sNews Forum

sNews 1.7 (current stable version) => Translations => Topic started by: vesko on March 18, 2009, 08:39:47 am

Title: [Lang] Bulgarian - BG - Utf-8 - sNews 1.7
Post by: vesko on March 18, 2009, 08:39:47 am
   // BULGARIAN Language File - Български езиков файл
   // BULGARIAN translation by: Veselin Stefanov / Габрово (http://gabrovo.biz) /
   // Last update: 09.04.2009

Quote
<?php

   // BULGARIAN Language File - Български езиков файл
   // BULGARIAN translation by: Veselin Stefanov - http://gabrovo.biz
   // Last update: 09.04.2009
   
   //=================================================//

   // global variable - do not edit
    global $l;
   // Editing may begin here

   # SITE LANGUAGE VARIABLES
   $l['home'] = 'Статии';
   // default value is used only if "home_SEF" is not set in the database
   // allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
   $l['home_sef'] = 'Статии';
   $l['archive'] = 'Архив';
   $l['contact'] = 'Контакти';
   $l['sitemap'] = 'Карта на сайта';

   # categories
   $l['month_names'] = 'Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември';
   $l['none_yet'] = 'Все още няма съдържание...';

   # search
   $l['search_keywords'] = 'Търсена дума';
   $l['search_button'] = 'Търси';
   $l['search_results'] = 'Резултати от търсене';
   $l['charerror'] = 'Поне 4 символа са необходими за търсене';
   $l['noresults'] = 'Няма резултати от търсенето ';
   $l['resultsfound'] = 'резултата бяха намерени от търсенето';

   #comments
   $l['addcomment'] = 'Напиши коментар';
   $l['comment'] = 'Коментар';
   $l['comment_info'] = 'Коментара е добавен в';
   $l['page'] = 'Страница';
   // preposition word used in comments infoline
   $l['on'] = 'на';

   #paginator
   $l['first_page'] = 'Първа';
   $l['last_page'] = 'Последна';
   $l['previous_page'] = 'Предишна';
   $l['next_page'] = 'Следваща';
   $l['name'] = 'Име';

   #comments
   $l['comment_sent'] = 'Вашият коментар беше изпратен';
   $l['comment_sent_approve'] = 'Вашият коментар е изпратен за удобрение.';
   $l['comment_error'] = 'Вашият коментар НЕ беше изпратен';
   $l['no_comment'] = 'Тази статия все още не е коментирана.';
   $l['no_comments'] = 'Няма коментари';
   $l['ce_reasons'] = '<strong>Възможни причини:</strong><br />
      <ul>
         <li>Задължителното поле е празно.</li>
         <li>Коментара е твърде кратък.</li>
         <li>Не сте въвели правилен антиспам код.</li>
         <li>Or you have tried to post identical message too quickly on this article.</li>
      </ul>';
   $l['url'] = 'URL Адрес на сайта';
   $l['enable_comments'] = 'Разреши коментари (Подразбиращо се за нови статии)';
   $l['freeze_comments'] = 'Спри всички коментари (Целият сайт)';
   $l['frozen_comments'] = 'Няма достъпни коментари.';

   #contact
   $l['required'] = '* = Задължителни полета';
   $l['email'] = 'Email';
   $l['message'] = 'Съобшение';
   $l['math_captcha'] = 'Моля въведете вярната сума на тези две числа';
   $l['contact_sent'] = 'Благадя, вашето съобщение е изпратено.';
   $l['contact_not_sent'] = 'Вашето съобшение НЕ е изпратено';
   $l['message_error'] = '<strong>Възможни причини:</strong> Полето за име или съобщение е празно, или Email адресът на съществува.';

   #generic links
   $l['backhome'] = 'Обратно в началото';
   $l['read_more'] = 'Прочети още...';

