Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [LANG] Polish translation (sNews 1.5RC2)  (Read 4455 times)

robin1973

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 5
[LANG] Polish translation (sNews 1.5RC2)
« on: October 21, 2006, 03:16:50 pm »

Tłumaczenie do bieżącej wersji sNews15RC2
Polish translation for sNews15RC2

Code: [Select]
/////////////////////////////////////////////////
// sNews15RC2
// author: Robert
// http://www.direct-london.co.uk
//
//
//
// UWAGA przed modyfikacja języka sNews zmień
// charset w panelu administracyjnym na iso-8859-2
//
/////////////////////////////////////////////////

// LANGUAGE VARIABLES
function l($variable) {
if (s('language') != 'EN' && file_exists('snews_'.s('language').'.php')) {include('snews_'.s('language').'.php');} else {
$l = array();

#SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Wiadomości Londyn';
$l['home_sef'] = 'Home'; //default "home_SEF" used if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [-] [_]
$l['archive'] = 'Archiwum';
$l['rss_feed'] = 'Kanały RSS';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Mapa strony';
$l['divider'] = '·'; //divider character
#categories
$l['cat_listSEF'] = 'home,archive,contact,sitemap,rss,login,administration,admin_category,admin_article,article_new,extra_new,page_new,categories,articles,extra_contents,pages,settings,files,logout'; //SEF links of the hardcoded categories
$l['month_names'] = 'styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, paĽdziernik, listopad, grudzień';
#search
$l['search_keywords'] = 'Szukaj słowa';
$l['search_button'] = 'Szukaj';
$l['search_results'] = 'Wyniki wyszukiwania';
$l['charerror'] = 'Najkrótsze wyszukiwane słowo - cztery znaki.';
$l['noresults'] = 'Brak rezultatów wyszukiwania ';
$l['resultsfound'] = 'wyniki wyszukiwania ';
#comments
$l['addcomment'] = 'Napisz komentarz';
$l['comments'] = 'Komentarze';
$l['comment'] = 'Komentarz';
$l['comment_info'] = 'Komentarz opublikowany: ';
$l['page'] = 'Strona';
#paginator
$l['first_page'] = 'Pierwsza';
$l['last_page'] = 'Ostatnia';
$l['previous_page'] = 'Poprzednia';
$l['next_page'] = 'Następna';
$l['name'] = 'Nazwa';
#comments
$l['comment_sent'] = 'Twój komentarz został wysłany';
$l['comment_sent_approve'] = 'Twój komentarz został wysłany do moderatora.';
$l['comment_error'] = 'Twój komentarz nie został wysłany';
$l['comment_back'] = 'Wróć do komentarza';
$l['no_comment'] = 'Ten artykuł nie był jeszcze komentowany.';
$l['ce_reasons'] = 'Możliwe powody: Nie wypełniłeś odpowiednich pół lub komentarz jest za krótki.';
$l['url'] = 'URL strony';
#contact
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Wiadomość';
$l['contact_sent'] = 'Dziękujemy, twoja wiadomość została wysłana.';
$l['contact_not_sent'] = 'Twoja wiadomość nie została wysłana';
$l['message_error'] = 'Możliwe powody: Nie wypełniłeś odpowiednich pół lub email jest nieprawidłowy.';
#generic links
$l['backhome'] = 'Wróć na stronę główną';
$l['backarticle'] = 'Wróć do artykułu';
$l['read_more'] = 'Przeczytaj cały artykuł >>> ';
#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Jeszcze nie ma treści';
$l['category_not_exist'] = 'Żądany dział nie istnieje';

