Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [Lang] Swedish - SV  (Read 4076 times)

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
[Lang] Swedish - SV
« on: April 21, 2008, 02:17:01 am »

sNews 1.7 RC not complete for full release

Senaste versionen av RC lang vars -- innehåller samtliga justeringar som noterats hittills (obs! kräver att motsvarande justeringar gjorts i övriga filer/db, enligt vad som noterats i detta forum och bugs/issues for 1.7 RC. Använder du ursprungliga RCn utan justeringar, kör då på variablerna i originalposten.

1.7 RC uppdaterade språkvariabler (fullständig lista):
Quote
<?php

   // Språkfil

   // global variabel - ändra inte!
    global $l;

   // Ändringar görs efter den här raden (om du vet vad du gör)

   #SPRÅKVARIABLER
   $l['home'] = 'Hem';
   $l['home_sef'] = 'hem'; //default value is used only if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
   $l['archive'] = 'Arkiv';
   $l['contact'] = 'Kontakt';
   $l['sitemap'] = 'Siteöversikt';
   #kategorier
   $l['month_names'] = 'Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December';
   $l['none_yet'] = 'Det finns inget innehåll än';
   #sökning
   $l['search_keywords'] = 'Sök bland nyckelord';
   $l['search_button'] = 'Sök';
   $l['search_results'] = 'Sökresultat';
   $l['charerror'] = 'Minst 4 tecken krävs för att utföra sökning.';
   $l['noresults'] = 'Sökningen gav inga träffar ';
   $l['resultsfound'] = 'träffar för sökbegreppet';
   #kommentarer
   $l['addcomment'] = 'Kommentera artikeln';
   $l['comment'] = 'Kommentar';
   $l['comment_info'] = 'Kommentar till';
   $l['page'] = 'Sida';
   $l['on'] = 'den'; // preposition som används i inforaden för kommentarer
   $l['comment_sent'] = 'Din kommentar har skickats';
   $l['comment_sent_approve'] = 'Din kommentar väntar på godkännande.';
   $l['comment_error'] = 'Din kommentar har inte kinnat skickas';
   $l['no_comment'] = 'Artikeln har inte kommenterats än.';
   $l['no_comments'] = 'Det finns inga kommentarer';
   $l['ce_reasons'] = '<strong>Möjliga anledningar:</strong> Ett obligatoriskt fält har lämnats tomt, kommentaren är för kort eller så har du angivit fel summa i säkerhetsfältet.';
   $l['url'] = 'Websidas URL';
   $l['enable_comments'] = 'Aktivera kommentarer (standardinställning för nya artiklar är att kommentarer är avaktiverade)';
   $l['freeze_comments'] = 'Lås alla kommentarer (över hela webplatsen)';
   $l['frozen_comments'] = 'Kommentarer kan för närvarande inte göras.';
   #paginering
   $l['first_page'] = 'Första';
   $l['last_page'] = 'Sista';
   $l['previous_page'] = 'Föregående';
   $l['next_page'] = 'Nästa';
   $l['name'] = 'Namn';
   #kontakt
   $l['required'] = '* = obligatoriskt fält';
   $l['email'] = 'E-post';
   $l['message'] = 'Meddelande';
   $l['math_captcha'] = 'Var god ange den rätta summan av dessa två tal';
   $l['contact_sent'] = 'Tack – ditt meddelande har skickats.';
   $l['contact_not_sent'] = 'Ditt meddelande har inte kunnat skickas';
   $l['message_error'] = '<strong>Möjliga anledningar:</strong> Du har inte fyllt i namn eller meddelandefältet, eller så är e-postadressen inte giltig.';
   #generella länkar
   $l['backhome'] = 'Tillbaka hem';
   $l['read_more'] = 'Läs mer';
   #innehållsfel
   $l['article_not_exist'] = 'Innehåll saknas';
   $l['category_not_exist'] = 'Begärd kateori existerar inte';
   $l['not_found'] = 'Innehåll kunde inte hittas';
   #rss-länkar
   $l['rss_articles'] = 'RSS för artiklar';
   $l['rss_pages'] = 'RSS för sidor';
   $l['rss_comments'] = 'RSS för kommentarer';
   $l['rss_comments_article'] = 'Denna artikels RSS för kommentarer';

