Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [LANG] Swedish translation (sNews 1.5)  (Read 6240 times)

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« on: December 08, 2006, 05:50:20 pm »

Finns för nedladdning som hel fil
eller kopiera texten nedanför linjen.
--------------------------------------------------------------

Code: [Select]

# SWEDISH TRANSLATION of sNews 1.5 Language variables
# sNews 1.5.30 Stable Release
# By "agentsmith" (http://www.frdk.com/)
#
# Användning: kopiera och klistra in i ett textdokument, spara som snews_SV.php i
# samma mapp som snews.php --> I Admin / Settings / Site settings / Time and Locale, ange
# SV som sNews language

#SPRÅKVARIABLER FÖR SITE
$l['home'] = 'Hem';
$l['home_sef'] = 'hem'; //standard "home_SEF" används om "home_SEF" inte är angiven i databasen - giltiga tecken är [a-z] [A-Z] [-] [_]
$l['archive'] = 'Arkiv';
$l['rss_feed'] = 'RSS-kanal';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Site-karta';
$l['divider'] = '·'; //skiljetecken
#kategorier
$l['cat_listSEF'] = 'hem,arkiv,kontakt,site-karta,rss,login,administration,admin_kategori,admin_artikel,artikel_ny,extra_ny,sida_ny,kategorier,artiklar,extra_innehåll,sidor,inställningar,filer,logga_ut'; //SMV-länkar för hårdkodade kategorier
$l['month_names'] = 'Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December';
#sökning
$l['search_keywords'] = 'Sök nyckelord';
$l['search_button'] = 'Sök';
$l['search_results'] = 'Sökresultat';
$l['charerror'] = 'Minst 4 tecken krävs för att sökningen ska utföras.';
$l['noresults'] = 'Sökningen gav inga träffar ';
$l['resultsfound'] = 'träffar på ditt sökord';
#kommentarer
$l['addcomment'] = 'Skriv en kommentar';
$l['comments'] = 'Kommentarer';
$l['comment'] = 'Kommentar';
$l['comment_info'] = 'Kommentar i';
$l['page'] = 'Sida';
#paginering
$l['first_page'] = 'Första';
$l['last_page'] = 'Sista';
$l['previous_page'] = 'Föregående';
$l['next_page'] = 'Nästa';
$l['name'] = 'Namn';
#kommentarer
$l['comment_sent'] = 'Din kommentar har skickats';
$l['comment_sent_approve'] = 'Din kommentar väntar på godkännande.';
$l['comment_error'] = 'Din kommentar har inte skickats';
$l['comment_back'] = 'Tillbaka till din kommentar';
$l['no_comment'] = 'Artikeln har inte kommenterats än.';
$l['ce_reasons'] = 'Möjliga orsaker: Något fält är inte ifyllt eller så är kommentaren för kort.';
$l['url'] = 'Länk till websida';
#kontakt
$l['email'] = 'E-post';
$l['message'] = 'Meddelande';
$l['contact_sent'] = 'Tack, ditt meddelande har skickats.';
$l['contact_not_sent'] = 'Ditt meddelande har inte skickats';
$l['message_error'] = 'Möjliga orsaker: Du har inte fyllt i namn- eller meddelandefältet, eller så är e-postadressen fel.';
#generic links
$l['backhome'] = 'Tillbaka till hemsidan';
$l['backarticle'] = 'Tillbaka till artikeln';
$l['read_more'] = 'Läs vidare';
#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Inget innehåll än';
$l['category_not_exist'] = 'Kategorin existerar inte';
$l['not_found'] = 'Innehållet finns inte';

