Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest sNews - sNews 1.7 - with its own forums - for discussion and user mods.

Author Topic: [Lang] Dutch - NL  (Read 2879 times)

Rene

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 2
    • Internet Development & Consultancy
[Lang] Dutch - NL
« on: December 11, 2008, 04:37:50 pm »

Direct link: http://www.Dare-IS.nl/snews/
Comments/remarks: snews@Dare-IS.nl

Code: [Select]
<?php
// Dutch Language File sNews 1.7 - version 1.0 - 11 dec 2008
// translation by René Bakkers - www.Dare-IS.nl/snews/ - snews@Dare-IS.nl

// algemene variabele - wijzig deze niet
global $l;
// Bewerken mag vanaf hier

# SITE TAAL VARIABELEN
$l['home'] = 'Home';
// standaardwaarde als "home_SEF" niet bekend is
// toegestane tekens zijn [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
$l['home_sef'] = 'home';
$l['archive'] = 'Archief';
$l['contact'] = 'Contact';
$l['sitemap'] = 'Overzicht'; /* 'Inhoudsopgave'; */

# categorieen
$l['month_names'] = 'januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december';
$l['none_yet'] = 'Momenteel nog geen inhoud ...';

# zoeken
$l['search_keywords'] = 'Zoekwoord';
$l['search_button'] = 'Zoek';
$l['search_results'] = 'Zoekresultaten';
$l['charerror'] = 'Minimaal 4 alfanumerieke tekens vereist voor de zoekopdracht';
$l['noresults'] = 'Geen resultaten gevonden voor vraagstelling';
$l['resultsfound'] = 'resultaten gevonden voor vraagstelling';

# reacties (commentaar)
$l['addcomment'] = 'Schrijf een reactie';
$l['comment'] = 'Reactie';
$l['comment_info'] = 'Reactie gepost in';
$l['page'] = 'Pagina';
// voorzetsel gebruikt in reacties info regel
$l['on'] = 'op'

# paginering
$l['first_page'] = 'Eerste';
$l['last_page'] = 'Laatste';
$l['previous_page'] = 'Vorige';
$l['next_page'] = 'Volgende';
$l['name'] = 'Naam';

# reacties (commentaar)
$l['comment_sent'] = 'Je reactie is verzonden';
$l['comment_sent_approve'] = 'Je reactie is in afwachting.';
$l['comment_error'] = 'Je reactie is niet verzonden';
$l['no_comment'] = 'Dit artikel heeft (nog) geen reacties.';
$l['no_comments'] = 'Momenteel zijn er geen reacties';
$l['ce_reasons'] = '<strong>Mogelijke reden(en): </strong><br />
<ul>
<li>Een verplicht veld is leeg.</li>
<li>De reactie is te kort.</li>
<li>Invoer van onjuiste som op de twee getallen.</li>
<li>Of heb je geprobeerd om dezelfde reactie te snel op dit artikel te versturen.</li>
</ul>'
;
$l['url'] = 'Website URL';
$l['enable_comments'] = 'Reacties mogelijk (standaard nieuwe artikelen)';
$l['freeze_comments'] = 'Blokkeer alle reacties (gehele site)';
$l['frozen_comments'] = 'Momenteel zijn er geen reacties toegestaan';

# contact
$l['required'] = '* = verplicht veld';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Bericht';
$l['math_captcha'] = 'Voer aub de juiste som van de twee getallen in';
$l['contact_sent'] = 'Bedankt, je bericht is verzonden.';
$l['contact_not_sent'] = 'Je bericht is niet verzonden';
$l['message_error'] = '<strong>Mogelijke reden(en):</strong> Naam- en/of berichtenveld leeg, ongeldig emailaddres.';

# generieke links
$l['backhome'] = 'Terug naar startpagina';
$l['read_more'] = 'Lees verder';

# foutmelding inhoud
$l['article_not_exist'] = 'Momenteel geen inhoud gevonden';
$l['category_not_exist'] = 'Gevraagde categorie bestaat niet';
$l['not_found'] = 'Inhoud niet gevonden';
$l['no_content_for_filter'] = 'Geen inhoud met filter beperking';
$l['no_category_set'] = 'Onderdelen vereisen categorie vast te stellen.';