   #SPRÅKVARIABLER ADMINISTRATION
   #$l['uncategorised'] = 'Uncategorised';
   $l['new_content'] = 'Skapa nytt innehåll';
   $l['home_if_used'] = 'Förinställt hem (om det används)';
   #administration
   $l['administration'] = 'Admin';
   $l['articles'] = 'Artiklar';
   $l['extra_contents'] = 'Extrainnehåll';
   $l['pages'] = 'Sidor';
   #standardknappar
   $l['view'] = 'Granska';
   $l['add_new'] = 'Skapa ny';
   $l['admin_category'] = 'Ny kategori';
   $l['article_new'] = 'Ny artikel';
   $l['extra_new'] = 'Nytt extrainnehåll';
   $l['page_new'] = 'Ny sida';
   $l['edit'] = 'Redigera';
   $l['delete'] = 'Ta bort';
   $l['save'] = 'Spara';
   $l['submit'] = 'Skicka';
   #inställningar
   $l['settings'] = 'Inställningar';
   $l['site_settings'] = 'Webplats';
   #login
   $l['login_status'] = 'Login-status';
   $l['login'] = 'Login';
   $l['username'] = 'Användarnamn';
   $l['password'] = 'Lösenord';
   $l['login_limit'] = 'Begränsningar för användarnamn/lösenord: 4-8, enbart alfanumeriska, tecken';
   $l['logged_in'] = 'Du är inloggad';
   $l['log_out'] = 'Loggar ut';
   $l['logout'] = 'Logga ut';
   #kategorier
   $l['categories'] = 'Kategorier';
   $l['category'] = 'Kategori';
   $l['subcategory'] = 'Underkategori till';
   $l['not_sub'] = 'Inte en underkategori';
   $l['show_in_subcats'] = 'Visa i underkategorier?';
   $l['add_subcategory'] = 'Lägg till underkategori';
   $l['publish_subcategory'] = 'Publicera underkategori';
   $l['appear_category'] = 'Visa bara i kategori';
   $l['appear_page'] = 'Visa bara på sida';
   $l['add_category'] = 'Ny kategori';
   $l['category_order'] = 'Kategoriordning';
   $l['order_category'] = 'Ordna om';
   $l['description'] = 'Beskrivning';
   $l['publish_category'] = 'Publicera kategori';
   $l['status'] = 'Status:';
   $l['published'] = 'Publicerad';
   $l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Opublicerad</span>';
   $l['create_cat'] = '<em>Du måste skapa en kategori innan du lägger in artiklar.</em>';
   $l['no_categories'] = 'Det finns för tillfället inga kategorier';
   #ariklar
   $l['article'] = 'Artikel';
   $l['article_date'] = 'Artikeldatum (ange ett senare datum för framtida publicering)';
   $l['preview'] = 'Förhandsvisa';
   $l['no_articles'] = 'Det finns för tillfället inga artiklar';
   $l['show_on_home'] = 'Visa på hemsidan';
   $l['filter'] = 'Sortera efter:';
   #modifiera  artikelinställningar
   $l['customize'] = 'Modifiera';
   $l['display_title'] = 'Visa titel';
   $l['display_info'] = 'Visa inforad (läs mer/ kommentarer/ datum)';
   $l['server_time'] = 'Tid på server';
   $l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Senare publicering</span>';
   $l['publish_date'] = 'Publiceringsdatum';
   $l['day'] = 'Dag';
   $l['month'] = 'Månad';
   $l['year'] = 'År';
   $l['hour'] = 'Timme';
   $l['minute'] = 'Minut';
   $l['publish_article'] = 'Publicera';
   $l['operation_completed'] = 'Åtgärden utfördes utan problem!';
   $l['deleted_success'] = 'Borttaning utförd';
   #filer
   $l['files'] = 'Filer';
   $l['upload'] = 'Uppläggning';
   $l['uploadto'] = 'Lägg in fil i:';
   $l['uploadfrom'] = 'Lägg upp fil från:';
   $l['view_files'] = 'Se filer i';
   $l['file_error'] = 'Fil kunde inte kopieras!';
   $l['deleted'] = 'Fil borttagen!';
   #kommentarer
   $l['comments'] = 'Kommentarer';
   $l['enable_commenting'] = 'Aktivera kommentarer';
   $l['edit_comment'] = 'Redigera kommentarer';
   $l['freeze_comments'] = 'Lås kommentarer';
   $l['enable'] = 'Aktivera';
   $l['approved'] = 'Godkänd';
   $l['enabled'] = 'Aktiverad';
   $l['disabled'] = 'Avaktiverad';
   $l['unapproved'] = 'Ej godkända kommentarer';
   $l['wait_approval'] = 'kommentarer väntar på godkännande';
   #artikelstruktur
   $l['title'] = 'Titel';
   $l['sef_title'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till artikeln)';
   $l['sef_title_cat'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till kategorin)';
   $l['text'] = 'Text';
   $l['position'] = 'Position';
   $l['display_page'] = 'Sida';
   $l['center'] = 'Mitten';
   $l['contents'] = 'Innehåll';
   $l['side'] = 'Extrainnehåll';
   $l['advanced'] = 'Avancerade inställningar';
   $l['enable_extras'] = 'Aktivera alternativ för multipla extrainnehåll';
   $l['extra_title'] = 'Extragrupps titel (används i index.php för att visa extragruppen - d.v.s extra(\'extra\') )';
   $l['define_extra'] = 'Visa i Extragruppering:';
   $l['page_only'] = 'Ingen - Endast sida';
   $l['groupings'] = 'Extragruppering';
   $l['group_not_exist'] = 'Extragruppering finns inte';
   $l['add_groupings'] = 'Ny Extragrupp';
   $l['function']='Funktionsnamn - inga klamrar.';#javascript
   $l['parameters']='Parametrar - om fler än en behövs, separara med kommatecken. Använd inte citattecken för tomma parametrar.';#javascript
   #errors
   $l['error_404'] = 'Begärt innehåll kunde inte hittas. Var god gå tillbaka eller använd sökfunktionen.';
   $l['error_not_logged_in'] = 'Du måste vara inloggad för att kunna göra så.';
   $l['admin_error'] = 'Fel!!';
   $l['back'] = 'Tillbaka';
   $l['err_TitleEmpty'] = 'Fältet Titel får inte vara tomt.';
   $l['err_TitleExists'] = 'Titeln används redan.';
   $l['err_SEFEmpty'] = 'Fältet SMV-titel får inte vara tomt.';
   $l['err_SEFExists'] = 'SMV-titeln används redan.';
   $l['err_SEFIllegal'] = 'Din SMV-titel innehåller ogiltiga tecken.<br />Du kan bara använda <strong>a-z 0-9_-</strong><br />En ny SMV-titel har skapats utifrån titeln. Var god kontrollera att den stämmer.';
   $l['errNote'] = '<br /><strong>Se upp:</strong> På grund av att de flesta inställningarna går förlorade när ett fel uppstår, bör du kontrollera dessa igen innan du publicerar om.';
   $l['warning_delete'] = 'Vill du verkligen ta bort?';#javascript
   $l['image_url'] = 'Ange bildens URL';#javascript
   $l['image_alt'] = 'Ange bildens Alt-text';#javascript
   $l['file_url'] = 'Ange filens URL';#javascript
   $l['link_url'] = 'Ange länkens URL';#javascript
   $l['link_title'] = 'Ange länkens titel';#javascript
   $l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Varning!</span>';
   $l['empty_cat'] = 'Ta bort innehåll';
   $l['warn_cat_last'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE återskapas!';#javascript
   $l['warn_catnotempty'] = 'Kategorin du vill ta bort är intetom!<br />Du kan antingen klicka <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> för att manuellt flytta delar som är knutna till den här kategorin<br />ELLER klicka <strong>"'.$l['empty_cat'].'"</strong> för att ta bort <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">ALLA</span> underkategorier, artiklar, extrainnehåll och kommentarer som är knutna till denna kategori.<br /><br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Borttaget innehåll KAN INTE återskapas ..... härmed är du förvarnad</span><br />';
   $l['extra_error_cp'] = 'Kategorival har inte angivits till sida';
   $l['extra_error_selection'] = 'Kategori- eller sidval har inte gjorts';
   #inställningsformulär
   $l['create_new'] = 'Vill du skapa nytt innehåll?';
   $l['none'] = 'Inget';
   $l['change_up'] = 'Ändra användarnamn och lösenord';
   $l['newer_top'] = 'Nyast högst upp';
   $l['newer_bottom'] = 'Nyast längst ner';
   $l['err_Login'] = 'Fel användarnamn och/eller lösenord och/eller summa har angivits.';
   $l['pass_mismatch'] = 'Lösenord är längre/kortare än det tillåtna eller stämmer inte överens';
   $l['a_username'] = 'Användarnamn';
   $l['a_password'] = 'Lösenord';
   $l['a_password2'] = 'Upprepa lösenord';
   $l['a_display_page'] = 'Använd sida som Hemsida';
   $l['a_display_new_on_home'] = 'Visa nya artiklar på hemsidan';
   $l['a_display_pagination'] = 'Visa paginering för artiklar';
   $l['a_website_title'] = 'Webplatsens namn';
   $l['a_home_sef'] = 'Hemsidans SMV-titel (används som länk till <em>Hem</em>)';
   $l['a_website_email'] = 'E-post';
   $l['a_description'] = 'Allmän META-tagg Description, för innehållsbeskrivning (för sökmotorer)';
   $l['a_keywords'] = 'Allmän META-tagg Keywords, för nyckelord (kommaseparerade)';
   $l['a_contact_info'] = 'Kontaktinformation';
   $l['a_contact_subject'] = 'Kontaktformulärets rubrikrad'; // För e-post som genereras av formuläret
   $l['a_word_filter_file'] = 'Fil för svordomsfilter';
   $l['a_word_filter_change'] = 'Svordomsersättning';
   $l['a_word_filter_enable'] = 'Aktivera svordomsfilter';
   $l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Inkluderingsfel: Otillåtet filnamn</span><br />';
   $l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Inkluderingsfel: Filen existerar inte</span><br />';
   $l['a_num_categories'] = 'Visa antalet artiklar bredvid kategori';
   $l['charset'] = 'Generell teckenkodning';
   $l['a_time_settings'] = 'Inställningar för tid och plats';
   $l['a_date_format'] = 'Datumformat';
   $l['a_comments_order'] = 'Kommentarsordning';
   $l['a_comment_limit'] = 'antal kommentarer per sida';
   $l['a_rss_limit'] = 'Antal artiklar i RSS';
   $l['a_approve_comments'] = 'Godkänn kommentarer före publicering';
   $l['a_article_limit'] = 'Antal artiklar per sida';
   $l['a_language'] = 'Språkinställning';
   $l['description_meta'] = 'Innehållsbeskrivning (för sökmotorer)';
   $l['keywords_meta'] = 'Nyckelord (kommaseparerad lista)';
   $l['see'] = 'Visa:';
   $l['all'] = 'Allt';
   #formateringsknappar:
   $l['formatting'] = 'Formatering';
   $l['insert'] = 'Infoga';
   $l['strong'] = 'Fetstil';
   $l['strong_value'] = 'F';
   $l['em'] = 'Kursiv';
   $l['em_value'] = 'K';
   $l['underline'] = 'Understrykning';
   $l['underline_value'] = 'U';
   $l['del'] = 'Överstrykning';
   $l['del_value'] = 'Ö';
   $l['p'] = 'Paragraf';
   $l['p_value'] = '&para;'; // no need to translate
   $l['br'] = 'Radmatning';
   $l['br_value'] = 'Ny rad';
   $l['intro'] = 'Inledning';
   $l['intro_value'] = 'Inledning';
   $l['img'] = 'Infoga bild';
   $l['img_value'] = 'Bild';
   $l['link'] = 'Infoga länk';
   $l['link_value'] = 'Länk';
   $l['include'] = 'Infoga fil';
   $l['include_value'] = 'Fil';
   $l['func'] = 'Infoga PHP-funktion';
   $l['func_value'] = 'Funktion';
   #js varningsmeddelanden
   $l['js_func1'] = 'Funktionsnamn - använd inte klamrar.';
   $l['js_func2'] = "Parametrar - om fler än en behövs, separera med komma (inga mellanslag). Använd inte citattecken för tomma parametrar, bara kommatecken.";
   $l['js_file'] = 'Ange filens URL';
   $l['js_image1'] = 'Ange bildens URL';
   $l['js_image2'] = 'Ange bildens Alt-text';
   $l['js_link1'] = 'Ange länkens URL';
   $l['js_link2'] = 'Ange länkens titel';
   $l['js_delete1'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE återskapas!';
   $l['js_delete2'] = 'Är du helt säker på att jag ska ta bort detta?';
   ?>
« Last Edit: October 31, 2008, 06:10:29 pm by philmoz »
Logged

Osc

 • Newbie
 • *
 • Karma: 1
 • Posts: 2
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #1 on: May 17, 2009, 08:51:50 pm »

Jag tog översättningen som Fred K (agentsmith) gjort för 1.7 RC och "fyllde på" med det som saknades då jag inte hittade någon komplett översättning för 1.7. Hoppas det är ok.

