Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Pages: [1] 2

Author Topic: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)  (Read 16453 times)

Joost

 • Guest
Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« on: May 17, 2007, 06:36:26 am »

Copy the codeblock below to a file (use a good editor) and name the file:
snews_NL.php. The file is saved as ansi or utf-8 (without byte order mark: BOM). In most editors ansi is default.
Upload the file to the directory where index.php is kept.
Language can be changed by means of the admin panel ( 'Time and Locale setting'). Enter NL (uppercase).


Kopieer de onderstaande code naar een tekstbestand en sla  het op onder de naam: snews_NL.php Gebruik een goede editor.
Het einde van dit bestand wordt afgesloten met ?>. Daar mag niets meer achter worden getypt, ook geen spatie of een nieuwe regel (enter).
Het bestand wordt in ansi opgeslagen of utf-8 zonder BOM (byte order mark)) is. In de meeste editors is ansi de standaard manier van opslaan.

Plaats het in dezelfde map als index.php
Op de beheerpagina (Admin) in 'Time and Locale setting' moet   NL in hoofdletters worden ingevoerd. Druk vervolgens op"save".
Vanaf dat moment wordt Nederlands de voertaal voor: Aanwijzingen op de beheerpagina's, waarschuwingen en enkele linken.

De vertaling is minder letterlijk  dan gebruikelijk. Ook heb ik wat extra aanwijzingen toegevoegd en opmaak, waardoor ik hoop dat het wat overzichtelijker wordt. Maar je kunt natuurlijk ook zelf veranderingen aanbrengen. Op regel 113, 124, 202, 203 ben ik met kleur aan de gang geweest, veranderen naar eigen inzicht.


Code: [Select]
<?php
/********************************************************
    sNews 1.6
    Release date: May 17, 2007
    Developers version: 1.6.0 Stable
    Copyright (C) Solucija.com
    sNews is licensed under a Creative Commons License
   DUTCH TRANSLATION BY: Joost Kerkelaan kerkelaan.nl
*********************************************************/
       
$l = array();

#SITE LANGUAGE VARIABLES

$l['home'] = 'Home';
$l['home_sef'] = 'home'//De standaardnaam wordt alleen gebruikt, wanneer er nog geen naam in de database is ingevoerd[a-z] [A-Z] [-] [_]
$l['archive'] = 'Archief';
$l['contact'] = 'Contact';
$l['sitemap'] = 'Inhoudsopgave';
#categories
$l['month_names'] = 'Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, November, December';
#search
$l['search_keywords'] = 'minimaal vier letters';
$l['search_button'] = 'Zoek';
$l['search_results'] = 'Zoek resulaten';
$l['charerror'] = 'Vul minimaal 4 letters of cijfers in';
$l['noresults'] = 'Ik heb <strong>niets gevonden</strong> voor ';
$l['resultsfound'] = 'Dit heb ik gevonden voor ';
#comments
$l['addcomment'] = 'Stuur een reactie';
$l['comment'] = 'reageer';
$l['comment_info'] = 'Reactie gepost in ';
$l['page'] = 'Pagina';
$l['on'] = 'op'// preposition word used in comments infoline
#paginator
$l['first_page'] = 'Eerste';
$l['last_page'] = 'Laatste';
$l['previous_page'] = 'Vorige';
$l['next_page'] = 'Volgende';
$l['name'] = 'Naam';
#comments
$l['comment_sent'] = 'Je reactie is verzonden';
$l['comment_sent_approve'] = 'Ik ga eerst bekijken of ik deze reactie wel wil plaatsen.';
$l['comment_error'] = 'Je reactie is <strong>niet</strong> verzonden';
$l['no_comment'] = 'Op dit artikel is nog niet gereageerd.';
$l['no_comments'] = 'Momenteel zijn er geen reacties';
$l['ce_reasons'] = 'Mogelijk is niet alles (of te weinig) ingevuld';
$l['url'] = 'Website URL';
#contact
$l['required'] = '* = <span style="color:#900">Verplicht invullen</span>';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Bericht';
$l['math_captcha'] = 'Geef het antwoord van de optelsom';
$l['contact_sent'] = 'Bedankt, het bericht is verzonden.';
$l['contact_not_sent'] = 'Het is niet gelukt het bericht te verzenden';
$l['message_error'] = 'Je hebt <strong>of</strong> niet alles ingevuld of het emailadres bestaat niet.';
#generic links
$l['backhome'] = 'Terug';
$l['read_more'] = 'Lees verder.';
#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Hier staat (nog) niets';
$l['category_not_exist'] = 'Deze categorie bestaat (nog) niet';
$l['not_found'] = 'Tekst niet gevonden';
#rss links
$l['rss_articles'] = 'RSS Artikelen';
$l['rss_pages'] = 'RSS Pagina\'s';
$l['rss_comments'] = 'RSS Reacties';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Reacties voor dit artikel';