# rss links
$l['rss_articles'] = 'RSS Artikelen';
$l['rss_pages'] = 'RSS Pagina\'s';
$l['rss_comments'] = 'RSS Reacties';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Reacties voor dit artikel';
$l['no_rss'] = 'Momenteel geen RSS feeds';

# ADMINISTRATIE TAAL VARIABELEN
$l['uncategorised'] ='Ongegroepeerd';
$l['new_content'] = 'Maak nieuwe inhoud aan';
$l['home_if_used'] = 'Standaard Home (indien in gebruik)';

#breadcrumbs in admin
$l['snews_articles'] = 'sNews Artikelen';
$l['snews_pages'] = 'sNews Pagina\'s';
$l['snews_categories'] = 'sNews Categorie&euml;n';
$l['snews_settings'] = 'sNews Instellingen';
$l['snews_files'] = 'sNews Bestanden';

# administratie
$l['administration'] = 'Beheer';
$l['articles'] = 'Artikelen';
$l['extra_contents'] = 'Extra tekstblok';
$l['pages'] = 'Pagina\'s';
$l['all_pages'] = 'Alle Pagina\'s';

# algemene knoppen
$l['view'] = 'Bekijken';
$l['add_new'] = 'Toevoegen';
$l['admin_category'] = 'Nieuwe Categorie';
$l['article_new'] = 'Nieuw Artikel';
$l['extra_new'] = 'Nieuwe Extra inhoud';
$l['page_new'] = 'Nieuwe Pagina';
$l['edit'] = 'Bewerken';
$l['delete'] = 'Verwijder';
$l['save'] = 'Opslaan';
$l['submit'] = 'Verzenden';

# instellingen
$l['settings'] = 'Instellingen';
$l['site_settings'] = 'Website';

# inloggen
$l['login_status'] = 'Login status';
$l['login'] = 'Login';
$l['username'] = 'Gebruikersnaam';
$l['password'] = 'Wachtwoord';
$l['login_limit'] = 'Invoer beperking: alleen 4-13 alfanumerieke tekens';
$l['logged_in'] = 'Je bent ingelogd';
$l['log_out'] = 'Bezig met uitloggen';
$l['logout'] = 'Uitloggen';

# categorieen
$l['categories'] = 'Categorie&euml;n';
$l['category'] = 'Categorie';
$l['subcategory'] = 'Subcategorie van ';
$l['not_sub'] = 'Geen subcategorie';
$l['show_in_subcats'] = 'Toon in subcategorie?';
$l['add_subcategory'] = 'Voeg subcategorie toe';
$l['publish_subcategory'] = 'Publicatie subcategorie';
$l['appear_category'] = 'Verschijnt alleen in categorie';
$l['appear_page'] = 'Verschijnt alleen op pagina';
$l['add_category'] = 'Nieuwe categorie';
$l['category_order'] = 'Categorie volgorde';
$l['order_category'] = 'Herschikken';
$l['description'] = 'Beschrijving';
$l['publish_category'] = 'Publicatie categorie';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Gepubliceerd';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000;">Niet gepubliceerd</span>';
$l['create_cat'] = '<em>Je moet een categorie aanmaken voordat je artikelen kan plaatsen</em>';
$l['no_categories'] = 'Momenteel zijn er geen categorie&euml;n';

#artikelen
$l['article'] = 'Artikel';
$l['article_date'] = 'Artikeldatum (publicatie in toekomst mogelijk)';
$l['preview'] = 'Bekijken';
$l['no_articles'] = 'Momenteel zijn er geen artikelen';
$l['show_on_home'] = 'Toon op startpagina';
$l['filter'] = 'Filter op:';