Quote
<?php

   // Språkfil

   // global variabel - ändra inte!
    global $l;
   // Ändringar görs efter den här raden (om du vet vad du gör)

   #SPRÅKVARIABLER
   $l['home'] = 'Hem';
   // default value is used only if "home_SEF" is not set in the database
   // allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
   $l['home_sef'] = 'hem';    
   $l['archive'] = 'Arkiv';
   $l['contact'] = 'Kontakt';
   $l['sitemap'] = 'Siteöversikt';
   
   #kategorier
   $l['month_names'] = 'Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December';
   $l['none_yet'] = 'Det finns inget innehåll än';

   #sökning
   $l['search_keywords'] = 'Sök bland nyckelord';
   $l['search_button'] = 'Sök';
   $l['search_results'] = 'Sökresultat';
   $l['charerror'] = 'Minst 4 tecken krävs för att utföra sökning.';
   $l['noresults'] = 'Sökningen gav inga träffar ';
   $l['resultsfound'] = 'träffar för sökbegreppet';

   #kommentarer
   $l['addcomment'] = 'Kommentera artikeln';
   $l['comment'] = 'Kommentar';
   $l['comment_info'] = 'Kommentar till';
   $l['page'] = 'Sida';
   // preposition som används i inforaden för kommentarer
   $l['on'] = 'den';

   #paginering
   $l['first_page'] = 'Första';
   $l['last_page'] = 'Sista';
   $l['previous_page'] = 'Föregående';
   $l['next_page'] = 'Nästa';
   $l['name'] = 'Namn';

   #kommentarer
   $l['comment_sent'] = 'Din kommentar har skickats';
   $l['comment_sent_approve'] = 'Din kommentar väntar på godkännande.';
   $l['comment_error'] = 'Din kommentar har inte kinnat skickas';
   $l['no_comment'] = 'Artikeln har inte kommenterats än.';
   $l['no_comments'] = 'Det finns inga kommentarer';
   $l['ce_reasons'] = '<strong>Möjliga anledningar:</strong><br />
      <ul>
         <li>Ett obligatoriskt fält har lämnats tomt.</li>
         <li>Kommentaren är för kort.</li>
         <li>Du angivit fel summa i säkerhetsfältet.</li>
         <li>Eller så har du försökt posta identiska kommentarer för snabbt till denna artikel.</li>
      </ul>';
   $l['url'] = 'Websidas URL';
   $l['enable_comments'] = 'Aktivera kommentarer (standardinställning för nya artiklar är att kommentarer är avaktiverade)';
   $l['freeze_comments'] = 'Lås alla kommentarer (över hela webplatsen)';
   $l['frozen_comments'] = 'Kommentarer kan för närvarande inte göras.';

   #kontakt
   $l['required'] = '* = obligatoriskt fält';
   $l['email'] = 'E-post';
   $l['message'] = 'Meddelande';
   $l['math_captcha'] = 'Var god ange den rätta summan av dessa två tal';
   $l['contact_sent'] = 'Tack – ditt meddelande har skickats.';
   $l['contact_not_sent'] = 'Ditt meddelande har inte kunnat skickas';
   $l['message_error'] = '<strong>Möjliga anledningar:</strong> Du har inte fyllt i namn eller meddelandefältet, eller så är e-postadressen inte giltig.';

   #generella länkar
   $l['backhome'] = 'Tillbaka hem';
   $l['read_more'] = 'Läs mer';

   #innehållsfel
   $l['article_not_exist'] = 'Innehåll saknas';
   $l['category_not_exist'] = 'Begärd kateori existerar inte';
   $l['not_found'] = 'Innehåll kunde inte hittas';
   $l['no_content_for_filter'] = 'Inget innehåll matchade denna filterrestriktion';

   $l['no_category_set'] = 'Val av kategori krävs.';

   #rss-länkar
   $l['rss_articles'] = 'RSS för artiklar';
   $l['rss_pages'] = 'RSS för sidor';
   $l['rss_comments'] = 'RSS för kommentarer';
   $l['rss_comments_article'] = 'Denna artikels RSS för kommentarer';
   $l['no_rss'] = 'Inga RSS flöden för tillfället.';

   #SPRÅKVARIABLER ADMINISTRATION
   $l['uncategorised'] = 'Ingen kategori';
   $l['new_content'] = 'Skapa nytt innehåll';
   $l['home_if_used'] = 'Förinställt hem (om det används)';

   #breadcrumbs på admin
   $l['snews_articles'] = 'sNews Artiklar';
   $l['snews_pages'] = 'sNews Sidor';
   $l['snews_categories'] = 'sNews Kategorier';
   $l['snews_settings'] = 'sNews Inställningar';
   $l['snews_files'] = 'sNews Filer';

   #administration
   $l['administration'] = 'Admin';
   $l['articles'] = 'Artiklar';
   $l['extra_contents'] = 'Extrainnehåll';
   $l['pages'] = 'Sidor';
   $l['all_pages'] = 'Alla sidor';

   #standardknappar
   $l['view'] = 'Granska';
   $l['add_new'] = 'Skapa ny';
   $l['admin_category'] = 'Ny kategori';
   $l['article_new'] = 'Ny artikel';
   $l['extra_new'] = 'Nytt extrainnehåll';
   $l['page_new'] = 'Ny sida';
   $l['edit'] = 'Redigera';
   $l['delete'] = 'Ta bort';
   $l['save'] = 'Spara';
   $l['submit'] = 'Skicka';

   #inställningar
   $l['settings'] = 'Inställningar';
   $l['site_settings'] = 'Webplats';

   #login
   $l['login_status'] = 'Login-status';
   $l['login'] = 'Login';
   $l['username'] = 'Användarnamn';
   $l['password'] = 'Lösenord';
   $l['login_limit'] = 'Begränsningar för användarnamn/lösenord: 4-8, enbart alfanumeriska, tecken';
   $l['logged_in'] = 'Du är inloggad';
   $l['log_out'] = 'Loggar ut';
   $l['logout'] = 'Logga ut';

   #kategorier
   $l['categories'] = 'Kategorier';
   $l['category'] = 'Kategori';
   $l['subcategory'] = 'Underkategori till';
   $l['not_sub'] = 'Inte en underkategori';
   $l['show_in_subcats'] = 'Visa i underkategorier?';
   $l['add_subcategory'] = 'Lägg till underkategori';
   $l['publish_subcategory'] = 'Publicera underkategori';
   $l['appear_category'] = 'Visa bara i kategori';
   $l['appear_page'] = 'Visa bara på sida';
   $l['add_category'] = 'Ny kategori';
   $l['category_order'] = 'Kategoriordning';
   $l['order_category'] = 'Ordna om';
   $l['description'] = 'Beskrivning';
   $l['publish_category'] = 'Publicera kategori';
   $l['status'] = 'Status:';
   $l['published'] = 'Publicerad';
   $l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Opublicerad</span>';
   $l['create_cat'] = '<em>Du måste skapa en kategori innan du lägger in artiklar.</em>';
   $l['no_categories'] = 'Det finns för tillfället inga kategorier';

   #ariklar
   $l['article'] = 'Artikel';
   $l['article_date'] = 'Artikeldatum (ange ett senare datum för framtida publicering)';
   $l['preview'] = 'Förhandsvisa';
   $l['no_articles'] = 'Det finns för tillfället inga artiklar';
   $l['show_on_home'] = 'Visa på hemsidan';
   $l['filter'] = 'Sortera efter:';

   #modifiera  artikelinställningar
   $l['customize'] = 'Modifiera';
   $l['display_title'] = 'Visa titel';
   $l['display_info'] = 'Visa inforad (läs mer/ kommentarer/ datum)';
   $l['server_time'] = 'Tid på server';
   $l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Senare publicering</span>';
   $l['publish_date'] = 'Publiceringsdatum';
   $l['day'] = 'Dag';
   $l['month'] = 'Månad';
   $l['year'] = 'År';
   $l['hour'] = 'Timme';
   $l['minute'] = 'Minut';
   $l['publish_article'] = 'Publicera';
   $l['operation_completed'] = 'Åtgärden utfördes utan problem!';
   $l['deleted_success'] = 'Borttaning utförd';

   #filer
   $l['files'] = 'Filer';
   $l['upload'] = 'Uppläggning';
   $l['uploadto'] = 'Lägg in fil i:';
   $l['uploadfrom'] = 'Lägg upp fil från:';
   $l['view_files'] = 'Se filer i';
   $l['file_error'] = 'Fil kunde inte kopieras!';
   $l['deleted'] = 'Fil borttagen!';