#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
#administration
$l['administration'] = 'Beheer';
$l['articles'] = 'Artikelen';
$l['extra_contents'] = 'Extra tekstblok';
$l['pages'] = 'Vaste pagina\'s';
#basic buttons
$l['view'] = 'Bekijken';
$l['add_new'] = 'Maken';
$l['admin_category'] = 'Nieuwe categorie';
$l['article_new'] = 'Nieuw artikel';
$l['extra_new'] = 'Nieuw tekstblok';
$l['page_new'] = 'Nieuwe pagina';
$l['edit'] = 'Bewerken';
$l['delete'] = 'Verwijder';
$l['save'] = 'Opslaan';
$l['submit'] = 'verzend';
#settings
$l['settings'] = 'Instellingen bedoeld voor zoekmachines';
$l['site_settings'] = '<h3>Instellingen voor de hele site</h3>';
#login
$l['login_status'] = 'Login status';
$l['login'] = 'Login';
$l['username'] = 'Naam';
$l['password'] = 'Paswoord';
$l['login_limit'] = 'Beperking: 4-8 cijfers en letters';
$l['logged_in'] = 'Je bent binnen';
$l['log_out'] = 'Uitloggen';
$l['logout'] = 'Uitloggen';
#categories
$l['categories'] = 'CategorieŽn';
$l['category'] = 'Categorie';
$l['appear_category'] = 'Verschijnt in categorie';
$l['appear_page'] = 'Verschijnt in pagina';
$l['add_category'] = 'Nieuwe categorie';
$l['category_order'] = 'Categorie volgorde';
$l['order_category'] = 'Nieuwe volgorde';
$l['description'] = 'Beschrijving';
$l['publish_category'] = 'Toon deze categorie';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Gepubliceerd';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #F00">Niet gepubliceerd</span>';
#articles
$l['article'] = 'Artikel';
$l['article_date'] = 'Datum Artikel (Zet de tijd en datum waarop deze tekst gepubliceerd wordt)';
$l['preview'] = 'Bekijk de tekst zonder html-code';
$l['no_articles'] = 'Geen artikelen op dit moment';
#customize article
$l['customize'] = 'Instellingen voor deze tekst';
$l['display_title'] = 'Toon de titel';
$l['display_info'] = 'Toon informatie (Lees verder/ reactie/ datum)';
$l['server_time'] = 'Server tijd';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #F90;">Wordt automatisch later gepubliceerd</span>';
$l['publish_date'] = 'Wanneer wordt dit gepubliceerd?';
$l['day'] = ' Dag ';
$l['month'] = ' Maand ';
$l['year'] = ' Jaar ';
$l['hour'] = ' Uur ';
$l['minute'] = ' Minuut ';
$l['publish_article'] = 'Publiceer dit artikel';
$l['operation_completed'] = 'Operatie geslaagd!';
$l['deleted_success'] = 'Met succes verwijderd';
#files
$l['files'] = 'Uploaden van: Pagina \'s, plaatjes, pdf\'s e.d.';
$l['upload'] = 'Verzenden';
$l['view_files'] = 'Bekijk de bestanden in';
$l['file_error'] = 'Bestand kan niet gekopieerd worden!';
$l['deleted'] = 'Bestand verwijderd!';
#comments
$l['comments'] = 'Reactie';
$l['enable_commenting'] = 'Maak reacties mogelijk';
$l['edit_comment'] = 'Beoordeel deze reactie';
$l['freeze_comments'] = 'Er zijn geen reacties meer mogelijk';
$l['enable'] = 'Aanzetten';
$l['approved'] = 'Goedgekeurd';
$l['enabled'] = 'Aan';
$l['disabled'] = 'Uit';
$l['unapproved'] = 'Afgekeurde reactie';
$l['wait_approval'] = ' reactie(s) moet(en) nog beoordeeld worden.';
#article structure
$l['title'] = 'Titel';
$l['sef_title'] = 'Gebruik de titel als link naar het artikel';
$l['sef_title_cat'] = 'Gebruik de titel als link naar de categorie';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['position'] = 'Positie';
$l['display_page'] = 'Vaste pagina';
$l['center'] = 'Artikel';
$l['contents'] = 'Pagina eigenschappen';
$l['side'] = 'Extra tekst';
#errors
