Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest sNews - sNews 1.7 - with its own forums - for discussion and user mods.

Author Topic: [LANG] Polish translation (sNews 1.4)  (Read 5427 times)

marek

  • Jr. Member
  • **
  • Karma: 0
  • Posts: 66
    • http://www.design4.ltd.pl/
[LANG] Polish translation (sNews 1.4)
« on: March 05, 2006, 10:55:07 pm »

Polish translation for sNews 1.4
Please, write if you found any mistakes :)

Code: [Select]
/////////////////////////////////////////////////
// sNews 1.4 -- Language variables
// author: marek
// encoding: iso-8859-2
/////////////////////////////////////////////////

$s['username'] = "admin"; // Login administratora
$s['password'] = "haslo"; // Hasło administratora

$s['dbhost'] = "localhost"; // host MySQL
$s['dbname'] = "*********"; // Nazwa bazy danych
$s['dbuname'] = "*********"; // Nazwa użytkownika bazy danych
$s['dbpass'] = "**********"; // Hasło
$s['dberror'] = "Wystąpił błąd połączenia z bazą danych.
 Sprawdź ustawienia połączenia z bazą danych."; // Informacja o błędzie połączenia z bazą danych
$s['prefix'] = ""; // Prefiks tabel wymagany przy korzystaniu z wielu systemów sNews wykorzystujących jedną bazę danych (jeśli nie wymagany pozostaw puste)

$s['home'] = "Home"; // Wprowadź tytuł bloga, na przykład home lub blog
$s['display_new_on_home'] = False; // Wyświetlaj nowe artykuły z wszystkich kategorii na stronie głównej (True lub False)
$s['website'] = "http://www.***********/"; // Adres strony WWW (URL) ze znakiem ukośnika "/" na końcu
$s['website_title'] = "Tytul strony"; // Tytuł strony
$s['website_email'] = "info@******"; // Adres email (info@nazwadomeny.pl)
$s['contact_subject'] = "Kontakt"; // Temat wiadomości wysyłanych przez formularz kontaktowy
$s['image_folder'] = "img"; // Folder do zapisu obrazków
$s['charset'] = "iso-8859-2"; // Domyślne kodowanie
$s['display_num_categories'] = False; // Wyświetlaj liczbę artykułów obok nazwy kategorii (True lub False)
$s['new_timezone'] = "Europe/London"; // Wprowadź strefę czasową GMT dołączając znak + lub -
$s['date_format'] = "d.m.Y."; // Format daty
$s['fp_date_format'] = "d.m."; // Format daty dla artykułów na pierwszej stronie
$s['comments_order'] = "ASC"; // Sortuj wyświetlanie komentarzy ASC lub DESC (DESC - nowsze będą pierwsze)
$s['results_per_page'] = "100"; // Liczba komentarzy wyświetlanych na jednej stronie
$s['display_comment_time'] = "YES"; // Wyświetlaj datę i godzinę przy komentarzach (YES lub NO)
$s['comment_dt_format'] = "d.m."; // Format daty i czasu dla komentarzy
$s['rss_limit'] = "5"; // Określ liczbę artykułów dla kanału RSS
$s['rss_date_format'] = "l dS of F Y h:i:s A"; // Format daty dla RSS (DATE_RFC822)

$s['language'] = ""; // Pobierz plik z tłumaczeniem z http://translations.solucija.com/ wstaw go w katalogu z snews.php i wpisz nazwę języka.

$s['use_javascript'] = True; // Użyj funkcji JavaScript w snews (True lub False)

// Jeśli chcesz włączyć filtrowanie słów musisz dołączyć plik ze słowami, które chcesz usunąć. Jedno słowo w jednej linii.
$s['word_filter_enable'] = 'NO'; // Czy chcesz odfiltrowywać wulgarne słowa z komentarzy? YES / NO
$s['word_filter_file'] = 'bad_words.txt'; // To jest plik ze słowami, które chcesz wykluczyć z twoich komentarzy.
$s['word_filter_change'] = 'XXXX'; // Czym mają być zastępowane odfiltrowane wyrazy?


