Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [LANG] Catalan translation (sNews 1.4 rc1)  (Read 2948 times)

bramsyuur

  • Hero Member
  • *****
  • Karma: 23
  • Posts: 873
    • http://snews.vietbee.net
[LANG] Catalan translation (sNews 1.4 rc1)
« on: February 08, 2006, 05:56:35 pm »

Hi to all!
This is my translation into Catalan language for sNews 1.4 rc1
Thanks!


Code: [Select]
//*************************************
// SNEWS 1.4 LANGUAGE VARIABLES
// AUTHOR: Frederic Cloquell
// CONTACT: frederic.cloquell@gmail.com
// ENCODING: ISO-8859-1
//
// FILE NAME: snews_catalan.php
//*************************************

//***********************************
// BASIC SNEWS LANGUAGE VARIABLES
//***********************************                                                  
                                                                                       
$l['home'] = "Inici";                                                                              
$l['archives'] = "Arxius";                                                                          
$l['rss_feed'] = "Alimentació RSS";                                                                
$l['contact'] = "Contacta";                                                                        
$l['search_button'] = "Cercar";                                                                    
$l['search_results'] = "Resultats de la cerca";                                                          
$l['charerror'] = "Es necessita per a la cerca almenys quatre caràcters.";                        
$l['noresults'] = "No hi ha cap coincidència";                                                    
$l['resultsfound'] = "coincidències trobades amb la paraula";                                      
$l['recent_articles'] = "Articles recents";                                                        
$l['addcomment'] = "Deixa un comentari";                                                          
$l['comments'] = "Comentaris";                                                                    
$l['comment'] = "Comentari";                                                                      
$l['first_page'] = "Primera pàgina";                                                                      
$l['last_page'] = "Última pàgina";
$l['previous_page'] = "Anterior";                                                                  
$l['next_page'] = "Següent";                                                                      
$l['name'] = "Nom";                                                                                
$l['sendcomment'] = "Enviar";                                                                      
$l['comment_sent'] = "El seu comentari ha estat afegit";                                          
$l['comment_error'] = "El seu comentari no s'ha enviat";                                          
$l['ce_reasons'] = "Possibles raons: Ha deixat una columna en blanc o és massa curt el comentari.";
$l['email'] = "Correu electrònic";                                                                
$l['url'] = "Adreça de la pàgina web";                                                            
$l['message'] = "Missatge";                                                                        
$l['send_message'] = "Enviar";                                                                    
$l['contact_sent'] = "El seu missatge ha estat enviat";
$l['contact_not_sent'] = "El seu missatge no s'ha enviat";                                              
$l['message_error'] = "Possibles raons: Ha deixat, el nom o el correu electrònic en blanc, o no existeix";
$l['backhome'] = "Tornar a l'inici";                                                                    
$l['backarticle'] = "Tornar a la notícia";                                                              
$l['read_more'] = "Llegir més";                                                                        
$l['article_not_exist'] = "La notícia no existeix";                                                    
                                                                                                                                                                           
