Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [LANG] Bulgarian translation (sNews 1.5.31)  (Read 2820 times)

Dobri

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 4
    • http://dobri.biz
[LANG] Bulgarian translation (sNews 1.5.31)
« on: March 11, 2007, 04:25:26 pm »

Code: [Select]
#SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Начало';
$l['home_sef'] = 'home'; //default value is used only if "home_SEF" is not set in the database - allowed characters are [a-z] [A-Z] [-] [_]
$l['archive'] = 'Архив';
$l['rss_feed'] = 'RSS Feed';
$l['contact'] = 'Контакти';
$l['sitemap'] = 'Карта на сайта';
$l['divider'] = '·'; //divider character
#categories
$l['cat_listSEF'] = 'home,archive,contact,sitemap,rss,login,administration,admin_category,admin_article,article_new,extra_new,page_new,categories,articles,extra_contents,pages,settings,files,logout'; //SEF links of the hardcoded categories
$l['month_names'] = 'Януари,Февруари,Март,Април,Май,Юни,Юли,Август,Септември,Октомври,Ноември,Декември';
#search
$l['search_keywords'] = 'въведи';
$l['search_button'] = 'Търси';
$l['search_results'] = 'Резултат от търсенето';
$l['charerror'] = 'Необходими са поне 4 символа за да започне търсене.';
$l['noresults'] = 'Нмя намерен резултат от ';
$l['resultsfound'] = ' резултата бяха намерени при търсенето.';
#comments
$l['addcomment'] = 'Напиши коментар';
$l['comments'] = 'Коментари';
$l['comment'] = 'Коментирай';
$l['comment_info'] = 'Коментарът е публикуван на';
$l['page'] = 'Страница';
#paginator
$l['first_page'] = 'Първа';
$l['last_page'] = 'Последна';
$l['previous_page'] = 'Предишна';
$l['next_page'] = 'Следваща';
$l['name'] = 'Име';
#comments
$l['comment_sent'] = 'Коментарът ви беше изпатен';
$l['comment_sent_approve'] = 'Коментарът ви изчаква потвърждение.';
$l['comment_error'] = 'Коментарът ви не беше изпратен';
$l['comment_back'] = 'Назад към вашия коментар';
$l['no_comment'] = 'Няма коментари.';
$l['no_comments'] = 'Няма коментари.';
$l['ce_reasons'] = 'Възможна причина: Оставили сте празна колона или коментарът е твърде кратък.';
$l['url'] = 'Адрес на уеб сайта (URL)';
#contact
$l['email'] = 'Имейл';
$l['message'] = 'Съобщение';
$l['math_captcha'] = 'Пресметнете сумата (защита от спам)';
$l['contact_sent'] = 'Съобщението Ви беше зпратено успешно!';
$l['contact_not_sent'] = 'Съобщението ви НЕ беше изпратено успешно!';
$l['message_error'] = 'Възможна причина: Пропунали сте да попълните някое от полетата коректно.';
#generic links
$l['backhome'] = 'Назад към начало';
$l['backarticle'] = 'Назад към темата';
$l['read_more'] = 'Продължи да четеш';
#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Няма съдържание';
$l['category_not_exist'] = 'Търсената категория не съществува';
$l['not_found'] = 'Съдържанието не е намерено';

