Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [LANG] Slovenian Translation (sNews 1.6)  (Read 5220 times)

Tsu

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 6
[LANG] Slovenian Translation (sNews 1.6)
« on: June 16, 2008, 02:09:15 pm »

Here we go.
Copy this code and save it as snews_SI.php.
Then in your admin panel at settings -> time and locale settings, change the value of a field sNews Language from EN to SI.
If there are any mistakes (which I believe are :P) please contact me and I will correct them.

Tako.
Kopirajte sledečo kodo in jo shranite v datoteko z imenom snews_SI.php.
Nato v administraciji pod setiings -> time and locale settings, spremenite vrednost okvirčka sNews Language iz EN v SI.
Če so kje kakšne napake (in mislim, da so :P) me prosim kontaktirajte, da jih popravim.

Code: [Select]
<?php
/***********************************************
Slovenian translation - sNews 1.6
Autor: Tsu
Date: 16.6.2008 14:06
***********************************************/

$l = array();

#SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Doma&#269;a stran';
$l['home_sef'] = 'home'//default value is used only if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
$l['archive'] = 'Arhiv';
$l['rss_feed'] = 'RSS Feed';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Zemljevid strani';
#categories
$l['month_names'] = 'Januar, Februar, Marec, April, Maj, Junij, Julij, Avgust, September, Oktober, November, December';
#search
$l['search_keywords'] = 'Klju&#269;ne besede';
$l['search_button'] = 'Iš&#269;i';
$l['search_results'] = 'Rezultati iskanja';
$l['charerror'] = 'Za iskanje je potreno vpisati vsaj 4 znake.';
$l['noresults'] = 'Ni rezultatov za iskani niz ';
$l['resultsfound'] = 'Rezultati za iskalni niz';
#comments
$l['addcomment'] = 'Komentiraj';
$l['comment'] = 'Komentar';
$l['comment_info'] = 'Komentar objavljen v';
$l['page'] = 'Stran';
$l['on'] = 'on'// preposition word used in comments infoline
#paginator
$l['first_page'] = 'Prva';
$l['last_page'] = 'Zadnja';
$l['previous_page'] = 'Prejšnja';
$l['next_page'] = 'Naslednja';
$l['name'] = 'Ime';
#comments
$l['comment_sent'] = 'Komentar je poslan';
$l['comment_sent_approve'] = 'Komentar bo objavljen, ko bo odobren.';
$l['comment_error'] = 'Komentar ni poslan';
$l['comment_back'] = 'Nazaj na komentar';
$l['no_comment'] = 'Ni komentarjev.';
$l['no_comments'] = 'Trenutno ni komentarjev';
$l['ce_reasons'] = '<strong>Možni razlogi:</strong> Obvezna polja niso izpolnjena, komentar je prekratek, ali pa ste narobe izpolnili spam zaš&#269;ito.';
$l['url'] = 'URL';
#contact
$l['required'] = '(*) obvezna polja';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Sporo&#269;ilo';
$l['math_captcha'] = 'Seštevek dveh števil (varnostna zaš&#269;ita)';
$l['contact_sent'] = 'Hvala, vaše sporo&#269;ilo je poslano.';
$l['contact_not_sent'] = 'Sporo&#269;ilo ni poslano';
$l['message_error'] = '<strong>Možni razlogi:</strong> Obvezna polja niso izpolnjena, Email naslov ni veljaven, ali pa ste narobe izpolnili spam zaš&#269;ito.';
#generic links
$l['backhome'] = 'Nazaj na doma&#269;o stran';
$l['backarticle'] = 'Nazaj na &#269;lanek';
$l['read_more'] = 'Preberi ve&#269;';
#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Trenutno še ni vsebine';
$l['category_not_exist'] = 'Željena kategorija ne obstaja';
$l['not_found'] = 'Ne najdem vsebine';
#rss links
$l['rss_articles'] = 'RSS &#268;lanki';
$l['rss_pages'] = 'RSS Strani';
$l['rss_comments'] = 'RSS Komentarji';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS komentarji za ta &#269;lanek';

