Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest sNews - sNews 1.7 - with its own forums - for discussion and user mods.

Author Topic: [LANG] Swedish sNews 1.5.31 language variables  (Read 4521 times)

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
[LANG] Swedish sNews 1.5.31 language variables
« on: February 04, 2007, 03:51:32 pm »

Quote

# SWEDISH TRANSLATION of sNews 1.5.31 Language variables
# By Fred "agentsmith" Kylander (http://www.frdk.com/)
# Användning: kopiera och klistra in i ett textdokument, spara som snews_SV.php i samma mapp som snews.php -->
# --> I Admin / Settings / Time and Locale, ange SV som sNews language

#SPRÅKVARIABLER FÖR SITE
   $l['home'] = 'Hem';
   $l['home_sef'] = 'hem'; //standard "home_SEF" används om "home_SEF" inte är angiven i databasen - giltiga tecken är [a-z] [A-Z] [-] [_]
   $l['archive'] = 'Arkiv';
   $l['rss_feed'] = 'RSS-kanal';
   $l['contact'] = 'Kontakt';
   $l['sitemap'] = 'Site-karta';
   $l['divider'] = '·'; //skiljetecken
   #kategorier
   $l['cat_listSEF'] = 'hem,arkiv,kontakt,site-karta,rss,login,administration,admin_kategori,admin_artikel,artikel_ny,extra_ny,sida_ny,kategorier,artiklar,extra_innehåll,sidor,inställningar,filer,logga_ut'; //SMV-länkar för hårdkodade kategorier
   $l['month_names'] = 'Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December';
   #sökning
   $l['search_keywords'] = 'Sök nyckelord';
   $l['search_button'] = 'Sök';
   $l['search_results'] = 'Sökresultat';
   $l['charerror'] = 'Minst 4 tecken krävs för att sökningen ska utföras.';
   $l['noresults'] = 'Sökningen gav inga träffar ';
   $l['resultsfound'] = 'träffar på ditt sökord';
   #kommentarer
   $l['addcomment'] = 'Skriv en kommentar';
   $l['comments'] = 'Kommentarer';
   $l['comment'] = 'Kommentar';
   $l['comment_info'] = 'Kommentar i';
   $l['page'] = 'Sida';
   #paginering
   $l['first_page'] = 'Första';
   $l['last_page'] = 'Sista';
   $l['previous_page'] = 'Föregående';
   $l['next_page'] = 'Nästa';
   $l['name'] = 'Namn';
   #kommentarer
   $l['comment_sent'] = 'Din kommentar har skickats';
   $l['comment_sent_approve'] = 'Din kommentar väntar på godkännande.';
   $l['comment_error'] = 'Din kommentar har inte skickats';
   $l['comment_back'] = 'Tillbaka till din kommentar';
   $l['no_comment'] = 'Artikeln har inte kommenterats än.';
   $l['ce_reasons'] = 'Möjliga orsaker: Något fält är inte ifyllt eller så är kommentaren för kort.';
   $l['url'] = 'Länk till websida';
   #kontakt
   $l['email'] = 'E-post';
   $l['message'] = 'Meddelande';
   $l['math_captcha'] = 'Lägg ihop de två talen (skydd mot spam)';
   $l['contact_sent'] = 'Tack, ditt meddelande har skickats.';
   $l['contact_not_sent'] = 'Ditt meddelande har inte skickats';
   $l['message_error'] = 'Möjliga orsaker: Du har inte fyllt i namn- eller meddelandefältet, eller så är e-postadressen fel.';
   #generic links
   $l['backhome'] = 'Tillbaka till hemsidan';
   $l['backarticle'] = 'Tillbaka till artikeln';
   $l['read_more'] = 'Läs vidare';
   #contents error
   $l['article_not_exist'] = 'Inget innehåll än';
   $l['category_not_exist'] = 'Kategorin existerar inte';
   $l['not_found'] = 'Innehållet finns inte';
   