$l['error_404'] = 'De pagina is niet gevonden. Ga terug naar de vorige, of gebruik de zoekfunctie.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Dat kan niet, want je bent niet ingelogd.';
$l['admin_error'] = 'Foutje';
$l['back'] = 'Terug';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Geef een titel.';
$l['err_TitleExists'] = 'Deze titel bestaat al, bedenk een andere.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'Geef een zoekmachinevriendelijke titel.';
$l['err_SEFExists'] = 'Deze titel bestaat al, bedenk een andere.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'De titel bevat tekens die niet mogen.
Gebruik alleen cijfers en letters. Een nieuwe titel is geselecteerd, kies eventueel deze.'
;
$l['errNote'] = '<strong>Opgepast,</strong> er gaat iets fout. Kijk of het bericht nog klopt.';
$l['warning_delete'] = 'Zeker weten dat je dit wilt wissen?';
$l['image_url'] = 'Geef een url voor dit plaatje';
$l['image_alt'] = 'Geef een korte beschrijving bij dit plaatje';
$l['file_url'] = 'Geef het adres naar dit bestand';
$l['link_url'] = 'Geef een adres (link)';
$l['link_title'] = 'Geef een titel voor deze link';
#settings form
$l['none'] = "Geen";
$l['change_up'] = 'Verander paswoord en gebruikersnaam';
$l['newer_top'] = 'Nieuwste reactie bovenaan';
$l['newer_bottom'] = 'Oudste reactie bovenaan';
$l['err_Login'] = 'Verkeerde naam en/of paswoord.';
$l['pass_mismatch'] = 'De paswoorden moeten overeen komen en uit 4 tot 8 cijfers en/of letters bestaan';
$l['a_username'] = 'Gebruikersnaam';
$l['a_password'] = 'Paswoord';
$l['a_password2'] = 'Herhaal het paswoord';
$l['a_display_page'] ="Op de <strong>voorpagina</strong>";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Nieuwste artikelen op de voorpagina';
$l['a_display_pagination'] = 'Paginanummering in artikelen';
$l['a_website_title'] = 'Website titel';
$l['a_home_sef'] = 'Naam van de link naar de voorpagina';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Standaard beschrijving van de pagina, bedoelt voor zoekmachines. Deze kunnen bij aanmaak van een pagina verandert worden';
$l['a_keywords'] = 'Standaard trefwoorden. Deze kunnen bij aanmaak van een pagina veranderd worden';
$l['a_contact_info'] = 'Email instellen';
$l['a_contact_subject'] = 'Onderwerp';
$l['a_word_filter_file'] = 'Woorden-filter';
$l['a_word_filter_change'] = 'Woorden-vervanger';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Zet het woorden-filter aan';
$l['error_file_name'] = '
<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Foutje: Verboden bestandsnaam</span>
'
;
$l['error_file_exists'] = '
<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Foutje: Dit bestand bestaat niet</span>
'
;
$l['a_num_categories'] = 'Toon het aantal pagina\'s naast de categorie';
$l['charset'] = 'Standaard charset (alleen wijzigen wanneer nodig)';
$l['a_time_settings'] = 'Instellingen taal, karakters en tijdsaanduiding';
$l['a_date_format'] = 'Datum formaat';
$l['a_comments_order'] = 'Volgorde reacties';
$l['a_comment_limit'] = 'Het aantal reacties per pagina';
$l['a_rss_limit'] = 'Maximum aantal RSS artikelen';
$l['a_approve_comments'] = 'Beoordeel reacties voor ze op de site komen';
$l['a_article_limit'] = 'Maximum aantal artikelen per pagina';
$l['a_language'] = '<strong>Taal voor de bijschriften op de site</strong>
EN of NL (in hoofdletters)'
;
$l['description_meta'] = 'Korte beschrijving, alleen zichtbaar voor zoekmachines';
$l['keywords_meta'] = 'Trefwoorden voor zoekmachine';
$l['all'] = 'Allemaal';