$l['administration'] = 'Administracja';
$l['articles'] = 'Artykuły';
$l['extra_contents'] = 'Dodatkowa zawartość';
$l['pages'] = 'Strony';
#basic buttons
$l['view'] = 'Podgląd';
$l['add_new'] = 'Dodaj';
$l['article_new'] = 'Nowy artykuł';
$l['extra_new'] = 'Nowa dodatkowa zawartość';
$l['page_new'] = 'Nowa strona';
$l['edit'] = 'Edytuj';
$l['delete'] = 'Kasuj';
$l['save'] = 'Zapisz';
$l['submit'] = 'Wyślij';
#settings
$l['settings'] = 'Ustawienia';
$l['site_settings'] = 'Strona';
#login
$l['login_status'] = 'Status logowania';
$l['login'] = 'Zaloguj';
$l['username'] = "admin"; // Login administratora
$l['password'] = "hasło"; // Hasło administratora
$l['logged_in'] = 'Jesteś zalogowany';
$l['log_out'] = 'Wylogowanie';
$l['logout'] = 'Wyloguj';
#categories
$l['categories'] = 'Działy';
$l['category'] = 'Dział';
$l['appear_category'] = 'Występuje tylko w dziale';
$l['appear_page'] = 'Występuje tylko na stronie';
$l['add_category'] = 'Nowy Dział';
$l['category_order'] = 'Kolejność działów';
$l['order_category'] = 'Zmień kolejność';
$l['description'] = 'Opis';
$l['publish_category'] = 'Publikuj dział';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Opublikowany';
$l['unpublished'] = 'Nie opublikowany';
#articles
$l['articles'] = 'Artykuły';
$l['article'] = 'Artykuł';
$l['newarticle'] = 'Nowy artykuł';
$l['article_date'] = 'Data artykułu (wpisz większą datę dla początkowych)';
$l['preview'] = 'Podgląd';
$l['view'] = 'Przeglądaj';
$l['paginator'] = 'p_';
#customize article
$l['customize'] = 'Dostosowanie';
$l['display_title'] = 'Wyświetl tytuł';
$l['display_info'] = 'Wyświetl linię informacyjną (czytaj więcej/ komentarze/ data)';
$l['server_time'] = 'Czas na serwerze';
$l['future_posting'] = 'PóĽniejsze publikowanie';
$l['publish_date'] = 'Data publikacji';
$l['day'] = 'Dzień';
$l['month'] = 'Miesiąc';
$l['year'] = 'Rok';
$l['hour'] = 'Godzina';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['publish_article'] = 'Publikuj artykuł';
$l['operation_completed'] = 'Operacja wykonana pomyślnie!';
$l['deleted_success'] = 'Wykasowano pomyślnie';
#files
$l['files'] = 'Pliki';
$l['attach_image'] = 'Dołącz zdjęcie';
$l['upload_image'] = 'Upload zdjęcie';
$l['upload'] = 'Upload';
$l['no_image'] = 'Brak zdjęcia';
$l['image_error'] = 'Zdjęcie nie może być skopiowany';
$l['deleted'] = 'Plik skasowany!';
#comments
$l['comments'] = 'Komentarze';
$l['enable_commenting'] = 'Pozwól komentować';
$l['edit_comment'] = 'Edytuj komentarz';
$l['freeze_comments'] = 'ZamroĽ komentarze';
$l['unfreeze_comments'] = 'OdmroĽ komentarze';
$l['enable'] = 'Pozwól';
$l['approved'] = 'Zaaprobowany';
$l['enabled'] = 'Dozwolony';
$l['disabled'] = 'Niedozwolony';
#article structure
$l['title'] = 'Tytuł';
$l['sef_title'] = 'Przyjazny tytuł dla wyszukiwarek (będzie występował w linku do artykułu)';
$l['sef_title_cat'] = 'Przyjazny tytuł dla wyszukiwarek (będzie występował w linku do działu)';
$l['text'] = 'Tekst artykułu';
$l['position'] = 'Pozycja';
$l['display_page'] = 'Strona';
$l['center'] = 'Centrum';
$l['contents'] = 'Zawartość';
$l['side'] = 'Dodatkowa zawartość';
#errors
$l['error_not_logged_in'] = 'Nie jesteś obecnie zalogowany więc tego nie możesz zrobić.';
$l['admin_error'] = 'Błąd';
$l['back'] = 'Wstecz';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Tytuł nie może być pusty.';
$l['err_TitleExists'] = 'Tytuł już istnieje.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'Tytuł SEF nie może być pusty.';
$l['err_SEFExists'] = 'Tytuł SEF już istnieje.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'Tytuł SEF który wpisałeś zawiera niedozwolone znaki.
Możesz używać tylko a-z 0-9_-