   #SPRÅKVARIABLER FÖR ADMINISTRATION
   #administration
   $l['administration'] = 'Admin';
   $l['articles'] = 'Artiklar';
   $l['extra_contents'] = 'Extrainnehåll';
   $l['pages'] = 'Sidor';
   #standardknappar
   $l['view'] = 'Granska';
   $l['add_new'] = 'Lägg till';
   $l['admin_category'] = 'Ny kategori';
   $l['article_new'] = 'Ny artikel';
   $l['extra_new'] = 'Nytt extrainnehåll';
   $l['page_new'] = 'Ny sida';
   $l['edit'] = 'Redigera';
   $l['delete'] = 'Radera';
   $l['save'] = 'Spara';
   $l['submit'] = 'Skicka';
   #inställningar
   $l['settings'] = 'Inställningar';
   $l['site_settings'] = 'Site';
   #login
   $l['login_status'] = 'Login-status';
   $l['login'] = 'Logga in';
   $l['username'] = 'Användarnamn';
   $l['password'] = 'Lösenord';
   $l['login_limit'] = 'Namn/lösen-begränsning: 4-8 alfanumeriska tecken enbart';
   $l['logged_in'] = 'Du är inloggad';
   $l['log_out'] = 'Loggar ut';
   $l['logout'] = 'Logga ut';
   #kategorier
   $l['categories'] = 'Kategorier';
   $l['category'] = 'Kategori';
   $l['appear_category'] = 'Visas bara i kategori';
   $l['appear_page'] = 'Visas bara på sida';
   $l['add_category'] = 'Ny kategori';
   $l['category_order'] = 'Kategoriordning';
   $l['order_category'] = 'Ordna om';
   $l['description'] = 'Beskrivning';
   $l['publish_category'] = 'Publicera kategori';
   $l['status'] = 'Status:';
   $l['published'] = 'Publicerad';
   $l['unpublished'] = 'Opublicerad';
   #artiklar
   $l['articles'] = 'Artiklar';
   $l['article'] = 'Artikel';
   $l['newarticle'] = 'Ny artikel';
   $l['article_date'] = 'Artikeldatum (ange ett senare datum för framtida publicering)';
   $l['preview'] = 'Förhandsgranska';
   $l['paginator'] = 's_'; // Var noga med att inte kalla artiklar, kategorier eller sidor för ett namn som börjar med s_
   #modifiera artikel
   $l['customize'] = 'Modifiera';
   $l['display_title'] = 'Visa titel';
   $l['display_info'] = 'Visa inforad (läs mer/ kommentarer/ datum)';
   $l['server_time'] = 'Servertid'; //Använder domänserverns tidsinställningar
   $l['future_posting'] = 'Framtida publicering';
   $l['publish_date'] = 'Publiceringsdatum';
   $l['day'] = 'Dag';
   $l['month'] = 'Månad';
   $l['year'] = 'År';
   $l['hour'] = 'Timme';
   $l['minute'] = 'Minut';
   $l['publish_article'] = 'Publicera artikel';
   $l['operation_completed'] = 'Operationen lyckades!'; // ;D -- Åtgärden utförd utan problem
   $l['deleted_success'] = 'Borttagningen har utförts';
   #filer
   $l['files'] = 'Filer';
   $l['upload'] = 'Lägg upp';
   $l['view_files'] = 'Granska filer i';
   $l['file_error'] = 'Filen kunde inte kopieras!';
   $l['deleted'] = 'Filen har raderats!';
   #kommentarer
   $l['comments'] = 'Kommentarer';
   $l['enable_commenting'] = 'Aktivera kommentarer';
   $l['edit_comment'] = 'Redigera kommentar';
   $l['freeze_comments'] = 'Lås kommentarer';
   $l['unfreeze_comments'] = 'Lås upp kommentarer';
   $l['enable'] = 'Aktivera';
   $l['approved'] = 'Godkänd';
   $l['enabled'] = 'Aktiverad';
   $l['disabled'] = 'Avaktiverad';
   $l['unapproved'] = 'Ej godkända kommentarer';
   $l['wait_approval'] = 'kommentarer som väntar på godkännande';
   #artikelstruktur
   $l['title'] = 'Titel';
   $l['sef_title'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till artikeln)';
   $l['sef_title_cat'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till kategorin)';
   $l['text'] = 'Text';
   $l['position'] = 'Placering';
   $l['display_page'] = 'Sida';
   $l['center'] = 'Mitten';
   $l['contents'] = 'Innehåll';
   $l['side'] = 'Extrainnehåll';
   #felmeddelanden
   $l['error_not_logged_in'] = 'Du är för närvarande inte inloggad och får därför inte göra så.';
