postejat en el seu lloc web. Això és una còpia:'
 
$l['from'] = 'Des de: ';
 
 
#order contents 
 
$l['order_content'] = 'Contingut d´ordre'
 
$l['up'] = 'Dalt'
 
$l['down'] = 'Baix'
 
$l['hide'] = 'Ocultar'
 
$l['show'] = 'Mostrar';
 
 
?>

« Last Edit: March 02, 2009, 12:21:44 am by marcar7 »
Logged

marcar7

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 2
[ Lang ] Catalan català - CA (amb entities)
« Reply #1 on: March 01, 2009, 07:30:15 pm »

Code: [Select]
<?php

 
// Language File
 
 // global variable - do not edit
 
global $l;
 
// Editing may begin here
 
 #SITE LANGUAGE VARIABLES
 
$l['home'] = 'Inici';
 
// default value is used only if "homeSEF" is not set in the database 
 // allowed characters llauri %[a-z] %[A-Z] %[0-9] %[-] %[_] 
 
$l['home_sef'] = 'inici';
 
$l['archive'] = 'Arxiu'
 
$l['contact'] = 'Contacte'
 
$l['sitemap'] = 'Mapa del Lloc';
 
 
#categories 
 
$l['month_names'] = 'Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre'
 
$l['none_yet'] = 'Sense contingut encara...';
 
 
#search 
 
$l['search_keywords'] = 'Paraules de b&uacute;squeda'
 
$l['search_button'] = 'Buscar'
 
$l['search_results'] = 'Resultats de b&uacute;squeda'
 
$l['charerror'] = 'Necessita 4 car&agrave;cters almenys, per la b&uacute;squeda.'
 
$l['noresults'] = 'No hi ha resultats per a la consulta '
 
$l['resultsfound'] = 'resultats trobats per a la consulta';
 
 
#comments 
 
$l['addcomment'] = 'Escrigui un comentari'
 
$l['comment'] = 'Comentari'
 
$l['comment_info'] = 'Comentari postejat en'
 
$l['page'] = 'P&agrave;gina'
 
// preposition word used in comments infoline
 
$l['on'] = 'en';
 
 
#paginator 
 
$l['first_page'] = 'Primer'
 
$l['last_page'] = '&Uacute;ltim'
 
$l['previous_page'] = 'Anterior'
 
$l['next_page'] = 'Seg&uuml;ent'
 
$l['name'] = 'Nom';
 
 
#comments 
 
$l['comment_sent'] = 'El teu comentari ha estat enviat'
 
$l['comment_sent_approve'] = 'El comentari espera aprovaci&oacute;'
 
$l['comment_error'] = 'El comentari no ha estat enviat'
 
$l['no_comment'] = 'l&acute;article no ha estat comentat encara'
 
$l['no_comments'] = 'Sense comentaris de moment'
 
$l['ce_reasons'] = '<strong>Possibles raons: </strong><br /> 
  <ul>
<li>Un camp obligatori s&acute;ha deixat en blanc.</li>
<li>El comentari &eacute;s massa curt.</li>
<li>No s&acute;ha omplert el codi de seguretat al final de la p&agrave;gina.</li>
<li>O heu intentat posar un missatge id&egrave;ntic per error.</li>
</ul>'
;
 
$l['url'] = 'URL lloc Web'
 
$l['enable_comments'] = 'Comentaris Permesos (per defecte per a nous articles)'
 
$l['freeze_comments'] = 'Detenir tots els Comentaris'
 
$l['frozen_comments'] = 'Comentaris no permesos en aquest cas.';
 
 
#contact 
 
$l['required'] = '* = camp obligatori'
 
$l['email'] = 'Email'
 
$l['message'] = 'Missatge'
 
$l['math_captcha'] = 'Introdueixi la suma correcta dels numeros'
 
$l['contact_sent'] = 'Gr&agrave;cies, el seu missatge ha estat enviat.'
 
$l['contact_not_sent'] = 'El seu missatge no ha estat enviat'
 
$l['message_error'] = '<strong>Possibles raons: </strong> Nom o missatge en blanc, o direcci&oacute; email no existeix.';
 
 
#generic links 
 
$l['backhome'] = 'Tornar a inici'
 
$l['read_more'] = 'Continuar llegint';
 
 
#contents error 
 
$l['article_not_exist'] = 'Sense continguts encara'
 
$l['category_not_exist'] = 'La Categoria sol·licitada no existeix'
 
$l['not_found'] = 'No s&acute;han trobat continguts'
 
$l['no_content_for_filter'] = 'Sense resultats per a aquest filtrat'
 