    #SYSTEM VARIABLES (not to be translated)
    
$l['home_sef'] = s('home_sef') == '' $l['home_sef'] : s('home_sef'); //reassign $l['home_sef'] to system home_sef if system is set.
    
$l['cat_listSEF'] = $l['home_sef'].',archive,contact,sitemap,rss-articles,rss-pages,rss-comments,login,administration,admin_category,admin_article,article_new,extra_new,page_new,categories,articles,extra_contents,pages,settings,files,logout'//SEF links of the hardcoded categories
    
$l['divider'] = '∑'//divider character
    
$l['paginator'] = 'p_';
    
$l['file_include_extensions'] = 'php,txt,inc,htm,html'// list of file types available for inclusion routine
    
$l['allowed_files'] = 'php,htm,html,txt,inc,css,js,swf'// list of file types available for upload/file list routine
    
$l['allowed_images'] = 'gif,jpg,jpeg,png'// list of image types available for upload/file list routine
    
$l['ignored_items'] = '.,..,cgi-bin,.htaccess,Thumbs.db,snews.php,index.php,style.css'// list of files&folders ignored by upload/file list routine
?>

errata removed
« Last Edit: February 03, 2008, 08:17:36 pm by Joost »
Logged

Harold

 • Full Member
 • ***
 • Karma: 0
 • Posts: 110
  • http://blog.haroldbeukers.nl/
Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #1 on: May 17, 2007, 09:48:10 am »

Dank je!

2 regels moeten denk ik nog wel aangepast worden

regel 48: $l['ce_reasons'] = 'Mogelijk is niet alles (of te weinig) is ingevuld';
moet worden:
regel 48: $l['ce_reasons'] = 'Mogelijk is niet alles (of te weinig) ingevuld';

regel 102: $l['categories'] = 'CategorieŽn';
moet worden:
$l['categories'] = 'Categorieën';

regel 95: $l['username'] = 'Naam';
ik zou hiervoor ook 'Gebruikersnaam' kiezen, of is dit bewust wel zo gekozen?

...een aantal vertalingen ga ik inderdaad wel naar eigen inzicht gebruiken :)
woorden als sitemap, home, log in, vind ik persoonlijk toch iets duidelijker.
Logged
E=Fb

Joost

 • Guest
Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #2 on: May 17, 2007, 10:44:36 am »

Bedankt voor de verbeteringen Harold. Er zullen inderdaad mensen zijn die moeite met "'CategorieŽn'" zullen hebben.
regel95: 'Gebruikersnaam' is beter ja

sitemap:  Moeilijk te zeggen in welke mate dat woord  ingeburgerd is.
 home: Probleem met Home is dat ik home associeer met 1 pagina wat het  niet is en evenmin is de voorkant  een categorie. Vandaar. Misschien dat bij bepaalt gebruik dit een echt 'home' zou kunnen zijn.
 log in: Die staat er toch al?

De context van de onderstaande regel ben ik nog niet achter, jij?
$l['on'] = 'aan'; // preposition word used in comments infoline

Groeten,

Joost
Logged

eric

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 39
Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #3 on: May 17, 2007, 02:25:18 pm »

Quote from: Joost
De context van de onderstaande regel ben ik nog niet achter, jij?
$l['on'
= 'aan'; // preposition word used in comments infoline
Als ik naar de function tags($tag) kijk, lijkt mij dat het 'op' moet zijn.  Het wordt dan naam op datum.
Logged

Jochum Meester

 • Sr. Member
 • ****
 • Karma: 1
 • Posts: 309
  • JochumMeester.com
Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #4 on: May 17, 2007, 03:36:41 pm »

Ja dat klopt, heeft met de info line (datum) te maken zoals Eric hierboven typt.