   #contents error
   $l['article_not_exist'] = 'Няма съдържание';
   $l['category_not_exist'] = 'Категорията НЕ съществува';
   $l['not_found'] = 'Съдържането НЕ е намерено';
   $l['no_content_for_filter'] = 'Няма съвпадение при търсенето';
   $l['no_category_set'] = 'Изберете категория.';

   #rss links
   $l['rss_articles'] = 'RSS Статии';
   $l['rss_pages'] = 'RSS Страници';
   $l['rss_comments'] = 'RSS Коментари';
   $l['rss_comments_article'] = 'RSS Коментари за тази статия';
   $l['no_rss'] = 'Няма RSS съдържание';

   # ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
   $l['uncategorised'] = 'Без категория';
   $l['new_content'] = 'Ново съдържание';
   $l['home_if_used'] = 'Подразбиращо Начало (ако се използва)';

   #breadcrumbs in admin
   $l['snews_articles'] = 'CMS Статии';
   $l['snews_pages'] = 'CMS Страници';
   $l['snews_categories'] = 'CMS Категории';
   $l['snews_settings'] = 'CMS Настройки';
   $l['snews_files'] = 'CMS Файлове';

   #administration
   $l['administration'] = 'Администрация';
   $l['articles'] = 'Статии';
   $l['extra_contents'] = 'Екстра съдържание';
   $l['pages'] = 'Страници';
   $l['all_pages'] = 'Всички страници';

   #basic buttons
   $l['view'] = 'Прегледай';
   $l['add_new'] = 'Добави нова';
   $l['admin_category'] = 'Нова категория';
   $l['article_new'] = 'Нова статия';
   $l['extra_new'] = 'Ново Екстра съдържание';
   $l['page_new'] = 'Нова страница';
   $l['edit'] = 'Редактирай';
   $l['delete'] = 'Изтрий';
   $l['save'] = 'Запиши';
   $l['submit'] = 'Приложи';

   #settings
   $l['settings'] = 'Настройки';
   $l['site_settings'] = 'Сайт';

   #login
   $l['login_status'] = 'Статус на логнат в системата';
   $l['login'] = 'Вход';
   $l['username'] = 'Потребителско име';
   $l['password'] = 'Потребителска парола';
   $l['login_limit'] = 'Име/Парола ограничения: 4-13 използвани букви и/или цифри';
   $l['logged_in'] = 'Вие сте логнат в системата';
   $l['log_out'] = 'Излизане от сайта...';
   $l['logout'] = 'Изход';

   #categories
   $l['categories'] = 'Категории';
   $l['category'] = 'Категория';
   $l['subcategory'] = 'Подкатегория на';
   $l['not_sub'] = 'Няма подкатегория';
   $l['show_in_subcats'] = 'Да покаже ли в подкатегория?';
   $l['add_subcategory'] = 'Добави подкатегория';
   $l['publish_subcategory'] = 'Публикувай подкатегория';
   $l['appear_category'] = 'Покажи само в категория';
   $l['appear_page'] = 'Покажи само на страница';
   $l['add_category'] = 'Нова категория';
   $l['category_order'] = 'Подредба на категории';
   $l['order_category'] = 'Преподреди';
   $l['description'] = 'Описание';
   $l['publish_category'] = 'Публикувай категория';
   $l['status'] = 'Състояние:';
   $l['published'] = 'Публикувана';
   $l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">НЕ публикувана</span>';
   $l['create_cat'] = '<em>Първо трябва да създадете категория, преди да добавите статии.</em>';
   $l['no_categories'] = 'Няма категории';

   #articles
   $l['article'] = 'Статия';
   $l['article_date'] = 'Дата на статия (Въведете бъдеща дата, за по-късно публикуване)';
   $l['preview'] = 'Преглед';
   $l['no_articles'] = 'Няма статия в момента';
   $l['show_on_home'] = 'Покажи на началната страница';
   $l['filter'] = 'Подреди по:';