//****************
// USTAWIENIA CSS
//****************

$s['css_error'] = "error";
$s['css_success'] = "success";
$s['date_class'] = "date"; // klasa dla linii informacyjnej (czytaj więcej, komentarze, data, itd.)
$s['button'] = "button"; // przycisk Wyślij dla komentarzy, kontaktu, itd.
$s['search_button'] = "searchbutton"; // przycisk Szukaj


//***************
$s['username'] = md5($s['username']);
$s['password'] = md5($s['password']);
$s['home'] = strtolower($s['home']);

return $s[$variable];
}


//********************
// LANGUAGE VARIABLES
//********************
function l($variable) {
$l = Array();

$l['home'] = "Strona główna";
$l['archives'] = "Archiwum";
$l['rss_feed'] = "Kanał RSS";
$l['contact'] = "Kontakt";
$l['search_button'] = "Szukaj";
$l['search_results'] = "Rezultaty szukania";
$l['charerror'] = "Szukana fraza musi składać się z minimum 4 znaków.";
$l['noresults'] = "Nie znaleziono wpisów pasujących do zapytania ";
$l['resultsfound'] = "znaleziono pasujące frazy dla zapytania";
$l['recent_articles'] = "Ostatnie artykuły";
$l['addcomment'] = "Dodaj komentarz";
$l['comments'] = "Komentarze";
$l['comment'] = "Komentarz";
$l['first_page'] = "Pierwsza";
$l['last_page'] = "Ostatnia";
$l['previous_page'] = "Poprzednia";
$l['next_page'] = "Następna";
$l['name'] = "Nazwa";
$l['sendcomment'] = "Wyślij";
$l['comment_sent'] = "Twój komentarz został wysłany";
$l['comment_error'] = "Twój komentarz nie został wysłany";
$l['ce_reasons'] = "Możliwe przyczyny: Pozostawiłeś puste pole lub komentarz jest za krótki.";
$l['email'] = "Adres Email";
$l['url'] = "Adres strony WWW";
$l['message'] = "Treść Wiadomości";
$l['send_message'] = "Wyślij";
$l['contact_sent'] = "Twoja wiadomość została wysłana";
$l['contact_not_sent'] = "Twoja wiadomość nie została wysłana";
$l['message_error'] = "Możliwe przyczyny: Pole Imię lub Wiadomość pozostały puste lub adres email nie istnieje";
$l['backhome'] = "Powrót do strony głównej";
$l['backarticle'] = "Powrót do artykułu";
$l['read_more'] = "Czytaj dalej";
$l['article_not_exist'] = "Artykuł nie istnieje";


//***********************************
// ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
//***********************************
$l['username'] = "Login";
$l['password'] = "Hasło";
$l['login'] = "Zaloguj";
$l['logged_in'] = "Jesteś zalogowany";
$l['log_out'] = "Trwa wylogowywanie";
$l['logout'] = "Wyloguj";
$l['settings'] = "Ustawienia";
$l['save_settings'] = "Zapisz ustawienia";
$l['article'] = "Artykuł";
$l['articles'] = "Artykuły";
$l['category'] = "Kategoria";
$l['categories'] = "Kategorie";
$l['add_category'] = "Dodaj kategorię";
$l['edit_category'] = "Edytuj kategorię";
$l['delete_category'] = "Usuń kategorię";
$l['description'] = "Opis";
$l['publish_category'] = "Opublikuj kategorię";
$l['published'] = "Opublikowane";
$l['unpublished'] = "Nieopublikowane";
$l['new_article'] = "Nowy artykuł";
$l['limit_article'] = "Limit ilości znaków artykułu wyświetlanych na pierwszej stronie (0 = bez limitu)";
$l['article_date'] = "Data artykułu (wprowadź późniejszą datę jeśli chcesz aby artykuł pojawił się w przyszłości)";
$l['auto_html'] = "Auto paragraf";
$l['display_title'] = "Wyświetlaj tytuł";
$l['display_info'] = "Wyświetlaj informacje o artykule";
$l['enable_commenting'] = "Włącz komentowanie";
$l['customize'] = "Rozszerzone";
$l['server_time'] = "Czas serwera";
$l['future_posting'] = "Przyszła publikacja";
$l['publish_date'] = "Data publikacji";
$l['day'] = "Dzień";
$l['month'] = "Miesiąc";
$l['year'] = "Rok";
$l['hour'] = "Godzina";
$l['minute'] = "Minuta";
$l['publish_article'] = "Opublikuj artykuł";
$l['edit_comment'] = "Edytuj komentarz";
$l['freeze_comments'] = "Wstrzymaj komentarze";
$l['unfreeze_comments'] = "Wznów komentarze";
$l['unpublished_articles'] = "Nieopublikowane artykuły";
$l['enable'] = "Włącz";
$l['submit_new_article'] = "Wyślij";
$l['operation_completed'] = "Operacja zakończona pomyślnie";
$l['deleted_success'] = "Usunięto";
$l['edit_article'] = "Edytuj artykuł";
$l['simple'] = "Prosty";
$l['advanced'] = "Zaawansowany";
$l['images'] = "Obrazki";
$l['attach_image'] = "Dołącz obrazek";
$l['upload_image'] = "Prześlij obrazek";
$l['upload'] = "Prześlij";
$l['no_image'] = "Bez obrazka";
$l['edit'] = "Edytuj";
$l['delete_article'] = "Usuń artykuł";
$l['admin_error'] = "Błąd";
$l['title_error'] = "Brak tytułu lub tytuł przyjazny wyszukiwarkom (SEF) nie został wprowadzony";
$l['text_error'] = "Musisz wprowadzić jakiś tekst";
$l['back'] = "Powrót";
$l['comments'] = "Komentarze";
$l['enabled'] = "Włączone";
$l['disabled'] = "Wyłączone";
$l['delete_comment'] = "Usuń komentarz";
$l['title'] = "Tytuł";
$l['sef_title'] = "Tytuł przyjazny wyszukiwarkom (będzie użyty jako odnośnik do artykułu)";
$l['sef_title_cat'] = "Tytuł przyjazny wyszukiwarkom (będzie użyty jako odnośnik do kategorii)";
$l['text'] = "Tekst";
$l['position'] = "Pozycja";
$l['display_menu_item'] = "Wyświetl jako pozycję menu";
$l['left'] = "Po lewej";
$l['center'] = "Po środku";
$l['right'] = "Po prawej";
$l['saved_images'] = "Zapisano obrazek";
$l['image_error'] = "Obrazek nie mógł zostać skopiowany";
$l['error_category_seftitle_exists'] = "Wprowadzony przyjazny wyszukiwarkom tytuł kategorii już istnieje.";
$l['error_category_name_exists'] = "Wprowadzona nazwa kategorii już istnieje.";
$l['error_category_name_empty'] = "Pole nazwy kategorii nie może pozostać puste.";
$l['error_category_seftitle_empty'] = "Pole tytułu kategorii przyjaznego wyszukiwarkom nie może pozostać puste.";
$l['error_not_logged_in'] = "Brak uprawnień do wykonania tej operacji - nie jesteś zalogowany.";
$l['error_article_seftitle_exists'] = "Przyjazny wyszukiwarkom tytuł artykułu już istnieje.