Nowy SEF url został stworzony z tytułu. Proszę sprawdzić poprawność.';
$l['errNote'] = 'BądĽ ostrożny: Ze względu na fakt że coś poszło niepomyślnie większośc wpisów została utracona, proszę sprawdzić jeszcze raz przed wysłaniem.';
$l['warning_delete'] = 'Jesteś pewien że chcesz to wykasować?';
$l['image_url'] = 'Wpisz URL zdjęcia';
$l['image_alt'] = 'Wpisz opis zdjęcia zdjęcia';
$l['file_url'] = 'Wpisz URL pliku';
$l['link_url'] = 'Wpisz URL linku';
$l['link_title'] = 'Wpisz tytuł linku';
#settings form
$l['a_true'] = 'Tak';
$l['a_false'] = 'Nie';
$l['none'] = "Nic";
$l['change_up'] = 'Zmień nazwę użytkownika i hasło';
$l['newer_top'] = 'Nigdy na szczycie';
$l['newer_bottom'] = 'Nigdy na dole';
$l['pass_mismatch'] = 'Hasła nie pasują';
$l['a_username'] = 'Nazwa użytkownika';
$l['a_password'] = 'Hasło';
$l['a_password2'] = 'Powtórz hasło';
$l['a_prefix'] = 'Przedrostek bazy danych';
$l['a_home'] = 'Tytuł strony domowej';
$l['a_display_page'] = "Użyj strony jako domowej";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Wyświetlaj nowe artykuły na stronie domowej';
$l['a_display_pagination'] = 'Wyświetlaj paginację artykułów';
$l['a_website_title'] = 'Nazwa strony';
$l['a_home_sef'] = 'Strona domowa SEF (używane jako Strona domowa)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Opisy META Tag (dla wyszukiwarek)';
$l['a_keywords'] = 'Słowa kluczowe META Tag (oddzielone przecinkiem)';
$l['a_contact_info'] = 'Informacje kontaktowe';
$l['a_contact_subject'] = 'Tytuł formularza kontaktowego'; #file inclusion
$l['a_word_filter_file'] = 'Filtr wulgarnych słów';
$l['a_word_filter_change'] = 'Zamień słowa wulgarne na:';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Włącz filtr wulgarnych słów';
$l['file_include_extensions'] = '.php,.txt,.inc,.htm,html';
$l['error_file_name'] = '
Błąd połączenia: zła nazwa pliku
';
$l['error_file_exists'] = '
Błąd połączenia: plik nie istnieje
';
$l['a_num_categories'] = 'Wyświetl ilośc artykułów obok działu';
$l['charset'] = 'Domyślny zestaw znaków';
$l['a_time_settings'] = 'Czas lokalny i kodowanie strony';
$l['a_date_format'] = 'Format daty';
$l['a_comments_order'] = 'Kolejność komentarzy';
$l['a_comment_limit'] = 'Ilość komentarzy na stronie';
$l['a_rss_limit'] = 'Limit artykułów RSS ';
$l['a_approve_comments'] = 'Moderuj komentarze przed publikacją';
$l['a_approve'] = 'ZatwierdĽ';
$l['a_article_limit'] = 'Limit ilości artykułów na stronie';
$l['a_language'] = 'Język';
$l['description_meta'] = 'Opisy META Tag (dla wyszukiwrek)';
$l['keywords_meta'] = 'Słowa kluczowe META Tag (oddzielone przecinkiem)';
$l['all'] = 'Wszystkie';

} return $l[$variable];
}
/*** END OF SETTINGS & VARIABLES, EDIT BELOW THIS LINE ONLY IF YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING ***/

Patric Ahlqvist

 • Nobodys perfect, but Im pretty effing close
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 65
 • Posts: 4867
 • “I'm a self-made man and worships my creator.”
  • p-ahlqvist.com
[LANG] Polish translation (sNews 1.5RC2)
« Reply #1 on: October 21, 2006, 04:02:57 pm »

Great addition to the language files, Robin. Thanks... Great site you got there ;)
Logged
"It's only dead fish that goes with the flow... "
Updated