Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [Lang] Slovak - SK  (Read 1465 times)

asitek

  • Guest
[Lang] Slovak - SK
« on: June 03, 2008, 12:26:30 am »

sNews 1.7 RC not complete for full release


Quote
<?php

   // Language File

   // global variable - do not edit
    global $l;

   // Editing may begin here

   #SITE LANGUAGE VARIABLES
   $l['home'] = 'Home';
   $l['home_sef'] = 'home'; //default value is used only if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
   $l['archive'] = 'Archív';
   $l['contact'] = 'Kontakt';
   $l['sitemap'] = 'Mapa stránky';
   #categories
   $l['month_names'] = 'Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December';
   $l['none_yet'] = 'Žiadny obsah...';
   #search
   $l['search_keywords'] = 'hľadané slovo';
   $l['search_button'] = 'Hľadaj';
   $l['search_results'] = 'Výsledky hľadania';
   $l['charerror'] = 'Zadajte minimálne 4 znaky.';
   $l['noresults'] = 'Príspevky s Vami hľadaným slovom neboli nájdené. Skúste podobné slová.';
   $l['resultsfound'] = ' - počet nájdených príspevkov. Pre Vaše hľadané slovo boli nájdené nižšie uvedené príspevky. Hľadané slovo: ';
   #comments
   $l['addcomment'] = 'Pridať komentár';
   $l['comment'] = 'Komentár';
   $l['comment_info'] = 'Komentár pridaný';
   $l['page'] = 'Stana';
   $l['on'] = 'on'; // preposition word used in comments infoline
   #paginator
   $l['first_page'] = 'Prvá';
   $l['last_page'] = 'Posledná';
   $l['previous_page'] = 'Predchádzajúca';
   $l['next_page'] = 'Ďalšia';
   $l['name'] = 'Vaše meno';
   #comments
   $l['comment_sent'] = 'Váš komentár bol odoslaný';
   $l['comment_sent_approve'] = 'Váš komentár čaká na zverejnenie (administrátor musí povoliť zobrazenie komentára).';
   $l['comment_error'] = 'Váš komentár nebol odoslaný';
   $l['no_comment'] = 'Príspevok ešte nebol okomentovaný.';
   $l['no_comments'] = 'Žiadne komentáre';
   $l['ce_reasons'] = '<strong>Možné príčiny:</strong><br /><ul><li>Požadovaná kolónka je prázdna.</li><li>Príliš krátky komentár.</li><li>Nevyplnili ste správne kontrolný kód.</li><li>Alebo ste sa pokúsili poslať príliš rýchlo rovnakú správu pre tento príspevok.</li></ul>';
   $l['url'] = 'URL webstránky';
   $l['enable_comments'] = 'Povoliť komentáre (prednastavené pre nový príspevok)';
   $l['freeze_comments'] = 'Zmraziť všetky komentáre (SiteWide)';
   $l['frozen_comments'] = 'Momentálne nie sú povolené komentáre.';
   #contact
   $l['required'] = '* = požadované polia';
   $l['email'] = 'Váš email';
   $l['message'] = 'Správa';
   $l['math_captcha'] = 'Vložte súčet dvoch uvedených čísel (antispam)';
   $l['contact_sent'] = 'Ďakujeme, správa bola odoslaná.';
   $l['contact_not_sent'] = 'Vaša správa nebola odoslaná';
   $l['message_error'] = '<strong>Možné príčiny:</strong> Nevyplnená kolónka Meno alebo Email, resp. prázdna (alebo krátka) správa.';
   #generic links
   $l['backhome'] = 'Späť na úvodnú stránku';
   $l['read_more'] = 'Celý príspevok';
   #contents error
   $l['article_not_exist'] = 'Kategória momentálne bez príspevkov';
   $l['category_not_exist'] = 'Požadovaná kategória neexistuje';
   $l['not_found'] = 'Príspevok nenájdený';
   #rss links
   $l['rss_articles'] = 'RSS príspevky';
   $l['rss_pages'] = 'RSS stránky';
   $l['rss_comments'] = 'RSS komentáre';
   $l['rss_comments_article'] = 'RSS komentáre pre tento príspevok';