   #customize article
   $l['customize'] = 'Промени';
   $l['display_title'] = 'Покажи загалвие';
   $l['display_info'] = 'Покажи информацията (прочети още/ коментари/ дата)';
   $l['server_time'] = 'Време на сървара';
   $l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Бъдещо публикуване</span>';
   $l['publish_date'] = 'Дата на публикуване';
   $l['day'] = 'Ден';
   $l['month'] = 'Месец';
   $l['year'] = 'Година';
   $l['hour'] = 'Час';
   $l['minute'] = 'Минути';
   $l['publish_article'] = 'Публикувай сега';
   $l['operation_completed'] = 'Действието е извършено успешно!';
   $l['deleted_success'] = 'Успешно изтрито';

   #files
   $l['files'] = 'Файлове';
   $l['upload'] = 'Прикачи';
   $l['uploadto'] = 'Прикачи файл на:';
   $l['uploadfrom'] = 'Прикачи файл от:';
   $l['view_files'] = 'Прегледай файловете в';
   $l['file_error'] = 'Файлът НЕ може да бъде копиран!';
   $l['deleted'] = 'Файлът е изтрит!';
   #comments
   $l['comments'] = 'Коментари';
   $l['enable_commenting'] = 'Включи коментарите';
   $l['edit_comment'] = 'Редактирай коментар';
   $l['freeze_comments'] = 'Спри коментарите';
   $l['enable'] = 'Разреши';
   $l['approved'] = 'Одобрено';
   $l['enabled'] = 'Разрешено';
   $l['disabled'] = 'Забранено';
   $l['unapproved'] = 'НЕ одобрени коментари';
   $l['wait_approval'] = 'Коментари чакащи одобрение';

   #article structure
   $l['title'] = 'Заглавие';
   $l['sef_title'] = 'Заглавие подходящо за търсещите машини (ще бъде изполван като връзка на статията - само на латиница!)';
   $l['sef_title_cat'] = 'Заглавие подходящо за търсещите машини ((ще бъде изполван като връзка на категорията - само на латиница!)';
   $l['text'] = 'Текст';
   $l['position'] = 'Позиция';
   $l['display_page'] = 'Страница';
   $l['center'] = 'Център';
   $l['contents'] = 'Съдържание';
   $l['side'] = 'Екстра Съдържание';
   $l['advanced'] = 'Разширени настройки';
   $l['enable_extras'] = 'Разреши Мулти-Екстра Настройки';
   $l['extra_title'] = 'Екстра групово заглавие (използва се в index.php за да покаже групата - Екстра(\'extra\') )';
   $l['define_extra'] = 'Покажи в Екстра Групирани:';
   $l['page_only'] = 'Нищо - Само страница';
   $l['groupings'] = 'Екстра Групи';
   $l['group_not_exist'] = 'Екстра Групите не съществуват';
   $l['add_groupings'] = 'Нова Екстра Група';
   $l['file_extensions'] = 'Разреши файлови разширения за вмъкване (Разделени със запетая)';
   $l['allowed_files'] = 'Позволени файлови разширения за прикачване (Разделени със запетая)';
   $l['allowed_images'] = 'Позволени разширения на картинки за прикачване (Разделени със запетая)';