#aanpassen artikelen
$l['customize'] = 'Aanpassen';
$l['display_title'] = 'Toon de titel';
$l['display_info'] = 'Toon informatie (lees verder/ reacties/ datum)';
$l['server_time'] = 'Server-tijd';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Toekomstige publicatie</span>';
$l['publish_date'] = 'Publicatie datum';
$l['day'] = 'Dag';
$l['month'] = 'Maand';
$l['year'] = 'Jaar';
$l['hour'] = 'Uur';
$l['minute'] = 'Minuut';
$l['publish_article'] = 'Publiceer';
$l['operation_completed'] = 'De operatie is geslaagd!';
$l['deleted_success'] = 'Succesvol verwijderd';

#bestanden
$l['files'] = 'Bestanden';
$l['upload'] = 'Verzenden';
$l['uploadto'] = 'Verzend bestand naar:';
$l['uploadfrom'] = 'Verzend bestand van:';
$l['view_files'] = 'Bekijk de bestanden in';
$l['file_error'] = 'Bestand kon niet gekopieerd worden!';
$l['deleted'] = 'Bestand verwijderd!';
#reacties (commentaar)
$l['comments'] = 'Reacties';
$l['enable_commenting'] = 'Maak reacties mogelijk';
$l['edit_comment'] = 'Bewerk reactie';
$l['freeze_comments'] = 'Blokkeer alle reacties (gehele site)';
$l['enable'] = 'Aanzetten';
$l['approved'] = 'Goedgekeurd';
$l['enabled'] = 'Aan';
$l['disabled'] = 'Uit';
$l['unapproved'] = 'Afgekeurde reacties';
$l['wait_approval'] = 'reactie(s) moet(en) nog beoordeeld worden';

#artikel opmaak
$l['title'] = 'Titel';
$l['sef_title'] = 'Zoekmachine vriendelijke titel (zal worden gebruikt als link naar artikel)';
$l['sef_title_cat'] = 'Zoekmachine vriendelijke titel (zal worden gebruikt als link naar categorie)';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['position'] = 'Positie';
$l['display_page'] = 'Pagina';
$l['center'] = 'Centreer';
$l['contents'] = 'Inhoud';
$l['side'] = 'Extra tekst';
$l['advanced'] = 'Geavanceerde instellingen';
$l['enable_extras'] = 'Meerdere Extra Optie\'s mogelijk';
$l['extra_title'] = 'Extra titelgroep (gebruikt in index.php om de groep af te beelden - bv extra(\'extra\'))';
$l['define_extra'] = 'Weergave onder Extra Groepering:';
$l['page_only'] = 'Geen - Uitsluitend pagina';
$l['groupings'] = 'Extra groepering';
$l['group_not_exist'] = 'Extra groepering bestaat niet';
$l['add_groupings'] = 'Nieuwe extra groep';
$l['file_extensions'] = 'Toegestane extensies voor inlezen bestanden (komma gescheiden)';
$l['allowed_files'] = 'Toegestane extensies voor verzenden bestanden (komma gescheiden)';
$l['allowed_images'] = 'Toegestane extensies voor verzenden afbeeldingen (komma gescheiden)';