   #kommentarer
   $l['comments'] = 'Kommentarer';
   $l['enable_commenting'] = 'Aktivera kommentarer';
   $l['edit_comment'] = 'Redigera kommentarer';
   $l['freeze_comments'] = 'Lås kommentarer';
   $l['enable'] = 'Aktivera';
   $l['approved'] = 'Godkänd';
   $l['enabled'] = 'Aktiverad';
   $l['disabled'] = 'Avaktiverad';
   $l['unapproved'] = 'Ej godkända kommentarer';
   $l['wait_approval'] = 'kommentarer väntar på godkännande';

   #artikelstruktur
   $l['title'] = 'Titel';
   $l['sef_title'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till artikeln)';
   $l['sef_title_cat'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till kategorin)';
   $l['text'] = 'Text';
   $l['position'] = 'Position';
   $l['display_page'] = 'Sida';
   $l['center'] = 'Mitten';
   $l['contents'] = 'Innehåll';
   $l['side'] = 'Extrainnehåll';
   $l['advanced'] = 'Avancerade inställningar';
   $l['enable_extras'] = 'Aktivera alternativ för multipla extrainnehåll';
   $l['extra_title'] = 'Extragrupps titel (används i index.php för att visa extragruppen - d.v.s extra(\'extra\') )';
   $l['define_extra'] = 'Visa i Extragruppering:';
   $l['page_only'] = 'Ingen - Endast sida';
   $l['groupings'] = 'Extragruppering';
   $l['group_not_exist'] = 'Extragruppering finns inte';
   $l['add_groupings'] = 'Ny Extragrupp';
   $l['file_extensions'] = 'Tillåtna filändelser för inkluderade filer (Separerade med kommatecken)';
   $l['allowed_files'] = 'Tillåtna filändelser för uppladdningar (Separerade med kommatecken)';
   $l['allowed_images'] = 'Tillåtna filändelser för uppladdningar av bilder (Separerade med kommatecken)';
   
   #errors
   //Databas felmeddelanden
   $l['dberror'] = '<strong>There was an error while connecting to the database.</strong>
      <br /> Check your database settings.';
   //Databas tabell felmedelanden
   $l['db_tables_error'] = '<strong>Your database table "prefix" is incorrect OR your database tables have not been created.</strong>
      <br /> Check your database "prefix" setting OR create your database tables (see <a href="'._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';
   $l['error_404'] = 'Begärt innehåll kunde inte hittas. Var god gå tillbaka eller använd sökfunktionen.';
   $l['error_not_logged_in'] = 'Du måste vara inloggad för att kunna göra så.';
   $l['admin_error'] = 'Fel!!';
   $l['back'] = 'Tillbaka';
   $l['err_TitleEmpty'] = 'Fältet Titel får inte vara tomt.';
   $l['err_TitleExists'] = 'Titeln används redan.';
   $l['err_SEFEmpty'] = 'Fältet SMV-titel får inte vara tomt.';
   $l['err_SEFExists'] = 'SMV-titeln används redan.';
   $l['err_SEFIllegal'] = 'Din SMV-titel innehåller ogiltiga tecken.<br />
      Du kan bara använda <strong>a-z 0-9_-</strong><br />En ny SMV-titel har skapats utifrån titeln. Var god kontrollera att den stämmer.';
   $l['errNote'] = '<br /><strong>Se upp:</strong>
      På grund av att de flesta inställningarna går förlorade när ett fel uppstår, bör du kontrollera dessa igen innan du publicerar om.';
   $l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Varning!</span>';
   $l['empty_cat'] = 'Radera allt innehåll';
   $l['warn_catnotempty'] = 'Kategorin du försöker radera är inte tom!<br />
      Du kan antingen klicka <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> för att manuellt flytta delar som är knutna till den här kategorin<br />
      ELLER klicka <strong>"'.$l['empty_cat'].'"</strong> för att radera <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">ALLT</span>
      sub kategorier, artiklar, extra innehåll och kommentarer som är knutna till denna kategori.<br /><br />
      <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Raderad data KAN INTE återskapas ..... du har blivit varnad</span><br />';
   $l['extra_error_cp'] = 'Kategorival har inte angivits till Sida';
   $l['extra_error_selection'] = 'Kategori- eller sidval har inte gjorts';


   #inställningsformulär
   $l['create_new'] = 'Vill du skapa nytt innehåll?';
   $l['none'] = 'Inget';
   $l['change_up'] = 'Ändra användarnamn och lösenord';
   $l['newer_top'] = 'Nyast högst upp';
   $l['newer_bottom'] = 'Nyast längst ner';
   $l['err_Login'] = 'Fel användarnamn och/eller lösenord och/eller summa har angivits.';
   $l['pass_mismatch'] = 'Lösenord är längre/kortare än det tillåtna eller stämmer inte överens';
   $l['a_username'] = 'Användarnamn';
   $l['a_password'] = 'Lösenord';
   $l['a_password2'] = 'Upprepa lösenord';
   $l['a_display_page'] = 'Använd sida som Hemsida';
   $l['a_display_new_on_home'] = 'Visa nya artiklar på hemsidan';
   $l['a_display_pagination'] = 'Visa paginering för artiklar';
   $l['a_website_title'] = 'Webplatsens namn';
   $l['a_home_sef'] = 'Hemsidans SMV-titel (används som länk till <em>Hem</em>)';
   $l['a_website_email'] = 'E-post';
   $l['a_description'] = 'Allmän META-tagg Description, för innehållsbeskrivning (för sökmotorer)';
   $l['a_keywords'] = 'Allmän META-tagg Keywords, för nyckelord (kommaseparerade)';
   $l['a_contact_info'] = 'Kontaktinformation';
   $l['a_contact_subject'] = 'Kontaktformulärets rubrikrad'; // För e-post som genereras av formuläret
   $l['a_word_filter_file'] = 'Fil för svordomsfilter';
   $l['a_word_filter_change'] = 'Svordomsersättning';
   $l['a_word_filter_enable'] = 'Aktivera svordomsfilter';
   $l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Inkluderingsfel: Otillåtet filnamn</span><br />';
   $l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Inkluderingsfel: Filen existerar inte</span><br />';
   $l['a_num_categories'] = 'Visa antalet artiklar bredvid kategori';
   $l['charset'] = 'Generell teckenkodning';
   $l['a_time_settings'] = 'Inställningar för tid och plats';
   $l['a_date_format'] = 'Datumformat';
   $l['a_comments_order'] = 'Kommentarsordning';
   $l['a_comment_limit'] = 'antal kommentarer per sida';   
   $l['a_show_category_name'] = 'Visa namnet på kategori i listan med nya poster';

   $l['comment_repost_timer'] = 'Timer för postning av flera kommentarer. - Fördröjning innan användare kan kommentera samma artikel.';
   $l['a_rss_limit'] = 'Antal artiklar i RSS';
   $l['a_approve_comments'] = 'Godkänn kommentarer före publicering';
   $l['a_article_limit'] = 'Antal artiklar per sida';
   $l['a_language'] = 'Språkinställning';
   $l['description_meta'] = 'Innehållsbeskrivning (för sökmotorer)';
   $l['keywords_meta'] = 'Nyckelord (kommaseparerad lista)';
   $l['see'] = 'Visa:';
   $l['all'] = 'Allt';

   #formateringsknappar:
   $l['formatting'] = 'Formatering';
   $l['insert'] = 'Infoga';
   $l['strong'] = 'Fetstil';
   $l['strong_value'] = 'F';
   $l['em'] = 'Kursiv';
   $l['em_value'] = 'K';
   $l['underline'] = 'Understrykning';
   $l['underline_value'] = 'U';
   $l['del'] = 'Överstrykning';
   $l['del_value'] = 'Ö';
   $l['p'] = 'Paragraf';
   // no need to translate
   $l['p_value'] = '&para;';
   $l['br'] = 'Radmatning';
   $l['br_value'] = 'Ny rad';
   $l['intro'] = 'Inledning';
   $l['intro_value'] = 'Inledning';
   $l['img'] = 'Infoga bild';
   $l['img_value'] = 'Bild';
   $l['link'] = 'Infoga länk';
   $l['link_value'] = 'Länk';
   $l['include'] = 'Infoga fil';
   $l['include_value'] = 'Fil';
   $l['func'] = 'Infoga PHP-funktion';
   $l['func_value'] = 'Funktion';

   #javascript
   $l['function']='Funktionsnamn - inga klamrar.';
   $l['parameters']='Parametrar - om fler än en behövs, separara med kommatecken.
      Använd inte citattecken för tomma parametrar.';