//***********************************                                                  
// ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES                                                    
//***********************************                                                  
$l['username'] = "Nom d'usuari";                                                                                  
$l['password'] = "Contrasenya";                                                                                    
$l['login'] = "Entrar";                                                                                            
$l['logged_in'] = "Ja està dintre";                                                                                
$l['log_out'] = "Desconnectar-se";                                                                                
$l['logout'] = "Desconnecció";                                                                                    
$l['settings'] = "Configuracions";                                                                                
$l['save_settings'] = "Guardar configuracions";                                                                    
$l['article'] = "Article";                                                                                        
$l['articles'] = "Articles";
$l['category'] = "Categoria";                                                                                      
$l['categories'] = "Categories";                                                                                  
$l['add_category'] = "Afegir categoria";                                                                          
$l['edit_category'] = "Editar categoria";                                                                          
$l['delete_category'] = "Esborrar categoria";                                                                      
$l['description'] = "Descripció";                                                                                  
$l['publish_category'] = "Publicar categoria";                                                                    
$l['published'] = "Publicat";                                                                                      
$l['unpublished'] = "Sense publicar";                                                                              
$l['new_article'] = "Nou article";                                                                                
$l['limit_article'] = "Limiti el nombre màxim de caràcters de l'article de la pàgina principal (0 = sense límit)";
$l['article_date'] = "Data de l'article (incorpori una data més alta per a publicar en un futur)";
$l['auto_html'] = "Paràgraf automàtic";                                                                            
$l['display_title'] = "Veure títol";                                                                              
$l['display_info'] = "Veure informació de línia";                                                                  
$l['enable_commenting'] = "Comentaris activats";                                                                  
$l['customize'] = "Personalitza";                                                                                  
$l['server_time'] = "Data i hora del servidor";                                                                    
$l['future_posting'] = "Enviament futur";                                                                          
$l['publish_date'] = "Data de publicació";                                                                        
$l['day'] = "Dia";                                                  
$l['month'] = "Mes";                                                
$l['year'] = "Any";                                                
$l['hour'] = "Hora";                                                
$l['minute'] = "Minut";                                            
$l['publish_article'] = "Publicar article";                        
$l['edit_comment'] = "Editar comentari";                            
$l['freeze_comments'] = "Bloquejar comentaris";                    
$l['unfreeze_comments'] = "Desbloquejar comentaris";                
$l['unpublished_articles'] = "Articles sense publicar";              
$l['enable'] = "Activa";                                            
$l['submit_new_article'] = "Enviar";                                
$l['operation_completed'] = "Operació completada satisfactòriament";
$l['deleted_success'] = "Esborrat satisfactòriament";              
$l['edit_article'] = "Editar article";                              
$l['simple'] = "Simple";                                            
$l['advanced'] = "Avançat";                                        
$l['images'] = "Imatges";                                          
$l['attach_image'] = "Adjuntar imatge";                            
$l['upload_image'] = "Pujar imatge";                                
$l['upload'] = "Pujar";                                            
$l['no_image'] = "Sense imatge";                                    
$l['edit'] = "Editar";                                              
$l['delete_article'] = "Esborrar article";                          
$l['admin_error'] = "Error!";                                      
$l['title_error'] = "Has d'inserir un títol";                      
$l['text_error'] = "Has d'inserir algun text";                      
$l['back'] = "Tornar";                                              
$l['comments'] = "Comentari";                                      
$l['enabled'] = "Activat";                                          
$l['disabled'] = "Desactivat";                                      
$l['delete_comment'] = "Esborrar comentari";                        
$l['title'] = "Títol";                                              
$l['sef_title'] = "Títol retallat i més amigable per als cercadors d'Internet (s'utilitzarà com a enllaç a la notícia)";
$l['sef_title_cat'] = "Títol més amigable per al buscador intern (s'utilitzarà com a enllaç a la categoria)";          
$l['text'] = "Text";                                                                                                    
$l['position'] = "Posició";                                                                                            
$l['display_menu_item'] = "Mostrar com article de menú";                                                                
$l['left'] = "Esquerra";                                                                                                
$l['center'] = "Centre";                                                                                                
$l['right'] = "Dreta";                                                                                                  
$l['saved_images'] = "Imatges salvades";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

$l['image_error'] = "la imatge no ha estat salvada";

$l['error_category_seftitle_exists'] = "El títol SEF de la categoria ja existeix.";
$l['error_category_name_exists'] = "El nom de la categoria ja existeix.";
$l['error_category_name_empty'] = "El nom de la categoria no pot quear buit.";
$l['error_category_seftitle_empty'] = "El títol de la categoria SEF no pot quedar buit.";

$l['error_not_logged_in'] = "No estàs actualment connectat i no pots fer aquesta acció.";

$l['error_article_seftitle_exists'] = "Ja existeix aquest nom SEF.
Ves amb compte!: Degut a una inserció incorrecta, moltes de les opcions i documents escrits, poden funcionar malament. Per favor, mira de revisar-ho bé per properes insercions.";
$l['error_article_title_exists'] = "El títol de l'article ja existeix.
Ves amb compte!: Degut a una inserció incorrecta, moltes de les opcions i documents escrits, poden funcionar malament. Per favor, mira de revisar-ho bé per properes insercions.";
$l['error_article_title_empty'] = "El títol de l'article no por quedar buit.

Ves amb compte!: Degut a una inserció incorrecta, moltes de les opcions i documents escrits, poden funcionar malament. Per favor, mira de revisar-ho bé per properes insercions.";
$l['error_article_seftitle_empty'] = "La definició SEF de l'article no por quedar buit.

Ves amb compte!: Degut a una inserció incorrecta, moltes de les opcions i documents escrits, poden funcionar malament. Per favor, mira de revisar-ho bé per properes insercions.";

$l['warning_delete'] = "Segur que vols esborrar aquest article?"; //Avis Javascript quant s'intenta esborrar un article, una categoria, un comentari o un fitxer.
$l['make_sef_text'] = "Crear SEF"; //Aquest és el nom de l'enllaç javascript per crear els títols SEF.
$l['error_article_seftitle_illegal'] = "El títol SEF inserit conté caràcters no vàlids.
Només son vàlids els caràcters: a-z, 0-9 i -

Una nova adreça SEF s'ha seleccionat per al títol. Per favor, comprova-ho.";
$l['error_category_seftitle_illegal'] = "El títol SEF inserit conté caràcters no vàlids.
Només son vàlids els caràcters: a-z, 0-9, _, i -

Una nova adreça SEF s'ha seleccionat per al títol. Per favor, comprova-ho.";

?>
Logged
La comunidad sNews en tu idioma!
Comunidad sNews en Español