$l['no_category_set'] = 'Element necessito una categoria.';
 
 
#rss links 
 
$l['rss_articles'] = 'RSS Articles'
 
$l['rss_pages'] = 'RSS P&agrave;gina'
 
$l['rss_comments'] = 'RSS Comentaris'
 
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Comentaris per a aquest article'
 
$l['no_rss'] = 'Sense RSS feeds de moment';
 
 
#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES 
 
$l['uncategorised'] = 'Sense categoria'
 
$l['new_content'] = 'Crear nou contingut'
 
$l['home_if_used'] = 'Inici per defecte (si &eacute;s usat)';
 
 
#breadcrumbs in admin 
 
$l['snews_articles'] = 'sNews Articles'
 
$l['snews_pages'] = 'sNews P&agrave;gines'
 
$l['snews_categories'] = 'sNews Categories'
 
$l['snews_settings'] = 'sNews Configuraci&oacute;'
 
$l['snews_files'] = 'sNews Arxius'
 
 
#administration 
 
$l['administration'] = 'Administrador'
 
$l['articles'] = 'Articles'
 
$l['extra_contents'] = 'Contingut Extra'
 
$l['pages'] = 'P&agrave;gines'
 
$l['all_pages'] = 'Totes les p&agrave;gines';
 
 
#basic buttons 
 
$l['view'] = 'Veure'
 
$l['add_new'] = 'Afegir nou'
 
$l['admin_category'] = 'Nova Categoria'
 
$l['article_new'] = 'Nou Article'
 
$l['extra_new'] = 'Nou Contingut Extra'
 
$l['page_new'] = 'P&agrave;gina Nova'
 
$l['edit'] = 'Editar'
 
$l['delete'] = 'Esborrar'
 
$l['save'] = 'Guardar'
 
$l['submit'] = 'Enviar';
 
 
#settings 
 
$l['settings'] = 'Opcions'
 
$l['site_settings'] = 'Lloc';
 
 
#login 
 
$l['login_status'] = 'Identificat com a usuari'
 
$l['login'] = 'Identificar'
 
$l['username'] = 'Nom d&acute;usuari'
 
$l['password'] = 'Contrasenya'
 
$l['login_limit'] = 'Limitaci&oacute; Usuari / Contrasenya : s&oacute;ho 4-8 car&agrave;cters alfanum&eacute;rics'
 
$l['logged_in'] = 'V&egrave;. aquesta indentificado'
 
$l['log_out'] = 'Sortir de identificaci&oacute;'
 
$l['logout'] = 'Sortir';
 
 
#categories 
 
$l['categories'] = 'Categories'
 
$l['category'] = 'Categoria'
 
$l['subcategory'] = 'Sub Categoria de'
 
$l['not_sub'] = 'No Subcategoria'
 
$l['show_in_subcats'] = 'Mostrar Subcategories?'
 
$l['add_subcategory'] = 'Afegir subcategoria'
 
$l['publish_subcategory'] = 'Publicar subcategoria'
 
$l['appear_category'] = 'Apar&egrave;ixer nom&eacute;s en Categoria'
 
$l['appear_page'] = 'Apar&egrave;ixer nom&eacute;s en P&agrave;gina'
 
$l['add_category'] = 'Nova categoria'
 
$l['category_order'] = 'Ordenar Categoria'
 
$l['order_category'] = 'Reordenar'
 
$l['description'] = 'Descripci&oacute;'
 
$l['publish_category'] = 'Publicar categoria'
 
$l['status'] = 'Estat:'
 
$l['published'] = 'Publicat'
 
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">No publicat</span>'
 
$l['create_cat'] = '<em>Ha de crear categoria abans d&acute;afegir article.</em>'
 
$l['no_categories'] = 'Sense categories ara com ara';
 
 
#articles 
 
$l['article'] = 'Article'
 
$l['article_date'] = 'Data d&acute;article (posar data posterior per a publicar mes tard)'
 
$l['preview'] = 'Vista pr&egrave;via'
 
$l['no_articles'] = 'Sense article ara com ara'
 
$l['show_on_home'] = 'Mostrar en P&agrave;gina d&acute;Inici'
 
$l['filter'] = 'Filtrar per:';
 
 
#customize article 
 
$l['customize'] = 'Personalitzar'
 
$l['display_title'] = 'T&iacute;tol en pantalla'
 
$l['display_info'] = 'Informaci&oacute; en pantalla (llegir m&eacute;s, comentaris, data)'
 
$l['server_time'] = 'Hora en servidor'
 
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Publicar m&eacute;s tard</span>'
 
$l['publish_date'] = 'Data de Publicaci&oacute;'
 
$l['day'] = 'D&iacute;a'
 
$l['month'] = 'Mes'
 
$l['year'] = 'Any'
 
$l['hour'] = 'Hora'
 
$l['minute'] = 'Minut'
 
$l['publish_article'] = 'Publicar ara'
 
$l['operation_completed'] = 'Operaci&oacute; realitzada amb &egrave;xit!'
 