#fout(afhandeling)
//Database foutmeldingen
$l['dberror'] = '<strong>Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een verbinding met de database.</strong>
<br /> Controleer de database instellingen.'
;
//Database tabel foutmeldingen
$l['db_tables_error'] = '<strong>De database tabel "prefix" is onjuist of uw database tabellen zijn niet aangemaakt.</strong>
<br /> Controleer de database "prefix" instellingen OF maak de database tabellen aan (zie <a href="'
._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';
$l['error_404'] = 'Gevraagde tekst is niet gevonden. Ga terug of gebruik de zoekfunctie.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Niet toegestaan, je bent niet ingelogd.';
$l['admin_error'] = 'Fout';
$l['back'] = 'Terug';
$l['err_TitleEmpty'] = 'De titel kan niet leeg zijn.';
$l['err_TitleExists'] = 'De titel bestaat reeds.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'De SEF titel kan niet leeg zijn.';
$l['err_SEFExists'] = 'De SEF titel bestaat reeds.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'De SEF titel bevat ongeldige tekens.<br />
Gebruik alleen <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Een nieuwe SEF url is afgeleid van de titel. Controleer deze aub.'
;
$l['errNote'] = '<br /><strong>Opgepast:</strong> 
Waarschijnlijk zijn de meeste instellingen verloren gegaan, controleer deze aub voordat je het bericht opnieuw plaatst.'
;
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Opgepast!</span>';
$l['empty_cat'] = 'Verwijder tekst';
$l['warn_catnotempty'] = 'De categorie die je tracht te verwijderen bevat artikelen!<br />
Klik <strong>"'
.$l[administration].'"</strong> om handmatig de artikelen die verband houden met deze categorie te verplaatsen <br />
OF klik <strong>"'
.$l[empty_cat].'"</strong> om <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">ALLE</span> 
subcategorie&euml;n, artikelen, extra tekst en reacties die verband houden met deze categorie te verwijderen.<br /><br />
<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Verwijderde gegevens kunnen NIET worden hersteld ..... je bent gewaarschuwd</span><br />'
;
$l['extra_error_cp'] = 'Categorie optie niet naar Pagina gezet';
$l['extra_error_selection'] = 'Geen Categorie of Pagina selectie';

#instellingen formulier
$l['create_new'] = 'Wil je nieuwe tekst aanmaken?';
$l['none'] = 'Geen';
$l['change_up'] = 'Wijzig Gebruikersnaam en Wachtwoord';
$l['newer_top'] = 'Recent bovenaan';
$l['newer_bottom'] = 'Recent onderaan';
$l['err_Login'] = 'Ongeldige gebruikersnaam, wachtwoord en/of som ingevoerd';
$l['pass_mismatch'] = 'Wachtwoorden zijn te lang of onjuist';
$l['a_username'] = 'Gebruikersnaam';
$l['a_password'] = 'Wachtwoord';
$l['a_password2'] = 'Herhaal wachtwoord';
$l['a_display_page'] = 'Stel pagina als startpagina in';
$l['a_display_new_on_home'] = 'Toon nieuwe artikelen op startpagina';
$l['a_display_pagination'] = 'Toon paginanummering in artikelen';
$l['a_website_title'] = 'Website titel';
$l['a_home_sef'] = 'Home SEF (gebruikt als link naar <em>Home</em>)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Standaard beschrijving META Tag (zoekmachines)';
$l['a_keywords'] = 'Standaard META trefwoorden (komma gescheiden).';
$l['a_contact_info'] = 'Contact informatie';
$l['a_contact_subject'] = 'Onderwerp contactformulier';
$l['a_word_filter_file'] = 'Scheldwoorden filter bestand';
$l['a_word_filter_change'] = 'Scheldwoord vervanging';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Activeer scheldwoorden filter';
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Include Error: Ongeldige bestandsnaam</span><br />';
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Include Error: Bestand bestaat niet</span><br />';
$l['a_num_categories'] = 'Toon aantal pagina\'s naast categorie';
$l['charset'] = 'Standaard tekenset';
$l['a_time_settings'] = 'Tijd, datum en plaatsgebonden instellingen ';
$l['a_date_format'] = 'Datum formaat';
$l['a_comments_order'] = 'Volgorde reacties';
$l['a_comment_limit'] = 'Aantal reacties per pagina';
$l['a_show_category_name'] = 'Toon naam categorie in lijst nieuwe berichten';
$l['comment_repost_timer'] = ' Reactie timer - Vertraging voordat gebruiker bericht kan plaatsen op hetzelfde artikel';
$l['a_rss_limit'] = 'Maximum aantal RSS artikelen';
$l['a_approve_comments'] = 'Keur reactie(s) voor publicatie';
$l['a_article_limit'] = 'Maximum aantal artikelen per pagina';
$l['a_language'] = 'sNews taal';
$l['description_meta'] = 'Beschrijving META Tag (zoekmachines)';
$l['keywords_meta'] = 'Trefwoord(en) META Tag (eventueel komma gescheiden) ';
$l['see'] = 'Toon:';
$l['all'] = 'Allemaal';