   #js varningsmeddelanden
   $l['js_func1'] = 'Funktionsnamn - använd inte klamrar.';
   $l['js_func2'] = "Parametrar - om fler än en behövs, separera med komma (inga mellanslag). Använd inte citattecken för tomma parametrar, bara kommatecken.";
   $l['js_file'] = 'Ange filens URL';
   $l['js_image1'] = 'Ange bildens URL';
   $l['js_image2'] = 'Ange bildens Alt-text';
   $l['js_link1'] = 'Ange länkens URL';
   $l['js_link2'] = 'Ange länkens titel';
   $l['js_delete1'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE återskapas!';
   $l['warn_cat_last'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE återskapas!'';
   $l['warning_delete'] = 'Vill du verkligen ta bort detta?';
   $l['image_url'] = 'Ange bildens URL';
   $l['image_alt'] = 'Ange bildens Alt-text';
   $l['file_url'] = 'Ange filens URL';
   $l['link_url'] = 'Ange länkens URL';
   $l['link_title'] = 'Ange länkens titel';
   $l['js_delete2'] = 'Är du helt säker på att du vill ta bort detta?';

   #epost om kommentarer
   $l['a_mail_on_comments'] = 'Vidarebefordra kommentarer till din e-post? <br />
      <i>Notering: Om du använder funktionen \'Godkänn kommentarer innan publicering\', kommer ett meddelande att skickas till dig.</i>';
   $l['subject_a'] = 'En ny kommentar väntar på godkännande';
   $l['subject_b'] = 'En ny kommentar postades på din hemsida';
   $l['approved_text'] = 'Du måste godkänna en ny kommentar som postats på din hemsida. Här är en kopia: ';
   $l['not_waiting_approved'] = 'En ny kommentar har postats på din hemsida. Här är en kopia:';
   $l['from'] = 'Från: ';

   #sortera innehåll
   $l['order_content'] = 'Sortera innehåll';
   $l['up'] = 'Upp';
   $l['down'] = 'Ner';
   $l['hide'] = 'Göm';
   $l['show'] = 'Visa';
?>
« Last Edit: May 18, 2009, 09:45:34 pm by Osc »
Logged

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #2 on: May 18, 2009, 06:07:18 pm »

Snyggt jobbat, Osc! Jag har inte gjort nån svenskspråkig site med sNews på jätte-jättelänge så det har inte blivit av att göra nån svensk språkfil av det skälet. Tack för hjälpen.

En notering bara: Den här raden, direkt efter #comment mailing,
Quote
$l['a_mail_on_comments'] = 'Send posted comments to your e-mail? <br />

borde översättas, till nånting sånt här:
Quote
$l['a_mail_on_comments'] = 'Vidarebefordra kommentarer till din e-post? <br />
Plus att $js_delete1 och $warn_cat_last ser ut att vara samma, fast warn_cat_last är oöversatt.
That's all... :)
Logged

Osc

 • Newbie
 • *
 • Karma: 1
 • Posts: 2
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #3 on: May 18, 2009, 09:51:56 pm »

Jag var nog lite trött i huvudet, så jag missade några grejor :) Tack för påpekandet. Jag har nu ändrat till det du föreslog. Dock så är variablerna $js_delete1 och $warn_cat_last båda med i den engelska orginalfilen? Jag översatte nu båda till svenska. Är inte så bekant med Snews struktur och tänkte att det är bäst att låta dom vara kvar ifall båda används av någon underlig anledning?
Logged

Daun

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 29
  • http://csstoplist.org
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #4 on: February 20, 2010, 07:09:02 pm »

Får ej denna språkfil att fungera under sNews 1.7 vad gör jag för fel? Det blir bara en vit ruta
Logged

Patric Ahlqvist

 • Nobodys perfect, but Im pretty effing close
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 65
 • Posts: 4867
 • “I'm a self-made man and worships my creator.”
  • p-ahlqvist.com
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #5 on: February 20, 2010, 07:29:30 pm »

Jag vette fan, har aldrig fått språkfilen att fungera så jag gjorde en egen: (OBS, innehåller vissa saker som inte finns default i sNews...)

Code: [Select]
<?php

// Language File

// global variable - do not edit
    
global $l;
// Editing may begin here

//Appleformclick
$l['applformclick'] = 'F&#38;#246;rfr&#38;#229;gningsformul&#38;#228;r';
$l['applformclick_sent'] = 'F&#38;#246;rfr&#38;#229;gan skickad';
$l['applformclick_not_sent'] = 'F&#38;#246;rfr&#38;#229;gan skickades inte';

//Appleform_norm
$l['applformclick'] = 'F&#38;#246;rfr&#38;#229;gningsformul&#38;#228;r';
$l['applformclick_sent'] = 'F&#38;#246;rfr&#38;#229;gan skickad';
$l['applformclick_not_sent'] = 'F&#38;#246;rfr&#38;#229;gan skickades inte';

//Exemepel på lang var använd i function_contact för att kunna använda å ä ö i formuläret.
//$l['label_1name'] = 'F&#38;#246;rnamn';
//$l['label_2name'] = 'Efternamn';
    
$l['label_name'] = 'Kontaktar er om';
    
$l['label_pers'] = 'Organisationsnr (ex: 6610010000 )';
    
$l['label_ftg'] = 'Ftg';
    
$l['label_adress'] = 'Adress';
    
$l['label_ponr'] = 'Postnummer';
    
$l['label_fax'] = 'Fax';
    
$l['label_phone'] = 'Telefon';
    
$l['1name'] = 'F&#38;#246;rnamn och efternamn';


# Spr&#38;#229;k variabler
   
$l['home'] = 'Hem';
   
$l['home_sef'] = 'hem'//default value is used only if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
   
$l['archive'] = 'Arkiv';
   
$l['contact'] = 'Kontakt';
   
$l['sitemap'] = 'Site&#38;#246;versikt';

# kategorier
   
$l['month_names'] = 'Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December';
   
$l['none_yet'] = 'Det finns inget inneh&#38;#229;ll &#38;#228;n';
   
/*$l['visible'] = 'Synlig Kategori';
   $l['show_count'] = 'Visa antalet artiklar';*/

# s&#38;#246;kning
   
$l['search_keywords'] = 'S&#38;#246;kord';
   
$l['search_button'] = 'S&#38;#246;k';
   
$l['search_results'] = 'S&#38;#246;kresultat';
   
$l['charerror'] = 'Minst 4 tecken kr&#38;#228;vs f&#38;#246;r att utf&#38;#246;ra s&#38;#246;kning.';
   
$l['noresults'] = 'S&#38;#246;kningen gav inga tr&#38;#228;ffar ';
   
$l['resultsfound'] = 'tr&#38;#228;ffar f&#38;#246;r s&#38;#246;kbegreppet';

   
#kommentarer
   
$l['addcomment'] = 'Kommentera artikeln';
   
$l['comment'] = 'Kommentar';
   
$l['comment_info'] = 'Kommentar till';
   
$l['page'] = 'Sida';
   
$l['on'] = 'den'// preposition som anv&#38;#228;nds i inforaden f&#38;#246;r kommentarer
   
$l['comment_sent'] = 'Din kommentar har skickats';
   
$l['comment_sent_approve'] = 'Din kommentar v&#38;#228;ntar p&#38;#229; godk&#38;#228;nnande.';
   
$l['comment_error'] = 'Din kommentar har inte kinnat skickas';
   
$l['no_comment'] = 'Artikeln har inte kommenterats &#38;#228;n.';
   
$l['no_comments'] = 'Det finns inga kommentarer';
   
$l['ce_reasons'] = '<strong>M&#38;#246;jliga anledningar:</strong> Ett obligatoriskt f&#38;#228;lt har l&#38;#228;mnats tomt, kommentaren &#38;#228;r f&#38;#246;r kort eller s&#38;#229; har du angivit fel summa i s&#38;#228;kerhetsf&#38;#228;ltet.';
   
$l['url'] = 'Websidas URL';
   
$l['enable_comments'] = 'Aktivera kommentarer (standardinst&#38;#228;llning f&#38;#246;r nya artiklar &#38;#228;r att kommentarer &#38;#228;r avaktiverade)';
   
$l['freeze_comments'] = 'L&#38;#229;s alla kommentarer (&#38;#246;ver hela webplatsen)';
   
$l['frozen_comments'] = 'Kommentarer kan f&#38;#246;r n&#38;#228;rvarande inte g&#38;#246;ras.';
   
//sticky comment info MOD
$l['comment_remember'] = 'Kom ih&#38;#229;g mig';
// preposition word used in comments infoline
$l['on'] = 'on'
//Gravatar MOD
$l['cemail'] = 'Epost (publicereas EJ, endast till f&#38;#246;r <a rel="nofollow" href="http://www.gravatar.com">gravatar</a>)';