   #errors
   //Database error message
   $l['dberror'] = '<strong>Грешка при връзка с базата данни.</strong>
      <br /> Проверете настройките на базата данни.';
   //Database table error message
   $l['db_tables_error'] = '<strong>Вашият "prefix" на базата данни е грешен ИЛИ няма създадени таблици в базата данни.</strong>
      <br /> Проверете настройките на "prefix" за вашата база данни ИЛИ създайте таблиците във Вашата база данни (вижте <a href="'._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';
   $l['error_404'] = 'Търсеният адрес не може да бъде открит. Грешка 404.';
   $l['error_not_logged_in'] = 'Нямате права да направите това, докато не влезете в системата.';
   $l['admin_error'] = 'Грешка/Error';
   $l['back'] = 'Назад';
   $l['err_TitleEmpty'] = 'Заглавието НЕ може да бъде празно.';
   $l['err_TitleExists'] = 'Заглавието вече съществува.';
   $l['err_SEFEmpty'] = 'SEF Заглавието НЕ може да бъде празно.';
   $l['err_SEFExists'] = 'SEF Заглавието вече съществува.';
   $l['err_SEFIllegal'] = 'SEF Заглавието което въвеждате съдържа забранени символи.<br />
      Можете да ползвате само <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Новият SEF адрес беше избран от заглавието. Моля проверете го.';
   $l['errNote'] = '<br /><strong>Бъдете внимателни:</strong>
      Публикуваните настройки са загубени, моля проверете преди да публикувате отново.';
   $l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Внимание!</span>';
   $l['empty_cat'] = 'Изтрий съдържанията';
   $l['warn_catnotempty'] = 'Категорията която се опитвате да изтриете НЕ е празна!<br />
      Можете да изберете <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> за да преместите съдържанията от тази категория<br />
      ИЛИ да изберете <strong>"'.$l['empty_cat'].'"</strong> за да Изтриете <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">ВСИЧКИ</span>
      подкатегории, статии, Екстра съдъжание и коментари от тази категория.<br /><br />
      <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Изтритата информация НЕ може да бъде възтановена ..... Предупредени сте!</span><br />';
   $l['extra_error_cp'] = 'Настройките на Категория не са добавени за Страницата';
   $l['extra_error_selection'] = 'Няма избрана категория или страница';

   #settings form
   $l['create_new'] = 'Искате ли да създадете ново съдържание?';
   $l['none'] = 'Нищо';
   $l['change_up'] = 'Смени Потребителско име и Парола';
   $l['newer_top'] = 'Новите отгоре/първи';
   $l['newer_bottom'] = 'Новите отдолу/последни';
   $l['err_Login'] = 'Грешно Потребителско име И/ИЛИ Парола И/ИЛИ въведена сума.';
   $l['pass_mismatch'] = 'Паролата е по-дълга от ограничението или не съвпада';
   $l['a_username'] = 'Потребителско име';
   $l['a_password'] = 'Парола';
   $l['a_password2'] = 'Повторете паролата';
   $l['a_display_page'] = 'Използвайте Страница като Начална Страница';
   $l['a_display_new_on_home'] = 'Показвай новите Статии в Началото';
   $l['a_display_pagination'] = 'Покажи Номерации на статиите';
   $l['a_website_title'] = 'Заглавие на Сайта';
   $l['a_home_sef'] = 'Начален SEF (използван като връзка към <em>Начало</em>)';
   $l['a_website_email'] = 'Email';
   $l['a_description'] = 'Подразбиращо се описание META Tag (за търсещите машини)';
   $l['a_keywords'] = 'Подразбиращи се ключови думи META Tag (ключовите думи се разделят със запетая)';
   $l['a_contact_info'] = 'Информация за връзка';
   $l['a_contact_subject'] = 'Тема на Контактна форма';
   $l['a_word_filter_file'] = 'Файл със Забранени думи';
   $l['a_word_filter_change'] = 'Дума заместваща Забранена дума';
   $l['a_word_filter_enable'] = 'Включи филтър за Забранени думи';
   $l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Грешка: Забранено име на файл</span><br />';
   $l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Грешка: Файлът НЕ съществува</span><br />';
   $l['a_num_categories'] = 'Покажи броят на статиите в категорията';
   $l['charset'] = 'Език по подразбиране';
   $l['a_time_settings'] = 'Времеви и Местни настройки';
   $l['a_date_format'] = 'Формат на времето';
   $l['a_comments_order'] = 'Подредба на коментарите';
   $l['a_comment_limit'] = 'Коментари на страница';
   $l['a_show_category_name'] = 'Покажи името на Категорията в новите публикации';
   $l['comment_repost_timer'] = 'Време между коментарите на потребителя за същата статия';
   $l['a_rss_limit'] = 'RSS Ограничение на статия';
   $l['a_approve_comments'] = 'Одобрение на коментарите преди публикуване';
   $l['a_article_limit'] = 'Статии на страница';
   $l['a_language'] = 'CMS Език';
   $l['description_meta'] = 'Описание META Tag (за търсещите машини)';
   $l['keywords_meta'] = 'Ключови думи META Tag (ключовите думи разделени със запетая)';
   $l['see'] = 'Виж:';
   $l['all'] = 'Всички';