   #ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
   $l['uncategorised'] = 'Nezaradené';
   $l['new_content'] = 'Vytvoriť nový príspevok';
   $l['home_if_used'] = 'Prednastavené Home (ak je použité)';
   #administration
   $l['administration'] = 'Administrácia';
   $l['articles'] = 'Príspevky';
   $l['extra_contents'] = 'Extra info';
   $l['pages'] = 'Strany';
   #basic buttons
   $l['view'] = 'Prezrieť';
   $l['add_new'] = 'Pridať';
   $l['admin_category'] = 'Nová kategória';
   $l['article_new'] = 'Nový príspevok';
   $l['extra_new'] = 'Nové Extra info';
   $l['page_new'] = 'Nový príspevok';
   $l['edit'] = 'Zmeniť';
   $l['delete'] = 'Zmazať';
   $l['save'] = 'Uložiť';
   $l['submit'] = 'Odoslať';
   #settings
   $l['settings'] = 'Nastavenia';
   $l['site_settings'] = 'Stránka';
   #login
   $l['login_status'] = 'Stav prihlásenia';
   $l['login'] = 'Prihlásenie';
   $l['username'] = 'Meno';
   $l['password'] = 'Heslo';
   $l['login_limit'] = 'Obmedzenie prihlasovacieho mena a hesla: 4-8 alfanumerických znakov!';
   $l['logged_in'] = 'Ste prihlásený';
   $l['log_out'] = 'Práve prebieha odhlasovanie...';
   $l['logout'] = 'Odhlásenie';
   #categories
   $l['categories'] = 'Kategórie';
   $l['category'] = 'Kategória';
   $l['subcategory'] = 'Podkategória';
   $l['not_sub'] = 'Nie je podkategória';
   $l['show_in_subcats'] = 'Zobraziť v podkategóriách?';
   $l['add_subcategory'] = 'Pridať podkategóriu';
   $l['publish_subcategory'] = 'Zverejniť podkategóriu';
   $l['appear_category'] = 'Zobrazovať len v kategóriách';
   $l['appear_page'] = 'Zobrazovať len na stranách';
   $l['add_category'] = 'Nová kategória';
   $l['category_order'] = 'Usporiadanie kategórií';
   $l['order_category'] = 'Usporiadať';
   $l['description'] = 'Popis';
   $l['publish_category'] = 'Zverejniť kategóriu';
   $l['status'] = 'Stav:';
   $l['published'] = 'zverejnená';
   $l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">nezverejnená</span>';
   $l['create_cat'] = '<em>Musíš vytvoriť kategóriu pred pridaním príspevku.</em>';
   $l['no_categories'] = 'Momentálne žiadne kategórie';
   #articles
   $l['article'] = 'Príspevky';
   $l['article_date'] = 'Dátum príspevku (vložte neskorší dátum pre oneskorené zverejnenie)';
   $l['preview'] = 'Náhľad';
   $l['no_articles'] = 'Momentálne žiadne príspevky';
   $l['show_on_home'] = 'Zobraziť na HOME stránke';
   $l['filter'] = 'Triediť podľa:';
   #customize article
   $l['customize'] = 'Prispôsobenie';
   $l['display_title'] = 'Zobraziť názov';
   $l['display_info'] = 'Zobraziť info riadok (celý článok / komentáre / dátum)';
   $l['server_time'] = 'Čas servera';
   $l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Oneskorené zverejnenie</span>';
   $l['publish_date'] = 'Dátum zverejnenia';
   $l['day'] = 'Deň';
   $l['month'] = 'Mesiac';
   $l['year'] = 'Rok';
   $l['hour'] = 'Hodina';
   $l['minute'] = 'Minúta';
   $l['publish_article'] = 'Zverejniť príspevok';
   $l['operation_completed'] = 'Operácia úspešne dokončená!';
   $l['deleted_success'] = 'Vymazanie prebehlo úspešne';
   #files
   $l['files'] = 'Súbory';
   $l['upload'] = 'Nahrať';
   $l['uploadto'] = 'Uložiť súbory do:';
   $l['uploadfrom'] = 'Nahrať súbory z:';
   $l['view_files'] = 'Prezrieť súbory v';
   $l['file_error'] = 'Súbor nemôže byť kopírovaný!';
   $l['deleted'] = 'Súbor zmazaný!';
   #comments
   $l['comments'] = 'Komentáre';
   $l['enable_commenting'] = 'Povoliť komentáre';
   $l['edit_comment'] = 'Zmeniť komentár';
   $l['freeze_comments'] = 'Zmraziť komentáre';
   $l['enable'] = 'Povoliť';
   $l['approved'] = 'Odsúhlasené';
   $l['enabled'] = 'Povolené';
   $l['disabled'] = 'Nepovolené';
   $l['unapproved'] = 'Neodsúhlasené komentáre';
   $l['wait_approval'] = 'komentáre čakajúce na odsúhlasenie';