$l['deleted_success'] = 'Eliminaci&oacute; realitzada';
 
 
#files 
 
$l['files'] = 'Arxius'
 
$l['upload'] = 'Pujar'
 
$l['uploadto'] = 'Pujar arxiu a:'
 
$l['uploadfrom'] = 'Pujar arxiu de:'
 
$l['view_files'] = 'Veure arxius en'
 
$l['file_error'] = 'L&acute;Arxiu no es pot copiar!'
 
$l['deleted'] = 'Arxiu esborrat!';
 
 
#comments 
 
$l['comments'] = 'Comentaris'
 
$l['enable_commenting'] = 'Comentaris permesos'
 
$l['edit_comment'] = 'Editar comentari'
 
$l['freeze_comments'] = 'Congelar comentaris'
 
$l['enable'] = 'Habilitar'
 
$l['approved'] = 'Aprovat'
 
$l['enabled'] = 'Habilitat'
 
$l['disabled'] = 'Deshabilitat'
 
$l['unapproved'] = 'Comentaris no aprovats'
 
$l['wait_approval'] = 'comentaris esperant aprovaci&oacute;';
 
 
#article structure 
 
$l['title'] = 'T&iacute;tol'
 
$l['sef_title'] = 'T&iacute;tol de b&uacute;squeda amigable (ser&agrave; usat com enllaç a l&acute;article)'
 
$l['sef_title_cat'] = 'T&iacute;tol de b&uacute;squeda amigable (ser&agrave; usat com enllaç a categoria)'
 
$l['text'] = 'Text'
 
$l['position'] = 'Posici&oacute;'
 
$l['display_page'] = 'P&agrave;gina'
 
$l['center'] = 'Centre'
 
$l['contents'] = 'Continguts'
 
$l['side'] = 'Continguts Extra'
 
$l['advanced'] = 'opcions Avançades'
 
$l['enable_extras'] = 'Permetre m&uacute;ltiples opcions extres'
 
$l['extra_title'] = 'T&iacute;tol de Plantilla (usat en index.php per a mostrar el grup - ex. extra(\'extra\') )'
 
$l['define_extra'] = 'Apareix sota Grup Extra:'
 
$l['page_only'] = 'Cap - Sols P&agrave;gina'
 
$l['groupings'] = 'Grups Extra'
 
$l['group_not_exist'] = 'No hi ha Grups Extra'
 
$l['add_groupings'] = 'Nou Grup Extra'
 
$l['file_extensions'] = 'Extensi&oacute;n d&acute;achivo permesa per a incloure (Separats per coma)'
 
$l['allowed_files'] = 'Extensi&oacute;n d&acute;achivo permesa per a Pujar (Separats per coma)'
 
$l['allowed_images'] = 'Extensi&oacute;n d&acute;imatge permesa per a Pujar (Separats per coma)';
 
 
#errors 
 
$l['dberror'] = '<strong>Hi ha hagut un error connectant amb la base de dades.</strong><br />  Comprovi la configuraci&oacute; de la base de dades.'//Database error message 
 
$l['db_tables_error'] = '<strong>El prefix de les taules de la base de dades no &eacute;s correcte o les taules no han estat creades.</strong><br />  Comprovi la configuraci&oacute; del prefix de la base de dades o creu les taules de la base de dades (veure <a href="'._SITE.'readme.html">readme.html</a>).'//Database table error message
 
$l['error_404'] = 'No es troben els continguts sol·licitats. Per favor, torni enrere o utilitzi la barra de b&uacute;squeda.'
 
$l['error_not_logged_in'] = 'No est&aacute; identificat; sense permisos per a realitzar-lo.'
 
$l['admin_error'] = 'Error'
 
$l['back'] = 'Enrere'
 
$l['err_TitleEmpty'] = 'T&iacute;tol no pot quedar buit.'
 
$l['err_TitleExists'] = 'T&iacute;tol ja existeix.'
 
$l['err_SEFEmpty'] = 'T&iacute;tol SEF no pot quedar buit.'
 
$l['err_SEFExists'] = 'T&iacute;tol SEF ja existeix.'
 