Ostrożnie: W związku z tym, że wystąpiły błędy, większość ustawień może zostać utracona. Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.";
$l['error_article_title_exists'] = "Tytuł artykułu już istnieje.

Ostrożnie: W związku z tym, że wystąpiły błędy, większość ustawień może zostać utracona. Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.";
$l['error_article_title_empty'] = "Tytuł artykułu nie może być pusty.

Ostrożnie: W związku z tym, że wystąpiły błędy, większość ustawień może zostać utracona. Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.";
$l['error_article_seftitle_empty'] = "Przyjazny wyszukiwarkom tytuł artykułu nie może być pusty.

Ostrożnie: W związku z tym, że wystąpiły błędy, większość ustawień może zostać utracona. Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.";
$l['warning_delete'] = "Jesteś pewien, że chcesz to usunąć?"; // Ostrzeżenie Javascript wyświetlane przy próbie usunięcia artykułu, kategorii, komentarza lub pliku.
$l['make_sef_text'] = "Utwórz tytuł przyjazny wyszukiwarkom (SEF)"; // Nazwa odnośnika JavaScript, który tworzy tytuł przyjazny wyszukiwarkom.
$l['error_article_seftitle_illegal'] = "Wprowadzony tytuł przyjazny wyszukiwarkom zawiera niepoprawne znaki.
Dozwolone znaki to a-z, 0-9 _ i -

Nowy url przyjazny wyszukiwarkom został wyselekcjonowany z tytułu. Sprawdź jego poprawność.";
$l['error_category_seftitle_illegal'] = "Wprowadzony tytuł przyjazny wyszukiwarkom zawiera niepoprawne znaki.
Dozwolone znaki to a-z, 0-9 _ i -

Nowy url przyjazny wyszukiwarkom został wyselekcjonowany z tytułu. Sprawdź jego poprawność.";
Logged
4th-design.com  |  www.design4.ltd.pl
xhtml and css templates for sNews
Sometimes I have something to say ;)

grinpin

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 19
[LANG] Polish translation (sNews 1.4)
« Reply #1 on: April 02, 2006, 02:49:32 am »

hmm :) man, first of all, thanks for this translation :) dzieki innymi slowy ;)
but it's lacking most of polish signs...

interesting thing is that articles which I posted with Polish signs actually were ok, and index.php is 8859-1/English ... anyway, I edited whole translation, also index.php and ... success :)

greetings
Logged