   
#paginering
   
$l['first_page'] = 'F&#38;#246;rsta';
   
$l['last_page'] = 'Sista';
   
$l['previous_page'] = 'F&#38;#246;reg&#38;#229;ende';
   
$l['next_page'] = 'N&#38;#228;sta';
   
$l['name'] = 'Namn';
   
   
#kontakt
   
$l['required'] = '* = obligatoriskt f&#38;#228;lt';
   
$l['email'] = 'E-post';
   
$l['message'] = 'Meddelande';
   
$l['math_captcha'] = 'Var god ange den r&#38;#228;tta summan av dessa tv&#38;#229; tal';
   
$l['contact_sent'] = 'Tack – ditt meddelande har skickats.';
   
$l['contact_not_sent'] = 'Ditt meddelande har inte kunnat skickas';
   
$l['message_error'] = '<strong>M&#38;#246;jliga anledningar:</strong> Du har inte fyllt i namn eller meddelandef&#38;#228;ltet, eller s&#38;#229; &#38;#228;r e-postadressen inte giltig.';
  
#kommentarer
$l['comment_sent'] = 'Kommentar s&#38;#228;nts';
$l['comment_sent_approve'] = 'Kommentar v&#38;#228;ntar p&#38;#229; godk&#38;#228;nnande.';
$l['comment_error'] = 'Kommentar EJ s&#38;#228;nd';
$l['no_comment'] = 'Denna artikel har inte blivit kommenterad &#38;#228;nnu.';
$l['no_comments'] = 'Inga kommentarer f&#38;#246;r tillf&#38;#228;llet';
$l['ce_reasons'] = '<strong>M&#38;#246;jliga sk&#38;#228;l:</strong><br />
<ul>
<li>Ett f&#38;#228;lt som m&#38;#229;ste fyllas i &#38;#228;r blankt.</li>
<li>Kommentaren &#38;#228;r f&#38;#246;r kort.</li>
<li>Du har inte fyllt i r&#38;#228;tt CAPTCHA kod.</li>
<li>Eller s&#38;#229; har du f&#38;#246;rs&#38;#246;kt posta en identisk kommentar f&#38;#246;r snabbt till denna artikel.</li>
</ul>'
;
$l['url'] = 'Hemsida - adress';
$l['enable_comments'] = 'Till&#38;#229;t kommentarer (default inst&#38;#228;llning f&#38;#246;r nya artiklar)';
$l['freeze_comments'] = 'Frys alla kommentarer (&#38;#214;ver hela sidan)';
$l['frozen_comments'] = 'Kommentarer inte till&#38;#229;tna just nu.';

   
#generella l&#38;#228;nkar
   
$l['backhome'] = 'Tillbaka hem';
   
$l['read_more'] = 'L&#38;#228;s mer';
   
   
#inneh&#38;#229;llsfel
   
$l['article_not_exist'] = 'Inneh&#38;#229;ll saknas';
   
$l['category_not_exist'] = 'Beg&#38;#228;rd kateori existerar inte';
   
$l['not_found'] = 'Inneh&#38;#229;ll kunde inte hittas';
   
$l['no_content_for_filter'] = 'Inget innh&#38;#229;ll som matchar filter begr&#38;#228;nsningar';
   
$l['no_category_set'] = 'Detta kr&#38;#228;ver att KATEGORI &#38;#228;r vald.';

   
#rss-l&#38;#228;nkar
   
$l['rss_articles'] = 'RSS f&#38;#246;r artiklar';
   
$l['rss_pages'] = 'RSS f&#38;#246;r sidor';
   
$l['rss_comments'] = 'RSS f&#38;#246;r kommentarer';
   
$l['rss_comments_article'] = 'Denna artikels RSS f&#38;#246;r kommentarer';
   
$l['no_rss'] = 'Ingen RSS f&#38;#246;r tillf&#38;#228;llet';

   
#SPR&#38;#197;KVARIABLER ADMINISTRATION
   
$$l['uncategorised'] = 'Blog';
   
$l['new_content'] = 'Skapa nytt inneh&#38;#229;ll';
   
$l['home_if_used'] = 'F&#38;#246;rinst&#38;#228;llt hem (om det anv&#38;#228;nds)';

#breadcrumbs i administration
$l['snews_articles'] = 'sNews Artiklar';
$l['snews_pages'] = 'sNews Sídor';
$l['snews_categories'] = 'sNews Kategorier';
$l['snews_settings'] = 'sNews Inst&#38;#228;llningar';
$l['snews_files'] = 'sNews Filer';
    
#administration
    
$l['administration'] = 'Admin';
    
$l['articles'] = 'Artiklar';
    
$l['extra_contents'] = 'Extrainneh&#38;#229;ll';
    
$l['pages'] = 'Sidor';
    
$l['all_pages'] = 'Alla Sidor';


    
#standardknappar
    
$l['view'] = 'Granska';
    
$l['add_new'] = 'Skapa ny';
    
$l['admin_category'] = 'Ny kategori';
    
$l['article_new'] = 'Ny artikel';
    
$l['extra_new'] = 'Nytt extrainneh&#38;#229;ll';
    
$l['page_new'] = 'Ny sida';
    
$l['edit'] = 'Redigera';
     
$l['edit_but'] = 'Spara';
    
$l['delete'] = 'Ta bort';
    
$l['save'] = 'Spara';
    
$l['submit'] = 'Skicka';

    
#inst&#38;#228;llningar
    
$l['settings'] = 'Inst&#38;#228;llningar';
    
$l['site_settings'] = 'Webplats';

#login
    
$l['login_status'] = 'Login-status';
    
$l['login'] = 'Login';
    
$l['username'] = 'Anv&#38;#228;ndarnamn';
    
$l['password'] = 'L&#38;#246;senord';
    
$l['login_limit'] = 'Begr&#38;#228;nsningar f&#38;#246;r anv&#38;#228;ndarnamn/l&#38;#246;senord: 4-8, enbart alfanumeriska, tecken';
    
$l['logged_in'] = 'Du &#38;#228;r inloggad';
    
$l['log_out'] = 'Loggar ut';
    
$l['logout'] = 'Logga ut';

    
#kategorier
    
$l['categories'] = 'Kategorier';
    
$l['category'] = 'Kategori';
    
$l['subcategory'] = 'Underkategori till';
    
$l['not_sub'] = 'Inte en underkategori';
    
$l['show_in_subcats'] = 'Visa i underkategorier?';
    
$l['add_subcategory'] = 'L&#38;#228;gg till underkategori';
    
$l['publish_subcategory'] = 'Publicera underkategori';
    
$l['appear_category'] = 'Visa bara i kategori';
    
$l['appear_page'] = 'Visa bara p&#38;#229; sida';
    
$l['add_category'] = 'Ny kategori';
    
$l['category_order'] = 'Kategoriordning';
    
$l['order_category'] = 'Ordna om';
    
$l['description'] = 'Beskrivning';
    
$l['publish_category'] = 'Publicera kategori';
    
$l['status'] = 'Status:';
    
$l['published'] = 'Publicerad';
    
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Opublicerad</span>';
    
$l['create_cat'] = '<em>Du m&#38;#229;ste skapa en kategori innan du l&#38;#228;gger in artiklar.</em>';
    
$l['no_categories'] = 'Det finns f&#38;#246;r tillf&#38;#228;llet inga kategorier';

#artiklar
    
$l['article'] = 'Artikel';
    
$l['article_date'] = 'Artikeldatum (ange ett senare datum f&#38;#246;r framtida publicering)';
    
$l['preview'] = 'F&#38;#246;rhandsvisa';
    
$l['no_articles'] = 'Det finns f&#38;#246;r tillf&#38;#228;llet inga artiklar';
    
$l['show_on_home'] = 'Visa p&#38;#229; hemsidan';
    
$l['filter'] = 'Sortera efter:';

#modifiera  artikelinst&#38;#228;llningar
    
$l['customize'] = 'Modifiera';
    
$l['display_title'] = 'Visa titel';
    
$l['display_info'] = 'Visa inforad (l&#38;#228;s mer/ kommentarer/ datum)';
    
$l['server_time'] = 'Tid p&#38;#229; server';
    
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Senare publicering</span>';
    
$l['publish_date'] = 'Publiceringsdatum';
    
$l['day'] = 'Dag';
    
$l['month'] = 'M&#38;#229;nad';
    
$l['year'] = '&#38;#197;r';
    
$l['hour'] = 'Timme';
    
$l['minute'] = 'Minut';
    
$l['publish_article'] = 'Publicera';
    
$l['operation_completed'] = '&#38;#197;tg&#38;#228;rden utf&#38;#246;rdes utan problem!';
    