Goed gedaan Joost!
Logged

rednl

 • Guest
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #5 on: January 06, 2008, 05:48:34 pm »

Als eerste wil ik Joost bedanken voor de vertaling.

Zoals als joost eerder schreef kunnen sommige last krijgen met het woord CategorieŽn en met de divider. Het is daarom beter om hiervoor de html code te gebruiken.

Regel 99:
$l['categories'] = 'Categorie&euml;n';

Regel 223:
$l['divider'] = '&middot;'; //divider character

Hierdoor zal altijd de juiste character worden weer gegeven.
Logged

harry_ej

 • Newbie
 • *
 • Karma: 1
 • Posts: 20
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #6 on: January 17, 2008, 10:30:40 am »

Ha Joost

Ik ben hier nog niet zo lang, ik gebruik altijd HTML-kit voor mijn projecten en zie het niet staan in het overzicht van bruikbare editors.

Volgens mij genereert het geen rare code, ik codeer altijd alles zelf, klopt dit of kan ik beter overstappen op een die in de lijst staat, als ik voortaan Snews gebruik (wat ik van plan ben) voor mijn projecten?

Groeten,

Harry
Logged

Joost

 • Guest
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #7 on: January 17, 2008, 03:59:59 pm »

Welcome Harry,

HTML-Kit is plain text editor, so it can edit sNews for sure when files are saved as ansi. Ansi is the default way of saving and you are probably doing that.
Logged

Wiesje

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 4
 • Not as stupid as I look....
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #8 on: February 03, 2008, 01:45:53 pm »

Doe nog even de volgende wijziging erin, als je wilt:
Instellingen bedoelt voor zoekmachines -> Instellingen bedoeld voor zoekmachines

Dank!
Logged

bikoz

 • Jr. Member
 • **
 • Karma: 3
 • Posts: 66
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #9 on: February 03, 2008, 06:45:09 pm »

Copy the codeblock below to a file (use a good editor) (...)

Just curious: why is TextMate not mentionned at all? Very strange...

(Hope an admin will read this post, I did not find a good place for it, please apology)


Logged

Joost

 • Guest
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #10 on: February 03, 2008, 08:33:54 pm »

Doe nog even de volgende wijziging erin, als je wilt:
Instellingen bedoelt voor zoekmachines -> Instellingen bedoeld voor zoekmachines

Dank!

Bedankt Wiesje
(EN: Spelling error reported and taken care off).

Copy the codeblock below to a file (use a good editor) (...)

Just curious: why is TextMate not mentionned at all? Very strange...
(Hope an admin will read this post, I did not find a good place for it, please apology)

Only editors are listed that are known to do the job well. Known from experience, that is.  TextMate might end up in the list one day. ;)
Logged

rainb0w

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 10
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #11 on: March 26, 2008, 04:45:24 pm »

bedankt Joost super :D

Quote
Archief
Hier staat (nog) niets

:P:P:P:P:P
« Last Edit: March 26, 2008, 04:49:17 pm by rainb0w »
Logged

djoey

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 19
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #12 on: June 27, 2008, 12:42:40 pm »

Misschien is het niet makkelijk te doen maar:

Ik heb het hier over Reactie(s)


Bij 0 reacties zou er dus Reacties moeten komen te staan, maar bij 1 is het netter om Reactie te gebruiken.
En bij hogere aantallen als 1 kun je weer Reacties gebruiken.

Is dat makkelijk te doen?

Logged

drum

 • Newbie
 • *
 • Karma: 1
 • Posts: 7
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #13 on: January 18, 2010, 04:42:06 pm »

bovenstaande instructies gevolgd maar het werkt niet
Logged

drum

 • Newbie
 • *
 • Karma: 1
 • Posts: 7
Re: Nederlands | Dutch (sNews 1.6)
« Reply #14 on: January 18, 2010, 06:32:09 pm »

Ok. het bestand moet NL.php heten en hoort in de "lang" map
vervolgens bij taal instelling NL invoeren.
Logged
Pages: [1] 2