#opmaak knoppen:
$l['formatting'] = 'Opmaak';
$l['insert'] = 'Invoegen';
$l['strong'] = 'Vet';
$l['strong_value'] = 'B';
$l['em'] = 'Cursief';
$l['em_value'] = 'I';
$l['underline'] = 'Onderstreept';
$l['underline_value'] = 'U';
$l['del'] = 'Doorhalen';
$l['del_value'] = 'S';
$l['p'] = 'Paragraaf';
// heeft geen vertaling nodig
$l['p_value'] = '&para;';
$l['br'] = 'Lege regel';
$l['br_value'] = 'Lege regel';
$l['intro'] = 'Onderbreking';
$l['intro_value'] = 'Onderbreking';
$l['img'] = 'Voeg afbeelding in';
$l['img_value'] = 'Afbeelding';
$l['link'] = 'Voeg link in';
$l['link_value'] = 'Link';
$l['include'] = 'Voeg bestand in';
$l['include_value'] = 'Bestand';
$l['func'] = 'Voeg PHP functie in';
$l['func_value'] = 'Functie';

#javascript
$l['function'] ='Functienaam - geen haakjes';
$l['parameters'] ='Kenmerken - bij meerdere kenmerken, komma gescheiden. 
Gebruik geen aanhalingstekens voor lege kenmerken'
;

#js waarschuwings meldingen
$l['js_func1'] = 'Functienaam - gebruik geen haakjes';
$l['js_func2'] = 'Kenmerk(en) - bij meerdere kenmerken, komma gescheiden (geen spaties). Gebruik geen aanhalingstekens voor lege kenmerken, alleen loze komma\'s.';
$l['js_file'] = 'Voer URL bestandsnaam in';
$l['js_image1'] = 'Voer URL Afbeelding in';
$l['js_image2'] = 'Voer ALT-code Afbeelding in';
$l['js_link1'] = 'Voer Link URL in';
$l['js_link2'] = 'Voer Link Titel in';
$l['js_delete1'] = 'Laatste waarschuwing: Verwijderde gegevens kunnen NIET hersteld worden!';
$l['warn_cat_last'] = 'Laatste waarschuwing: Verwijderde gegevens kunnen NIET hersteld worden!';
$l['warning_delete'] = 'Weet je zeker dat je dit wilt verwijderen?';
$l['image_url'] = 'Voer URL Afbeelding in';
$l['image_alt'] = 'Voer ALT-code Afbeelding in';
$l['file_url'] = 'Voer URL bestandsnaam in';
$l['link_url'] = 'Voer Link URL in';
$l['link_title'] = 'Voer Link Titel in';
$l['js_delete2'] = 'Weet je zeker dat je dit wilt verwijderen?';

#comment mailing
$l['a_mail_on_comments'] = 'Verstuur reactie(s) naar uw e-mailadres? <br />
<i>Opmerking: Bij optie \'Keur reactie(s) voor publicatie\', zal er een informatie bericht naar je worden verzonden.</i>'
;
$l['subject_a'] = 'Nieuwe reactie in afwachting van goedkeuring';
$l['subject_b'] = 'Nieuwe reactie geplaatst';
$l['approved_text'] = 'De volgende reactie staat in afwachting van goedkeuring: ';
$l['not_waiting_approved'] = 'De volgende reactie is geplaatst op je site:';
$l['from'] = 'Van: ';

#order contents
$l['order_content'] = 'Volgorde rangschikken';
$l['up'] = 'Boven';
$l['down'] = 'Beneden';
$l['hide'] = 'Verbergen';
$l['show'] = 'Tonen';
?>


Regards,
René Bakkers - Developer
Dare Internet Services
Rotterdam, The Netherlands
« Last Edit: September 02, 2010, 03:02:47 pm by Rene »
Logged