$l['deleted_success'] = 'Borttagning utf&#38;#246;rd';

#filer
    
$l['files'] = 'Filer';
    
$l['upload'] = 'Uppl&#38;#228;ggning';
    
$l['uploadto'] = 'L&#38;#228;gg in fil i:';
    
$l['uploadfrom'] = 'L&#38;#228;gg upp fil fr&#38;#229;n:';
    
$l['view_files'] = 'Se filer i';
    
$l['file_error'] = 'Fil kunde inte kopieras!';
    
$l['deleted'] = 'Fil borttagen!';

#kommentarer
    
$l['comments'] = 'Kommentarer';
    
$l['enable_commenting'] = 'Aktivera kommentarer';
    
$l['edit_comment'] = 'Redigera kommentarer';
    
$l['freeze_comments'] = 'L&#38;#229;s kommentarer';
    
$l['enable'] = 'Aktivera';
    
$l['approved'] = 'Godk&#38;#228;nd';
    
$l['enabled'] = 'Aktiverad';
    
$l['disabled'] = 'Avaktiverad';
    
$l['unapproved'] = 'Ej godk&#38;#228;nda kommentarer';
    
$l['wait_approval'] = 'kommentarer v&#38;#228;ntar p&#38;#229; godk&#38;#228;nnande';

#artikelstruktur
    
$l['title'] = 'Titel';
    
$l['sef_title'] = 'S&#38;#246;kmotorv&#38;#228;nlig titel (anv&#38;#228;nds som l&#38;#228;nk till artikeln)';
    
$l['sef_title_cat'] = 'S&#38;#246;kmotorv&#38;#228;nlig titel (anv&#38;#228;nds som l&#38;#228;nk till kategorin)';
    
$l['text'] = 'Text';
    
$l['position'] = 'Position';
    
$l['display_page'] = 'Sida';
    
$l['center'] = 'Mitten';
    
$l['contents'] = 'Inneh&#38;#229;ll';
    
$l['side'] = 'Extrainneh&#38;#229;ll';
    
$l['advanced'] = 'Avancerade inst&#38;#228;llningar';
    
$l['enable_extras'] = 'Aktivera alternativ f&#38;#246;r multipla extrainneh&#38;#229;ll';
    
$l['extra_title'] = 'Extragrupps titel (anv&#38;#228;nds i index.php f&#38;#246;r att visa extragruppen - d.v.s extra(\'extra\') )';
    
$l['define_extra'] = 'Visa i Extragruppering:';
    
$l['page_only'] = 'Ingen - Endast sida';
    
$l['groupings'] = 'Extragruppering';
    
$l['group_not_exist'] = 'Extragruppering finns inte';
    
$l['add_groupings'] = 'Ny Extragrupp';
    
$l['function']='Funktionsnamn - inga klamrar.';#javascript
    
$l['parameters']='Parametrar - om fler &#38;#228;n en beh&#38;#246;vs, separara med kommatecken. Anv&#38;#228;nd inte citattecken f&#38;#246;r tomma parametrar.';#javascript
$l['file_extensions'] = 'Till&#38;#229;tna fil till&#38;#228;gg f&#38;#246;r inkludering (Separerade med komma)';
$l['allowed_files'] = 'Till&#38;#229;tna fil till&#38;#228;gg f&#38;#246;r uppladdning (Separerade med komma)';
$l['allowed_images'] = 'Till&#38;#229;tna bild till&#38;#228;gg f&#38;#246;r uppladdnign (Separerade med komma)';

#errors
//Database error message
$l['dberror'] = '<strong>Fel vid databas kontakt.</strong>
<br /> Kontrollera dina dataas inst&#38;#228;llningar.'

//Database table error message
$l['db_tables_error'] = '<strong>Din databas "prefix" &#38;#228;r fel ELLER s&#38;#229; har inte din databas tabell blivit skapad.</strong>
<br /> CKontrollera din databas "prefix" ELLER skapa din databastabell (Kolla <a href="'
._SITE.'readme.html">readme.html</a>).'
    
$l['error_404'] = 'Beg&#38;#228;rt inneh&#38;#229;ll kunde inte hittas. Var god g&#38;#229; tillbaka eller anv&#38;#228;nd s&#38;#246;kfunktionen.';
    
$l['error_not_logged_in'] = 'Du m&#38;#229;ste vara inloggad f&#38;#246;r att kunna g&#38;#246;ra s&#38;#229;.';
    
$l['admin_error'] = 'Fel!!';
    
$l['back'] = 'Tillbaka';
    
$l['err_TitleEmpty'] = 'F&#38;#228;ltet Titel f&#38;#229;r inte vara tomt.';
    
$l['err_TitleExists'] = 'Titeln anv&#38;#228;nds redan.';
    
$l['err_SEFEmpty'] = 'F&#38;#228;ltet SMV-titel f&#38;#229;r inte vara tomt.';
    
$l['err_SEFExists'] = 'SMV-titeln anv&#38;#228;nds redan.';
    
$l['err_SEFIllegal'] = 'Din SMV-titel inneh&#38;#229;ller ogiltiga tecken.<br />Du kan bara anv&#38;#228;nda <strong>a-z 0-9_-</strong><br />En ny SMV-titel har skapats utifr&#38;#229;n titeln. Var god kontrollera att den st&#38;#228;mmer.';
    
$l['errNote'] = '<br /><strong>Se upp:</strong> P&#38;#229; grund av att de flesta inst&#38;#228;llningarna g&#38;#229;r f&#38;#246;rlorade n&#38;#228;r ett fel uppst&#38;#229;r, b&#38;#246;r du kontrollera dessa igen innan du publicerar om.';
    
$l['warning_delete'] = 'Vill du verkligen ta bort?';#javascript
    
$l['image_url'] = 'Ange bildens URL';#javascript
    
$l['image_alt'] = 'Ange bildens Alt-text';#javascript
    
$l['file_url'] = 'Ange filens URL';#javascript
    
$l['link_url'] = 'Ange l&#38;#228;nkens URL';#javascript
    
$l['link_title'] = 'Ange l&#38;#228;nkens titel';#javascript
    
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Varning!</span>';
    
$l['empty_cat'] = 'Ta bort inneh&#38;#229;ll';
    
$l['warn_cat_last'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE &#38;#229;terskapas!';#javascript
    
$l['warn_catnotempty'] = 'Kategorin du vill ta bort &#38;#228;r intetom!<br />
    Du kan antingen klicka <strong>"'
.$l['administration'].'"</strong> f&#38;#246;r att manuellt flytta delar som &#38;#228;r knutna till den h&#38;#228;r kategorin<br />
    ELLER klicka <strong>"'
.$l['empty_cat'].'"</strong> f&#38;#246;r att ta bort <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">ALLA</span>
     underkategorier, artiklar, extrainneh&#38;#229;ll och kommentarer som &#38;#228;r knutna till denna kategori.<br /><br />
     <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Borttaget inneh&#38;#229;ll KAN INTE &#38;#229;terskapas ..... h&#38;#228;rmed &#38;#228;r du f&#38;#246;rvarnad</span><br />'
;
    
$l['extra_error_cp'] = 'Kategorival har inte angivits till sida';
    
$l['extra_error_selection'] = 'Kategori- eller sidval har inte gjorts';

#inst&#38;#228;llningsformul&#38;#228;r
    
$l['create_new'] = 'Vill du skapa nytt inneh&#38;#229;ll?';
    
$l['none'] = 'Inget';
    
$l['change_up'] = '&#38;#196;ndra anv&#38;#228;ndarnamn och l&#38;#246;senord';
    
$l['newer_top'] = 'Nyast h&#38;#246;gst upp';
    
$l['newer_bottom'] = 'Nyast l&#38;#228;ngst ner';
    
$l['err_Login'] = 'Fel anv&#38;#228;ndarnamn och/eller l&#38;#246;senord och/eller summa har angivits.';
    
$l['pass_mismatch'] = 'L&#38;#246;senord &#38;#228;r l&#38;#228;ngre/kortare &#38;#228;n det till&#38;#229;tna eller st&#38;#228;mmer inte &#38;#246;verens';
    
$l['a_username'] = 'Anv&#38;#228;ndarnamn';
    
$l['a_password'] = 'L&#38;#246;senord';
    
$l['a_password2'] = 'Upprepa l&#38;#246;senord';
    
$l['a_display_page'] = 'Anv&#38;#228;nd sida som Hemsida';
    
$l['a_display_new_on_home'] = 'Visa nya artiklar p&#38;#229; hemsidan';
    
$l['a_display_pagination'] = 'Visa paginering f&#38;#246;r artiklar';
    
$l['a_website_title'] = 'Webplatsens namn';
    