$l['err_SEFIllegal'] = 'El t&iacute;tol SEF introdu&iuml;t cont&eacute; car&agrave;cters no permesos.<br /> Sols pot usar <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Una nova direcci&oacute; SEF ha estat seleccionada per a t&iacute;tol. Per favor, comprovi-ho.'
 
$l['errNote'] = '<br /><strong>Atenci&oacute;:</strong> A causa del fet que, quan alguna cosa va malament la majoria de les opcions de desplaçament es perden, per favor, abans de publicar de nou comprovi-les.'
 
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Atenci&oacute;!</span>'
 
$l['empty_cat'] = 'Continguts Eliminats'
 
$l['warn_catnotempty'] = 'La categoria que desitja eliminar no est&agrave; buida!<br /> Pot clicar <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> per a moure manualment elements associats a aquesta categoria <br /> o PR&Eacute;MER "'.$l['empty_cat'].'"</strong> per a eliminar <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">TOTES LES sub categories, articles, contingut extra i comentaris associats amb aquesta categoria.<br /><br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Les dades NO podran ser recuperades ..... queda advertit!</span><br />';
 
$l['extra_error_cp'] = 'L&acute;opci&oacute; de Categoria no esta definida a la P&agrave;gina'
 
$l['extra_error_selection'] = 'No ha selecionat P&agrave;gina o Categoria';
 
 
#settings form 
 
$l['create_new'] = 'Crear nou contingut?'
 
$l['none'] = 'Cap'
 
$l['change_up'] = 'Canviar nom d&acute;usuari o contrasenya'
 
$l['newer_top'] = 'M&eacute;s recents a dalt'
 
$l['newer_bottom'] = 'M&eacute;s recents a baix'
 
$l['err_Login'] = 'Nom d&acute;usuari i/o contrasenya i/o suma incorrectes.'
 
$l['pass_mismatch'] = 'Longitud de Contrasenya fora de l&iacute;mite o no trovada'
 
$l['a_username'] = 'Nom d&acute;usuari'
 
$l['a_password'] = 'Contrasenya'
 
$l['a_password2'] = 'Repetir Contrasenya'
 
$l['a_display_page'] = 'Usar p&agrave;gina com a Inici'
 
$l['a_display_new_on_home'] = 'Mostrar nous articles en inici'
 
$l['a_display_pagination'] = 'Mostrar paginaci&oacute; en articles'
 
$l['a_website_title'] = 'T&iacute;tol del lloc web'
 
$l['a_home_sef'] = 'Inici SEF (com enllaç a Inici)'
 
$l['a_website_email'] = 'Email'
 
$l['a_description'] = 'Suscripci&oacute; META Tag per defecte (per a cercadors)'
 
$l['a_keywords'] = 'Keywords META Tag per defecte (separades per comes)'
 
$l['a_contact_info'] = 'Info de Contacte'
 
$l['a_contact_subject'] = 'Assumpte de Formulari de Contacte'
 
$l['a_word_filter_file'] = 'Arxiu per a filtre de paraules brossa'
 
$l['a_word_filter_change'] = 'paraula de reemplaçament paraules brossa'
 
$l['a_word_filter_enable'] = 'Habilitar filtre de paraules Brossa';
 
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Error: Nom d&acute;arxiu no perm&egrave;s</span><br />';
 
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Error: Arxiu no Existeix</span><br />';
 
$l['a_numcategories'] = 'Mostrar n&uacute;nero d&acute;arxius seg&uuml;ents d&acute;una categoria'
 
$l['charset'] = 'Charset per defecte'
 
$l['a_time_settings'] = 'Hora Local Configuraci&oacute;'
 
$l['a_date_format'] = 'Format de data'
 
$l['a_comments_order'] = 'Ordre de comentaris'
 
$l['a_comment_limit'] = 'Resultat de comentaris per p&agrave;gina'
 
$l['a_show_category_name'] = 'Mostrar nom de categoria en llista de nous posts'
 
$l['comment_repost_timer'] = 'Retard perqu&egrave; un usuari torni a escriure en el mateix art&iacute;cle'
 
$l['a_rss_limit'] = 'RSS L&iacute;mit d&acute;Articles'
 
$l['a_approve_comments'] = 'Aprovar comentaris abans de publicar'
 
$l['a_article_limit'] = 'L&iacute;mit d&acute;articles per p&agrave;gina'
 
$l['a_language'] = 'Idioma sNews'
 
$l['description_meta'] = 'Descripci&oacute; META Tag (per a cercadors)'
 
$l['keywords_meta'] = 'Keywords META Tag (separades per comas)'
 