#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
#administration
$l['administration'] = 'Admin';
$l['articles'] = '&#268;lanki';
$l['extra_contents'] = 'Dodatna vsebina';
$l['pages'] = 'Strani';
#basic buttons
$l['view'] = 'Prikaži';
$l['add_new'] = 'Dodaj novo';
$l['admin_category'] = 'Nova kategorija';
$l['article_new'] = 'Nov &#269;lanek';
$l['extra_new'] = 'Nova dodatna vsebina';
$l['page_new'] = 'Nova stran';
$l['edit'] = 'Uredi';
$l['delete'] = 'Zbriši';
$l['save'] = 'Shrani';
$l['submit'] = 'Pošlji';
#settings
$l['settings'] = 'Nastavitve';
$l['site_settings'] = 'Stran';
#login
$l['login_status'] = 'Login status';
$l['login'] = 'Login';
$l['username'] = 'Uporabniško ime';
$l['password'] = 'Geslo';
$l['login_limit'] = 'Omejitve: 4-8 alfanumeri&#269;nih znakov';
$l['logged_in'] = 'Prijavljeni ste v sistem';
$l['log_out'] = 'Odjavljam...';
$l['logout'] = 'Odjava';
#categories
$l['categories'] = 'Kategorije';
$l['category'] = 'Kategorija';
$l['appear_category'] = 'Prikaži samo v kategoriji';
$l['appear_page'] = 'Prikaži samo na strani';
$l['add_category'] = 'Nova kategorija';
$l['category_order'] = 'Vrstni red kategorije';
$l['order_category'] = 'Shrani vrstni red';
$l['description'] = 'Opis';
$l['publish_category'] = 'Objava kategorije';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Objavljeno';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Neobjavljeno</span>';
#articles
$l['article'] = '&#268;lanek';
$l['article_date'] = 'Datum objave';
$l['preview'] = 'Predogled';
$l['no_articles'] = 'Trenutno ni &#269;lankov';
#customize article
$l['customize'] = 'Prilagodi';
$l['display_title'] = 'Prikaži naslov';
$l['display_info'] = 'Prikaži info vrstico (preberi ve&#269;/komentarji/datum)';
$l['server_time'] = 'Strežniški &#269;as';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Bodo&#269;a objava</span>';
$l['publish_date'] = '&#268;as objave';
$l['day'] = 'Dan';
$l['month'] = 'Mesec';
$l['year'] = 'Leto';
$l['hour'] = 'Ura';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['publish_article'] = 'Objavi &#269;lanek';
$l['operation_completed'] = 'Operacija uspešno izvršena!';
$l['deleted_success'] = 'Vsebina uspešno izbrisana';
#files
$l['files'] = 'Datoteke';
$l['upload'] = 'Naloži';
$l['view_files'] = 'Prikaži datoteke v';
$l['file_error'] = 'Datoteka ni kopirana!';
$l['deleted'] = 'Datoteka izbrisana!';
#comments
$l['comments'] = 'Komentarji';
$l['enable_commenting'] = 'Omogo&#269;i komentiranje';
$l['edit_comment'] = 'Uredi komentar';
$l['freeze_comments'] = 'Zamrzni komentiranje';
$l['unfreeze_comments'] = 'Odmrzni komentiranje';
$l['enable'] = 'Omogo&#269;i';
$l['approved'] = 'Odobren';
$l['enabled'] = 'Omog&#269;eno';
$l['disabled'] = 'Onemogo&#269;eno';
$l['unapproved'] = 'Neodobreni komentarji';
$l['wait_approval'] = 'komentarji &#269;akajo odobritev';
#article structure
$l['title'] = 'Naslov';
$l['sef_title'] = 'SEF naslov (bo uporabljen za povezavo na &#269;lanek)';
$l['sef_title_cat'] = 'SEF naslov (bo uporabljen za povezavo na kategorijo)';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['position'] = 'Pozicija';
$l['display_page'] = 'Stran';
$l['center'] = 'Center';
$l['contents'] = 'Vsebina';
$l['side'] = 'Dodatna vsebina';
#errors
$l['error_404'] = 'Ne najdem zahtevane vsebine. Prosim uporabite iskanje.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Niste prijavljeni v administracijo.';
$l['admin_error'] = 'Napaka';
$l['back'] = 'Nazaj';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Potrebno je vpisati naslov.';
$l['err_TitleExists'] = 'Naslov že obstaja.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'Potrebno je upisati SEF naslov.';
$l['err_SEFExists'] = 'SEF naslov že obstaja.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'SEF naslov uporablja nedovoljene znake.<br/>Dovoljeni znaki: <strong>a-z 0-9_-</strong><br/>Izbran je nov naslov. Prosim preverite ga.';
$l['errNote'] = '<strong>Pozor:</strong> V primeru napake se ve&#269;ina možnosti objave izgubi - preverite jih ponovno pred objavo.';
$l['warning_delete'] = 'Ali resni&#269;no želite izbrisati';
$l['image_url'] = 'URL slike';
$l['image_alt'] = 'Alternativni tekst';
$l['file_url'] = 'Vpišite URL datoteke';
$l['link_url'] = 'Vpišite URL povezave';
$l['link_title'] = 'Naslov povezave';
#settings form
$l['none'] = 'Ni&#269;';
$l['change_up'] = 'Spremeni uporabniško ime in geslo';
$l['newer_top'] = 'Novejši k vrhu';
$l['newer_bottom'] = 'Novejši k dnu';
$l['err_Login'] = 'Napa&#269;no uporabniško ime in/ali geslo in/ali vpisana vsota.';
$l['pass_mismatch'] = 'Geslo je predolgo ali napa&#269;no';
$l['a_username'] = 'Uporabniško ime';
$l['a_password'] = 'Geslo';
$l['a_password2'] = 'Ponovite geslo';
$l['a_display_page'] = 'Nastavi stran za doma&#269;o';
$l['a_display_new_on_home'] = 'Prikaži nove &#269;lanke na doma&#269;i strani';
$l['a_display_pagination'] = 'Prikaži število strani pri &#269;lankih';
$l['a_website_title'] = 'Naslov strani';
$l['a_home_sef'] = 'Doma&#269;i SEF naslov (<em>Home</em>)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Privzeti META tag za opis (za iskalnike)';
$l['a_keywords'] = 'Privzeti META tag za klju&#269;ne besede (klju&#269;ne besede lo&#269;ite z vejico)';
$l['a_contact_info'] = 'Kontaktne informacije';
$l['a_contact_subject'] = 'Zadeva kontaktnega Email-a';
$l['a_word_filter_file'] = 'Filter prepovedanih besed';
$l['a_word_filter_change'] = 'Zamenjava za prepovedano besedo';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Omogo&#269;i filter prepovedanih besed';
$l['error_file_name'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Napaka: Prepovedana datoteka</span>';
$l['error_file_exists'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Napaka: Datoteka ne obstaja</span>';
$l['a_num_categories'] = 'Prikaži število &#269;lankov poleg kategorije';
$l['charset'] = 'Charset (nastavitve kodiranja)';
$l['a_time_settings'] = 'Nastavitve &#269;asa in jezika';
$l['a_date_format'] = 'Format datuma in &#269;asa';
$l['a_comments_order'] = 'Razporeditev komentarjev';
$l['a_comment_limit'] = 'Število komentarjev na stran';
$l['a_rss_limit'] = 'RSS limit';
$l['a_approve_comments'] = 'Potrdi komentarje pred objavo';
$l['a_article_limit'] = 'Število &#269;lankov na stran';
$l['a_language'] = 'sNews jezik';
$l['description_meta'] = 'META Tag za opis (za iskalnike)';
$l['keywords_meta'] = 'META Tag za klju&#269;ne besede (klju&#269;ne besede lo&#269;ite z vejico)';
$l['all'] = 'Vse';