   #article structure
   $l['title'] = 'Názov';
   $l['sef_title'] = 'SEF názov príspevku';
   $l['sef_title_cat'] = 'SEF názov kategórie';
   $l['text'] = 'Text';
   $l['position'] = 'Pozícia';
   $l['display_page'] = 'Strana';
   $l['center'] = 'Hlavné pole';
   $l['contents'] = 'Obsah';
   $l['side'] = 'Extra info';
   $l['advanced'] = 'Pokročilé nastavenia';
   $l['enable_extras'] = 'Povoliť rôzne Extra voľby';
   $l['extra_title'] = 'Názov Extra skupiny (použité v index.php pre zobrazenie skupiny - napr. extra(\'extra\') )';
   $l['define_extra'] = 'Zobraziť led pod Extra zoskupením:';
   $l['page_only'] = 'Žiadne - len stránka';
   $l['groupings'] = 'Extra zoskupenia';
   $l['group_not_exist'] = 'Extra zoskupenie neexistuje';
   $l['add_groupings'] = 'Nová Extra skupina';
   $l['function']='Názov funkcie - bez zátvoriek.';#javascript
   $l['parameters']='Parametre - ak je potrebných viac než jeden, oddelte ich čiarkou. Nepoužívajte úvodzovky pre prázdne parametre.';#javascript
   #errors
   $l['error_404'] = 'Požadovaný obsah nebol nájdený. Prosím vráťte sa späť alebo použite vyhľadávanie.';
   $l['error_not_logged_in'] = 'Nemáte oprávnenie na túto operáciu pokým sa neprihlásite.';
   $l['admin_error'] = 'Chyba';
   $l['back'] = 'Späť';
   $l['err_TitleEmpty'] = 'Názov nesmie byť prázdny.';
   $l['err_TitleExists'] = 'Zadaný názov už existuje.';
   $l['err_SEFEmpty'] = 'SEF názov nesmie byť prázdny.';
   $l['err_SEFExists'] = 'SEF názov už existuje.';
   $l['err_SEFIllegal'] = 'Zadaný SEF názov obsahuje nepovolené znaky.<br />Múžete použiť iba <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Bol vygenerovaný nový SEF názov, prosím skontrolujte ho.';
   $l['errNote'] = '<br /><strong>Buďte opatrný:</strong> Vzhľadom k tomu, že ak sa niečo nepodarí príde ku strate odosielaných nastavení, skontrolujte ich pred opätovným odoslaním.';
   $l['warning_delete'] = 'Ste si istý že to chcete vymazať?';#javascript
   $l['image_url'] = 'Zadajte URL obrázku';#javascript
   $l['image_alt'] = 'Zadajte alternatívny popis obrázku';#javascript
   $l['file_url'] = 'Zadajte URL súboru';#javascript
   $l['link_url'] = 'Zadajte URL odkazu';#javascript
   $l['link_title'] = 'Zadajte popis odkazu';#javascript
   $l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Upozornenie!</span>';
   $l['empty_cat'] = 'Vymazať obsahy';
   $l['warn_cat_last'] = 'Posledné upozornenie: Zmazané dáta nemôžu byť obnovené!';#javascript
   $l['warn_catnotempty'] = 'Kategória ktorú sa snažíte zmazať nie je prázda!<br />Môžete prejsť do <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> pre manuálne premiestnenie obsahu asociovaného s touto kategóriou<br />alebo kliknúť na <strong>"'.$l['empty_cat'].'"</strong> pre zmazanie <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">VŠETKÝCH</span> podkategórií, článkov, extra obsahu a komentárov spojených s touto kategóriou.<br /><br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Zmazané dáta nemôžu byť obnovené ..... boli ste upozornený</span><br />';
   $l['extra_error_cp'] = 'Nastavenie kategórie nebolo nastavené na Stránku';
   $l['extra_error_selection'] = 'Nebola vybraná Stránka ani Kategória';
   #settings form
   $l['create_new'] = 'Prajete si vytvoriť nový obsah?';
   $l['none'] = 'Žiadne';
   $l['change_up'] = 'Zmeniť uživateľské meno a heslo';
   $l['newer_top'] = 'Nové na vrchu';
   $l['newer_bottom'] = 'Nové na spodok';
   $l['err_Login'] = 'Chybné uživateľské meno a/alebo heslo a/alebo výsledná suma.';
   $l['pass_mismatch'] = 'Heslá sú mimo dĺžkového limitu alebo sa nezhodujú.';
   $l['a_username'] = 'Meno';
   $l['a_password'] = 'Heslo';
   $l['a_password2'] = 'Zopakuj heslo';
   $l['a_display_page'] = 'Použiť stánku ako Homepage';
   $l['a_display_new_on_home'] = 'Zobraziť nové články na Homepage';