#SPRÅKVARIABLER FÖR ADMINISTRATION
#administration
$l['administration'] = 'Admin';
$l['articles'] = 'Artiklar';
$l['extra_contents'] = 'Extrainnehåll';
$l['pages'] = 'Sidor';
#standardknappar
$l['view'] = 'Granska';
$l['add_new'] = 'Lägg till';
$l['admin_category'] = 'Ny kategori';
$l['article_new'] = 'Ny artikel';
$l['extra_new'] = 'Nytt extrainnehåll';
$l['page_new'] = 'Ny sida';
$l['edit'] = 'Redigera';
$l['delete'] = 'Radera';
$l['save'] = 'Spara';
$l['submit'] = 'Skicka';
#inställningar
$l['settings'] = 'Inställningar';
$l['site_settings'] = 'Site';
#login
$l['login_status'] = 'Login-status';
$l['login'] = 'Logga in';
$l['username'] = 'Användarnamn';
$l['password'] = 'Lösenord';
$l['logged_in'] = 'Du är inloggad';
$l['log_out'] = 'Loggar ut';
$l['logout'] = 'Logga ut';
#kategorier
$l['categories'] = 'Kategorier';
$l['category'] = 'Kategori';
$l['appear_category'] = 'Visas bara i kategori';
$l['appear_page'] = 'Visas bara på sida';
$l['add_category'] = 'Ny kategori';
$l['category_order'] = 'Kategoriordning';
$l['order_category'] = 'Ordna om';
$l['description'] = 'Beskrivning';
$l['publish_category'] = 'Publicera kategori';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Publicerad';
$l['unpublished'] = 'Opublicerad';
#artiklar
$l['articles'] = 'Artiklar';
$l['article'] = 'Artikel';
$l['newarticle'] = 'Ny artikel';
$l['article_date'] = 'Artikeldatum (ange ett senare datum för framtida publicering)';
$l['preview'] = 'Förhandsgranska';
$l['paginator'] = 's_'; // Var noga med att inte kalla artiklar, kategorier eller sidor för ett namn som börjar med s_
#modifiera artikel
$l['customize'] = 'Modifiera';
$l['display_title'] = 'Visa titel';
$l['display_info'] = 'Visa inforad (läs mer/ kommentarer/ datum)';
$l['server_time'] = 'Servertid'; //Använder domänserverns tidsinställningar
$l['future_posting'] = 'Framtida publicering';
$l['publish_date'] = 'Publiceringsdatum';
$l['day'] = 'Dag';
$l['month'] = 'Månad';
$l['year'] = 'År';
$l['hour'] = 'Timme';
$l['minute'] = 'Minut';
$l['publish_article'] = 'Publicera artikel';
$l['operation_completed'] = 'Operationen lyckades!'; // ;D -- Åtgärden utförd utan problem
$l['deleted_success'] = 'Borttagningen har utförts';
#filer
$l['files'] = 'Filer';
$l['upload'] = 'Lägg upp';
$l['view_files'] = 'Granska filer i';
$l['file_error'] = 'Filen kunde inte kopieras!';
$l['deleted'] = 'Filen har raderats!';
#kommentarer
$l['comments'] = 'Kommentarer';
$l['enable_commenting'] = 'Aktivera kommentarer';
$l['edit_comment'] = 'Redigera kommentar';
$l['freeze_comments'] = 'Lås kommentarer';
$l['unfreeze_comments'] = 'Lås upp kommentarer';
$l['enable'] = 'Aktivera';
$l['approved'] = 'Godkänd';
$l['enabled'] = 'Aktiverad';
$l['disabled'] = 'Avaktiverad';
$l['unapproved'] = 'Ej godkända kommentarer';
$l['wait_approval'] = 'kommentarer i väntan på godkännande';
#artikelstruktur
$l['title'] = 'Titel';
$l['sef_title'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till artikeln)';
$l['sef_title_cat'] = 'Sökmotorvänlig titel (används som länk till kategorin)';
$l['text'] = 'Text';
$l['position'] = 'Placering';
$l['display_page'] = 'Sida';
$l['center'] = 'Mitten';
$l['contents'] = 'Innehåll';
$l['side'] = 'Extrainnehåll';
#felmeddelanden