#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
#administration
$l['administration'] = 'Администраци';
$l['articles'] = 'Статии';
$l['extra_contents'] = 'Допълнително съдържание';
$l['pages'] = 'Страници';
#basic buttons
$l['view'] = 'Преглед';
$l['add_new'] = 'Добави';
$l['admin_category'] = 'Нова Категория';
$l['article_new'] = 'Нова статия';
$l['extra_new'] = 'Ново Допълнително съдържание';
$l['page_new'] = 'Нова Страница';
$l['edit'] = 'Редактирай';
$l['delete'] = 'Изтрий';
$l['save'] = 'Запази';
$l['submit'] = 'Добави';
#settings
$l['settings'] = 'Настройки';
$l['site_settings'] = 'Сайт';
#login
$l['login_status'] = 'Статус';
$l['login'] = 'Вход';
$l['username'] = 'Име';
$l['password'] = 'Парола';
$l['login_limit'] = 'Ограничение: от 4 до 8 символа за име и парола';
$l['logged_in'] = 'Влязохте успешно!';
$l['log_out'] = 'Излизане!';
$l['logout'] = 'Изход';
#categories
$l['categories'] = 'Категории';
$l['category'] = 'Категория';
$l['appear_category'] = 'Показване само в Категория';
$l['appear_page'] = 'Показване само в Страница';
$l['add_category'] = 'Нова категория';
$l['category_order'] = 'Подредба на категориите';
$l['order_category'] = 'Преподреди';
$l['description'] = 'Описание';
$l['publish_category'] = 'Публикувай категория';
$l['status'] = 'Статус:';
$l['published'] = 'Публикувана';
$l['unpublished'] = 'Непубликувана';
#articles
$l['articles'] = 'Статии';
$l['article'] = 'Статия';
$l['newarticle'] = 'Нова Статия';
$l['article_date'] = 'Дата (ще бъде публукувано на указаната дата)';
$l['preview'] = 'Преглед';
$l['paginator'] = 'стр_';
#customize article
$l['customize'] = 'Настройки';
$l['display_title'] = 'Заглавие';
$l['display_info'] = 'Информация (прочетете повече/ коментари/ дата)';
$l['server_time'] = 'Време';
$l['future_posting'] = 'Публикувай по-късно';
$l['publish_date'] = 'Дата на публикуване';
$l['day'] = 'Ден';
$l['month'] = 'Месец';
$l['year'] = 'Година';
$l['hour'] = 'Час';
$l['minute'] = 'Минути';
$l['publish_article'] = 'Публикувай статия';
$l['operation_completed'] = 'Операцията завършена успешно!';
$l['deleted_success'] = 'Успешно изтриване!';
#files
$l['files'] = 'Файлове';
$l['upload'] = 'Качи';
$l['view_files'] = 'Прегледай файловете в ';
$l['file_error'] = 'Файловете не може да бъдат копирани!';
$l['deleted'] = 'Фалът е изтрит!';
#comments
$l['comments'] = 'Коментари';
$l['enable_commenting'] = 'Позволи коментирането';
$l['edit_comment'] = 'Редактирай коментар';
$l['freeze_comments'] = 'Замрази коментирането';
$l['unfreeze_comments'] = 'Разреши коментирането';
$l['enable'] = 'Позволи';
$l['approved'] = 'Одобрено';
$l['enabled'] = 'Позволено';
$l['disabled'] = 'Забрарнено';
$l['unapproved'] = 'Непозволени коментари';
$l['wait_approval'] = 'коментари, чакащи опозволение';
#article structure
$l['title'] = 'Заглавие';
$l['sef_title'] = 'Заглавие подходящо за търсачките (ЗПТ - ще се използва за линк в адреса към Статията)';
$l['sef_title_cat'] = 'Заглавие подходящо за търсачките (ЗПТ - ще се използва за линк в адреса към Категорията)';
$l['text'] = 'Текс';
$l['position'] = 'Пизиция';
$l['display_page'] = 'Страница';
$l['center'] = 'Център';
$l['contents'] = 'Коментари';
$l['side'] = 'Допълнително съдържание';
#errors
$l['error_not_logged_in'] = '.!.';
$l['admin_error'] = 'Грешка';
$l['back'] = 'Назад';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Моля, попълнете заглавие.';
$l['err_TitleExists'] = 'Заглавието вече съществува.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'ЗПТ не може да е празно.';
$l['err_SEFExists'] = 'ЗПТ вече съществува.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'ЗПТ съдържа невалидни символи.
Позволени са само a-z 0-9_-
Ново ЗПТ се избира от заглавието. Моля, проверете го.';
$l['errNote'] = 'Внимание: Ако има проблем с публикуването, моля прегледайте опциите отново.';
$l['warning_delete'] = 'Наистина ли искате да изтриете това?';
$l['image_url'] = 'Въведете адрес на изображението URL';
$l['image_alt'] = 'Въведете текст над изображениет Alt';
$l['file_url'] = 'Въведете файл URL';
$l['link_url'] = 'Въведете линк URL';
$l['link_title'] = 'Въведете заглавие на линка';
#settings form
$l['a_true'] = 'Истина';
$l['a_false'] = 'Лъжа';
$l['none'] = "Неясно";
$l['change_up'] = 'Смяна на парола и име';
$l['newer_top'] = 'Нов в началото';
$l['newer_bottom'] = 'Нов на края';
$l['err_Login'] = 'Грешно име и/или парола.';
$l['pass_mismatch'] = 'Паролите не съвпадат';
$l['a_username'] = 'Име';
$l['a_password'] = 'Парола';
$l['a_password2'] = 'Повтори парола';
$l['a_prefix'] = 'Префикс на БД';
$l['a_display_page'] = "Използвай страницата като начална страница";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Покажи новите Статити на заглавната страница';
$l['a_display_pagination'] = 'Показвай брой страници в Статията';
$l['a_website_title'] = 'Заглвие на Уебсайта';
$l['a_home_sef'] = 'Начално ЗПТ (използва се като линк в адреса(URL-a) Начало)';
$l['a_website_email'] = 'Имейл';
$l['a_description'] = 'Описание на META таговете (за търсачките)';
$l['a_keywords'] = 'Ключови думи (разделят се със запетая)';
$l['a_contact_info'] = 'Контактни данни';
$l['a_contact_subject'] = 'Заглавие на Формата за контакти';
$l['a_word_filter_file'] = 'Филтър за лоши думи';
$l['a_word_filter_change'] = 'Замяна на лошите думи с';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Активиране на филтъра за лоши думи';
$l['file_include_extensions'] = '.php,.txt,.inc,.htm,html';
$l['error_file_name'] = '
Грешка: забранено разширие на файл
';
$l['error_file_exists'] = '
Грешка: файлът не съществува
';
$l['a_num_categories'] = 'Показване броя на статиите до името на категорията';
$l['charset'] = 'Декодиране на символите';
$l['a_time_settings'] = 'Настройки за време, език ...';
$l['a_date_format'] = 'Формат на датата';
$l['a_comments_order'] = 'Подрредба на коментарите';
$l['a_comment_limit'] = 'Брой коментари на страница';
$l['a_rss_limit'] = 'RSS Лимит на статиите';
$l['a_approve_comments'] = 'Одобри коментар преди публикуване';
$l['a_article_limit'] = 'Брой статии на страница';
$l['a_language'] = 'Език на сайта';
$l['description_meta'] = 'Описателни META тагове (за търсачките)';
$l['keywords_meta'] = 'Ключови думи (разделят се със запетая)';
$l['all'] = 'Всичко';
Logged