$l['a_home_sef'] = 'Hemsidans SMV-titel (anv&#38;#228;nds som l&#38;#228;nk till <em>Hem</em>)';
    
$l['a_website_email'] = 'E-post';
    
$l['a_description'] = 'Allm&#38;#228;n META-tagg Description, f&#38;#246;r inneh&#38;#229;llsbeskrivning (f&#38;#246;r s&#38;#246;kmotorer)';
    
$l['a_keywords'] = 'Allm&#38;#228;n META-tagg Keywords, f&#38;#246;r nyckelord (kommaseparerade)';
    
$l['a_contact_info'] = 'Kontaktinformation';
    
$l['a_contact_subject'] = 'Kontaktformul&#38;#228;rets rubrikrad'// F&#38;#246;r e-post som genereras av formul&#38;#228;ret
    
$l['a_word_filter_file'] = 'Fil f&#38;#246;r svordomsfilter';
    
$l['a_word_filter_change'] = 'Svordomsers&#38;#228;ttning';
    
$l['a_word_filter_enable'] = 'Aktivera svordomsfilter';
    
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Inkluderingsfel: Otill&#38;#229;tet filnamn</span><br />';
    
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Inkluderingsfel: Filen existerar inte</span><br />';
    
$l['a_num_categories'] = 'Visa antalet artiklar bredvid kategori';
    
$l['charset'] = 'Generell teckenkodning';
    
$l['a_time_settings'] = 'Inst&#38;#228;llningar f&#38;#246;r tid och plats';
    
$l['a_date_format'] = 'Datumformat';
    
$l['a_comments_order'] = 'Kommentarsordning';
    
$l['a_comment_limit'] = 'antal kommentarer per sida';
    
$l['a_show_category_name'] = 'Visa Kategori i nya artilkar listan';
$l['comment_repost_timer'] = 'Kommentar posta-igen timer - Tidspann innan man kan posta kommentar igen.';
$l['a_rss_limit'] = 'RSS Artiklar gr&#38;#228;ns';
    
$l['a_rss_limit'] = 'Antal artiklar i RSS';
    
$l['a_approve_comments'] = 'Godk&#38;#228;nn kommentarer f&#38;#246;re publicering';
    
$l['a_article_limit'] = 'Antal artiklar per sida';
    
$l['a_language'] = 'Spr&#38;#229;kinst&#38;#228;llning';
    
$l['description_meta'] = 'Inneh&#38;#229;llsbeskrivning (f&#38;#246;r s&#38;#246;kmotorer)';
    
$l['keywords_meta'] = 'Nyckelord (kommaseparerad lista)';
    
$l['see'] = 'Visa:';
    
$l['all'] = 'Allt';
 
  
#formateringsknappar:
    
$l['formatting'] = 'Formatering';
    
$l['insert'] = 'Infoga';
    
$l['strong'] = 'Fetstil';
    
$l['strong_value'] = 'F';
    
$l['em'] = 'Kursiv';
    
$l['em_value'] = 'K';
    
$l['underline'] = 'Understrykning';
    
$l['underline_value'] = 'U';
    
$l['del'] = '&#38;#214;verstrykning';
    
$l['del_value'] = '&#38;#214;';
    
$l['p'] = 'Paragraf, stycke';
    
$l['p_value'] = '&para;'// no need to translate
    
$l['br'] = 'Radmatning';
    
$l['br_value'] = 'Ny rad';
    
$l['intro'] = 'Inledning';
    
$l['intro_value'] = 'Inledning';
    
$l['img'] = 'Infoga bild';
    
$l['img_value'] = 'Bild';
    
$l['link'] = 'Infoga l&#38;#228;nk';
    
$l['link_value'] = 'L&#38;#228;nk';
    
$l['include'] = 'Infoga fil';
    
$l['include_value'] = 'Fil';
    
$l['func'] = 'Infoga PHP-funktion';
    
$l['func_value'] = 'Funktion';
  

#js varningsmeddelanden
    
$l['js_func1'] = 'Funktionsnamn - INTE klamrar.';
    
$l['js_func2'] = "Parametrar - om fler, separera med komma (inga mellanslag). Inga citattecken i och med tomma parametrar, bara kommatecken.";
    
$l['js_file'] = 'Ange filens URL';
    
$l['js_image1'] = 'Ange bildens URL';
    
$l['js_image2'] = 'Ange bildens Alt-text';
    
$l['js_link1'] = 'Ange linkens URL';
    
$l['js_link2'] = 'Ange link titel';
    
$l['js_delete1'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE &#38;#229;terskapas!';
    
$l['js_delete2'] = 'Vill du verkligen ta bort detta?';

  
#comment mailing
  
$l['a_mail_on_comments'] = 'Skicka postade kommentarer till din Email? <br />
   <i>Notering: OM du anv&#38;#228;nder \'Godk&#38;#228;nn kommentarer innan publisering\', skickas ett email till dig.</i>'
;
  
$l['subject_a'] = 'En ny kommentar beh&#38;#246;ver godk&#38;#228;nnas';
  
$l['subject_b'] = 'En ny kommentar &#38;#228;r postad p&#38;#229; din sida';
  
$l['approved_text'] = 'Du beh&#38;#246;ver godk&#38;#228;nna en kommentar postad p&#38;#229; din sida. H&#38;#228;r &#38;#228;r en kopia: ';
  
$l['not_waiting_approved'] = 'En ny kommentar &#38;#228;r postad p&#38;#229; din sida. H&#38;#228;r &#38;#228;r en kopia:';
  
$l['from'] = 'Fr&#38;#229;n: ';
  
  
#order contents
  
$l['order_content'] = 'Ordning inneh&#38;#229;ll';
  
$l['up'] = 'Upp';
  
$l['down'] = 'Ner';
  
$l['hide'] = 'D&#38;#246;lj';
  
$l['show'] = 'Visa';
  

    
# sNews Calendar
$l['eventList'] = 'Kalender h&#38;#228;ndelser per m&#38;#229;nad:';
$l['events_list'] = 'Kalender h&#38;#228;ndelser per m&#38;#229;nad'// added Sept.20/08 to show in breadcrumbs when on that page.
$l['events2'] = 'Kalender'// for link in function pages
$l['ev_click'] = 'Klicka f&#38;#246;r att se';
$l['ev_date'] = 'Datum';
$l['ev_details'] = 'Detaljer';
$l['ev_link'] = 'Se alla h&#38;#228;ndelser...';
$l['ev_time'] = 'N&#38;#228;r';
$l['ev_where'] = 'Var';
$l['event_list'] = 'H&#38;#228;ndelse lista';
$l['event_new'] = 'AL&#38;#228;gg till ny h&#38;#228;nde';
$l['event_edit'] = '&#38;#196;ndra h&#38;#228;nde';

$l['hidden_sef']='Skriv in S&#38;#246;kmotorv&#38;#228;nlig titel med sm&#38;#229; bokst&#38;#228;ver';
    
$l['hidden_sef_value']='G&#38;#246;md'
 
?>


« Last Edit: February 20, 2010, 07:31:05 pm by Patric Ahlqvist »
Logged
"It's only dead fish that goes with the flow... "
Updated

Daun

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 29
  • http://csstoplist.org
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #6 on: February 20, 2010, 07:36:52 pm »

Skulle vara användbart men det är ju en massa konstiga tecken typ F&#38;#246;rfr&#38;#229;gningsformul&#38;#228;r
Logged

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #7 on: February 23, 2010, 08:41:04 pm »

Får ej denna språkfil att fungera under sNews 1.7 vad gör jag för fel? Det blir bara en vit ruta

Daun, det ska fungera utan problem om du gör såhär:
1) Kopiera all kod från Osc's version, inklusive <?php ?>-taggarna.
2) Klistra in koden i ett textdokument.
3) Spara dokumentet i mappen "lang", i din site-mapp, med namnet "SE.php". Se till att du sparar dokumentet med samma charset-inställning som du använder för din site (standard för sNews är utf-8) och notera att om du använder utf-8 så ska det vara utf-8 utan BOM, alltså i princip utf-8 binary.
4) Logga in i sNews Admin, gå till Settings/Time and Locale och ändra från standard "EN" till "SE".
Det ska vara allt som behövs.

(OBS! Citattecknen i texten ovan ska inte användas.)
Logged

Daun

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 29
  • http://csstoplist.org
Re: [Lang] Swedish - SV
« Reply #8 on: February 23, 2010, 10:19:19 pm »

Tack för hjälpen men jag fann vad felet va och det va på rad 339
$l['warn_cat_last'] = 'Sista varningen: Raderad data KAN INTE återskapas!'';
Ser du felet där det va ett ' för mycket och att ett sånd litet tecken kan ställa till det..
Logged