   $l['a_display_pagination'] = 'Zobraziť stránkovanie pri článkoch';
   $l['a_website_title'] = 'Názov Webstránky';
   $l['a_home_sef'] = 'SEF názov pre Homepage (použité ako odkaz na <em>Domov</em>)';
   $l['a_website_email'] = 'Email';
   $l['a_description'] = 'Prednastavený popis META tagu (pre vyhľadávače)';
   $l['a_keywords'] = 'Prednastavené kľúčové slová META tagu (oddeľujte čiarkou)';
   $l['a_contact_info'] = 'Kontaktné informácie';
   $l['a_contact_subject'] = 'Predmet kontaktného formuláru';
   $l['a_word_filter_file'] = 'Filter nevhodných slov';
   $l['a_word_filter_change'] = 'Nahradiť neplatné slová';
   $l['a_word_filter_enable'] = 'Povoliť filter nevhodných slov';
   $l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Chyba: Nepovolený názov súboru</span><br />';
   $l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Chyba: Súbor neexistuje</span><br />';
   $l['a_num_categories'] = 'Zobraziť počet článkov vedľa kategórie';
   $l['charset'] = 'Základná znaková sada';
   $l['a_time_settings'] = 'Časové a miestne nastavenia';
   $l['a_date_format'] = 'Formát dátumu';
   $l['a_comments_order'] = 'Poradie komentárov';
   $l['a_comment_limit'] = 'Počet komentárov na stránku';
   $l['a_show_category_name'] = 'Zobraz názov kategórie pri výpise nových príspevkov';
   $l['comment_repost_timer'] = 'Časový odstup komentárov uživateľa k tomu istému článku';
   $l['a_rss_limit'] = 'Limit RSS článkov';
   $l['a_approve_comments'] = 'Schváliť komentáre pred zverejnením';
   $l['a_article_limit'] = 'Limit článkov na stránku';
   $l['a_language'] = 'Jazyk sNews';
   $l['description_meta'] = 'Description META Tag (pre vyhľadávače)';
   $l['keywords_meta'] = 'Keywords META Tag (kľučové slová, oddeľujte čiarkou)';
   $l['see'] = 'Ukáž:';
   $l['all'] = 'Všetko';
   #formatting buttons:
  $l['formatting'] = 'Formátovanie';
  $l['insert'] = 'Vložiť';
  $l['strong'] = 'Tučne';
  $l['strong_value'] = 'B';
  $l['em'] = 'Kurzíva';
  $l['em_value'] = 'I';
  $l['underline'] = 'Podčiarknuť';
  $l['underline_value'] = 'U';
  $l['del'] = 'Preškrtnúť';
  $l['del_value'] = 'S';
  $l['p'] = 'Odstavec';
  $l['p_value'] = '&para;'; // no need to translate
  $l['br'] = 'Zakončenie riadku';
  $l['br_value'] = 'Zakončenie riadku';
  $l['intro'] = 'Koniec úvodu';
  $l['intro_value'] = 'Koniec úvodu';
  $l['img'] = 'Vložiť obrázok';
  $l['img_value'] = 'Obrázok';
  $l['link'] = 'Vložiť odkaz';
  $l['link_value'] = 'Odkaz';
  $l['include'] = 'Vložiť súbor';
  $l['include_value'] = 'Súbor';
  $l['func'] = 'Vložiť PHP funkciu';
  $l['func_value'] = 'Funkcia';
  #js alert prompts
  $l['js_func1'] = 'Názov funkcie - bez zátvoriek.';
  $l['js_func2'] = "Parametre - ak je potrebných viac než jeden, oddelte ich čiarkou (bez medzier). Nepoužívajte úvodzovky pre prázdne parametre, iba čiarky.";
  $l['js_file'] = 'Zadajte URL súboru';
  $l['js_image1'] = 'Zadajte URL obrázku';
  $l['js_image2'] = 'Zadajte alternatívny popis obrázku';
  $l['js_link1'] = 'Zadajte URL odkazu';
  $l['js_link2'] = 'Zadajte popis odkazu';
  $l['js_delete1'] = 'Posledné varovanie: Zmazané dáta nemôžu byť obnovené!';
  $l['js_delete2'] = 'Ste si istý že to chcete vymazať?';
  #comment mailing
  $l['a_mail_on_comments'] = 'Posielať nové komentáre na Váš e-mail? <br /><i>Poznámka: Ak používate \'Schváliť komentáre pred zverejnením\', bude Vám zaslané upozornenie.</i>';
  $l['subject_a'] = 'Nový komentár čaká na schválenie';
  $l['subject_b'] = 'Bol pridaný nový komentár na Vašej stránke';
  $l['approved_text'] = 'Treba schváliť nový komentár na Vašej stránke. Tu je kópia: ';
  $l['not_waiting_approved'] = 'Nový komentár na Vašej stránke, tu je kópia:';
  $l['from'] = 'Od: ';

?>
« Last Edit: October 31, 2008, 06:26:25 pm by philmoz »
Logged