$l['see'] = 'Veure:'
 
$l['all'] = 'Tot';
 
 
#formatting buttons: 
 
$l['formatting'] = 'Donant Format'
 
$l['insert'] = 'Introduir'
 
$l['strong'] = 'Negreta'
 
$l['strong_value'] = 'B'
 
$l['em'] = 'It&agrave;lica'
 
$l['em_value'] = 'I'
 
$l['underline'] = 'Subratllat'
 
$l['underline_value'] = 'U'
 
$l['del'] = 'Ratllat'
 
$l['del_value'] = 'S'
 
$l['p'] = 'P&agrave;rraf'
 
$l['p_value'] = '&para;'
 
$l['br'] = 'Salt de L&iacute;nea'
 
$l['br_value'] = 'Salt de L&iacute;nea'
 
$l['intro'] = 'Salt de Introducci&oacute;'
 
$l['intro_value'] = 'Salt de Introducci&oacute;'
 
$l['img'] = 'Introduir Imatge'
 
$l['img_value'] = 'Imatge'
 
$l['link'] = 'Introduir Enllaç'
 
$l['link_value'] = 'Enllaç'
 
$l['include'] = 'Introduir Fitxer'
 
$l['include_value'] = 'Fitxer'
 
$l['func'] = 'Introduir funci&oacute; PHP'
 
$l['func_value'] = 'Funci&oacute;';
 
 
#javascript
 
$l['function']='Nom de Funci&oacute; - sense par&egrave;ntesi.';
 
$l['parameters']='Par&agrave;metres - si sol·licita m&eacute;s d&acute;un, separi&acute;ls per comes. No utilitzi cometes per a par&agrave;metres buits.';#javascript 
 
 #js alert prompts 
 
$l['js_func1'] = 'Nom de Funci&oacute; - no utilitzi par&egrave;ntesi.'
 
$l['js_func2'] = "Par&agrave;metres - si s&oacute;n necessaris m&eacute;s d&acute;un, sep&agrave;ri&acute;ls mitjançant comes (sense espais). No utilitzi cometes per a par&agrave;metres buits, nom&eacute;s comes buides."
 
$l['js_file'] = 'Introdueixi URL d&acute;arxiu'
 
$l['js_image1'] = 'Introdueixi URL d&acute;Imatge'
 
$l['js_image2'] = 'Introdueixi Alt d&acute;Imatge'
 
$l['js_link1'] = 'Introdueixi URL d&acute;Enllaç'
 
$l['js_link2'] = 'Introdueixi Enllaç de T&iacute;tol'
 
$l['js_delete1'] = '&Uacute;ltim Av&iacute;s : Els elements esborrats NO es recuperar&agrave;n!'
 
$l['warn_cat_last'] = '&Uacute;ltim Av&iacute;s : Les dades esborrades NO es recuperar&agrave;n!';
 
$l['warning_delete'] = 'Segur que desitja esborrar-lo?';
 
$l['image_url'] = 'Introdueixi URL d&acute;Imatge'
 
$l['image_alt'] = 'Introdueixi Alt d&acute;Imatge';
 
$l['file_url'] = 'Introdueixi URL d&acute;Arxiu';
 
$l['link_url'] = 'Introdueixi URL d&acute;Enllaç';
 
$l['link_title'] = 'Introdueixi Enllaç de Titulo';
 
$l['js_delete2'] = 'Segur que desitja esborrar-lo?';
 
 
#comment mailing 
 
$l['a_mail_on_comments'] = 'Enviar comentaris postejats al seu email? <br /><i>Nota: Si est&aacute; usant \'Aprovar comentaris abans de publicar\', se li enviar&aacute; un missatge.</i>';
 
$l['subject_a'] = 'Un nou comentari ha de ser aprovat'
 
$l['subject_b'] = 'Un nou comentari ha estat posteado en el seu lloc web'
 
$l['approved_text'] = 'Necessita aprovar un nou comentari posteado en el seu lloc web. Aix&ograve; &eacute;s una c&ograve;pia: '
 
$l['not_waiting_approved'] = 'Un nou comentari ha estat postejat en el seu lloc web. Aix&ograve; &eacute;s una c&ograve;pia:'
 
$l['from'] = 'Des de: ';
 
 
#order contents 
 
$l['order_content'] = 'Contingut d&acute;ordre'
 
$l['up'] = 'Dalt'
 
$l['down'] = 'Baix'
 
$l['hide'] = 'Ocultar'
 
$l['show'] = 'Mostrar';
 
 
?>


« Last Edit: March 02, 2009, 12:22:13 am by marcar7 »
Logged