   $l['admin_error'] = 'Fel';
   $l['back'] = 'Tillbaka';
   $l['err_TitleEmpty'] = 'Titel får inte utelämnas.';
   $l['err_TitleExists'] = 'Titeln finns redan.';
   $l['err_SEFEmpty'] = 'SMV-titel får inte utelämnas.';
   $l['err_SEFExists'] = 'SMV-titeln finns redan.';
   $l['err_SEFIllegal'] = 'Den SMV-titel du angivit innehåller otillåtna tecken.
Du kan bara använda a-z 0-9_-
En ny SMV-länk har valts utifrån titeln. Kontrollera att den är okej.';
   $l['errNote'] = 'Varning: På grund av att de flesta publiceringsinställningarna går förlorade när fel uppstår bör du kontrollera inställningarna innan du publicerar om.';
   $l['warning_delete'] = 'Vill du verkligen radera?';
   $l['image_url'] = 'Ange bildens URL';
   $l['image_alt'] = 'Ange bildens Alt';
   $l['file_url'] = 'Ange filens URL';
   $l['link_url'] = 'Ange länkens URL';
   $l['link_title'] = 'Ange länkens titel';
   #inställnngsformulär
   $l['a_true'] = 'Sant';
   $l['a_false'] = 'Falskt';
   $l['none'] = "Ingen";
   $l['change_up'] = 'Ändra användarnamn och lösenord';
   $l['newer_top'] = 'Nyare högst upp';
   $l['newer_bottom'] = 'Nyare längst ner';
   $l['err_Login'] = 'Fel användarnamn och/eller lösenord.';
   $l['pass_mismatch'] = 'Lösenorden stämmer inte överens';
   $l['a_username'] = 'Användarnamn';
   $l['a_password'] = 'Lösenord';
   $l['a_password2'] = 'Upprepa lösenordet';
   $l['a_prefix'] = 'Database prefix';
   $l['a_home'] = 'Hem-länkens titel';
   $l['a_display_page'] = "Använd sida som hemsida";
   $l['a_display_new_on_home'] = 'Visa nya artiklar på hemsidan';
   $l['a_display_pagination'] = 'Visa paginering i artiklar';
   $l['a_website_title'] = 'Websitens namn';
   $l['a_home_sef'] = 'Hemsidans SMV namn (används som länk till Hem)';
   $l['a_website_email'] = 'E-post';
   $l['a_description'] = 'Generell META-tagg "description" (för sökmotorer)'; // Beskrivning av din site
   $l['a_keywords'] = 'Generell META-tagg "keywords" (kommaseparerade nyckelord)';
   $l['a_contact_info'] = 'Kontaktinfo';
   $l['a_contact_subject'] = 'Kontaktformulärets ämnesrubrik'; // Ämnesrubrik i det mail som formuläret skickar
   $l['a_word_filter_file'] = 'Fulordfiltrets fil';
   $l['a_word_filter_change'] = 'Ord som ersätter fula ord';
   $l['a_word_filter_enable'] = 'Aktivera fulordsfilter';
   $l['file_include_extensions'] = '.php,.txt,.inc,.htm,html'; // tillåtna ändelser på inkluderade filer
   $l['error_file_name'] = '
Fel vid inkludering: Otillåtet filnamn
';
   $l['error_file_exists'] = '
Fel vid inkludering: Filen finns inte
';
   $l['a_num_categories'] = 'Visa antal artiklar vid kategorinamn';
   $l['charset'] = 'Förinställd teckenkod';
   $l['a_time_settings'] = 'Inställningar för tid och plats';
   $l['a_date_format'] = 'Datumformat';
   $l['a_comments_order'] = 'Kommentarsordning';
   $l['a_comment_limit'] = 'Max antal kommentarer per sida';
   $l['a_rss_limit'] = 'Max antal artiklar i RSS';
   $l['a_approve_comments'] = 'Godkänn kommentarer före publicering';
   $l['a_approve'] = 'Godkänn';
   $l['a_article_limit'] = 'Max antal artiklar per sida';
   $l['a_language'] = 'sNews språkval';
   $l['description_meta'] = 'META-tagg "description" (för sökmotorer)';
   $l['keywords_meta'] = 'META-tagg "keywords" (kommaseparerade nyckelord, för sökmotorer)';
   $l['all'] = 'Allt';
?>
Logged

mucha

 • Guest
[LANG] Swedish sNews 1.5.31 language variables
« Reply #1 on: February 09, 2007, 03:23:13 am »

Thanks! :)
Logged

BBBB

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 32
[LANG] Swedish sNews 1.5.31 language variables
« Reply #2 on: March 01, 2007, 04:47:51 pm »

Tack igen!
Logged