   #formatting buttons:
     $l['formatting'] = 'Formatting';
     $l['insert'] = 'Insert';
     $l['strong'] = 'Bold';
     $l['strong_value'] = 'B';
     $l['em'] = 'Italics';
     $l['em_value'] = 'I';
     $l['underline'] = 'Underline';
     $l['underline_value'] = 'U';
     $l['del'] = 'Strike';
     $l['del_value'] = 'S';
     $l['p'] = 'Paragraph';
     // no need to translate
     $l['p_value'] = '&para;';
     $l['br'] = 'Line Break';
     $l['br_value'] = 'Line Break';
     $l['intro'] = 'Introduction Break';
     $l['intro_value'] = 'Introduction Break';
    $l['img'] = 'Insert Image';
     $l['img_value'] = 'Image';
     $l['link'] = 'Insert Link';
     $l['link_value'] = 'Link';
     $l['include'] = 'Insert File';
     $l['include_value'] = 'File';
     $l['func'] = 'Insert PHP Function';
     $l['func_value'] = 'Function';

     #javascript
   $l['function']='Име на функция - без скоби.';
   $l['parameters']='Параметри - за повече от един разделете със запетая. Не ползвайте кавички при липса на параметри.';

     #js alert prompts
     $l['js_func1'] = 'Име на функция - без скоби.';
     $l['js_func2'] = "Параметри - за повече от един разделете със запетая. Не ползвайте кавички при липса на параметри.";
     $l['js_file'] = 'Въведете URL на файла';
     $l['js_image1'] = 'Въведете URL на изображението';
     $l['js_image2'] = 'Въведете Alt на изображението';
     $l['js_link1'] = 'Въведете URL на връзка';
     $l['js_link2'] = 'Въведете Title/Заглавие на връзка';
     $l['js_delete1'] = 'Последно предупреждение: Изтритата информация НЕ може да бъде възстановена!';
     $l['warn_cat_last'] = 'Последно предупреждение: Изтритата информация НЕ може да бъде възстановена!';
   $l['warning_delete'] = 'Сигурни ли сте, че искате да го изтриете?';
   $l['image_url'] = 'Въведете URL на изображението';
   $l['image_alt'] = 'Въведете Alt на изображението';
   $l['file_url'] = 'Въведете URL на файла';
   $l['link_url'] = 'Въведете URL на връзка';
   $l['link_title'] = 'Въведете Title/Заглавие на връзка';
   $l['js_delete2'] = 'Сигурни ли сте, че искате да го изтриете?';

     #comment mailing
     $l['a_mail_on_comments'] = 'Да изпрати ли копие на Вашият e-mail? <br />
        <i>Бележка: Ако използвате \'Одобрение на коментарите преди публикуване\', ще получите известие за съобщението.</i>';
     $l['subject_a'] = 'Коментара трябва да бъде одобрен';
     $l['subject_b'] = 'Коментара е публикуван в сайта';
     $l['approved_text'] = 'Трябва да одобреите коментара публикуван на сайта. Копие: ';
     $l['not_waiting_approved'] = 'Коментара е публикуван в сайта. Копие:';
     $l['from'] = 'From: ';

     #order contents
     $l['order_content'] = 'Подреди съдържанието';
     $l['up'] = 'Нагоре';
     $l['down'] = 'Надолу';
     $l['hide'] = 'Скрий';
     $l['show'] = 'Покажи';

?>