#SYSTEM VARIABLES (not to be translated)
$l['home_sef'] = s('home_sef') == '' $l['home_sef'] : s('home_sef'); //reassign $l['home_sef'] to system home_sef if system is set.
$l['cat_listSEF'] = $l['home_sef'].',archive,contact,sitemap,rss-articles,rss-pages,rss-comments,login,administration,admin_category,admin_article,article_new,extra_new,page_new,categories,articles,extra_contents,pages,settings,files,logout'//SEF links of the hardcoded categories
$l['divider'] = '·'//divider character
$l['paginator'] = 'p_'// used in article pagination links
$l['file_include_extensions'] = 'php,txt,inc,htm,html'// list of file types available for inclusion routine
$l['allowed_files'] = 'php,htm,html,txt,inc,css,js,swf'// list of file types available for upload/file list routine
$l['allowed_images'] = 'gif,jpg,jpeg,png'// list of image types available for upload/file list routine
$l['ignored_items'] = '.,..,cgi-bin,.htaccess,Thumbs.db,snews.php,index.php,style.css'// list of files&folders ignored by upload/file list routine
Logged

Pein

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 28
  • n0 n33d t0 b3 l33t
Re: [LANG] Slovenian Translation (sNews 1.6)
« Reply #1 on: March 04, 2010, 02:35:08 pm »

Howdy,

doesnt work for me, it doesnt change anything, the language is still english? why?

Ive done this so:
1.step) Create a new document, copied all in, save it like snews_SI.php
2.step) Uploaded to snew directory
3.step) Change language from EN to SI

Dont know whats wrong :(
Logged