$l['error_not_logged_in'] = 'Du är för närvarande inte inloggad och får därför inte göra så.';
$l['admin_error'] = 'Fel';
$l['back'] = 'Tillbaka';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Titel får inte utelämnas.';
$l['err_TitleExists'] = 'Titeln finns redan.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'SMV-titel får inte utelämnas.';
$l['err_SEFExists'] = 'SMV-titeln finns redan.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'Den SMV-titel du angivit innehåller otillåtna tecken.
Du kan bara använda a-z 0-9_-
En ny SMV-länk har valts utifrån titeln. Kontrollera att den är okej.';
$l['errNote'] = 'Varning: På grund av att de flesta publiceringsinställningarna går förlorade när fel uppstår bör du kontrollera inställningarna innan du publicerar om.';
$l['warning_delete'] = 'Vill du verkligen radera?';
$l['image_url'] = 'Ange bildens URL';
$l['image_alt'] = 'Ange bildens Alt';
$l['file_url'] = 'Ange filens URL';
$l['link_url'] = 'Ange länkens URL';
$l['link_title'] = 'Ange länkens titel';
#inställnngsformulär
$l['a_true'] = 'Sant';
$l['a_false'] = 'Falskt';
$l['none'] = "Ingen";
$l['change_up'] = 'Ändra användarnamn och lösenord';
$l['newer_top'] = 'Nyare högst upp';
$l['newer_bottom'] = 'Nyare längst ner';
$l['pass_mismatch'] = 'Lösenorden stämmer inte överens';
$l['a_username'] = 'Användarnamn';
$l['a_password'] = 'Lösenord';
$l['a_password2'] = 'Upprepa lösenordet';
$l['a_prefix'] = 'Database prefix';
$l['a_home'] = 'Hem-länkens titel';
$l['a_display_page'] = "Använd sida som hemsida";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Visa nya artiklar på hemsidan';
$l['a_display_pagination'] = 'Visa paginering i artiklar';
$l['a_website_title'] = 'Websitens namn';
$l['a_home_sef'] = 'Hemsidans SMV namn (används som länk till Hem)';
$l['a_website_email'] = 'E-post';
$l['a_description'] = 'Generell META-tagg "description" (för sökmotorer)'; // Beskrivning av din site
$l['a_keywords'] = 'Generell META-tagg "keywords" (kommaseparerade nyckelord)';
$l['a_contact_info'] = 'Kontaktinfo';
$l['a_contact_subject'] = 'Kontaktformulärets ämnesrubrik'; // Ämnesrubrik i det mail som formuläret skickar
$l['a_word_filter_file'] = 'Fulordfiltrets fil';
$l['a_word_filter_change'] = 'Ord som ersätter fula ord';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Aktivera fulordsfilter';
$l['file_include_extensions'] = '.php,.txt,.inc,.htm,html'; // tillåtna ändelser på inkluderade filer
$l['error_file_name'] = '
Fel vid inkludering: Otillåtet filnamn
';
$l['error_file_exists'] = '
Fel vid inkludering: Filen finns inte
';
$l['a_num_categories'] = 'Visa antal artiklar vid kategorinamn';
$l['charset'] = 'Förinställd teckenkod';
$l['a_time_settings'] = 'Inställningar för tid och plats';
$l['a_date_format'] = 'Datumformat';
$l['a_comments_order'] = 'Kommentarsordning';
$l['a_comment_limit'] = 'Max antal kommentarer per sida';
$l['a_rss_limit'] = 'Max antal artiklar i RSS';
$l['a_approve_comments'] = 'Godkänn kommentarer före publicering';
$l['a_approve'] = 'Godkänn';
$l['a_article_limit'] = 'Max antal artiklar per sida';
$l['a_language'] = 'sNews språkval';
$l['description_meta'] = 'META-tagg "description" (för sökmotorer)';
$l['keywords_meta'] = 'META-tagg "keywords" (kommaseparerade nyckelord, för sökmotorer)';
$l['all'] = 'Allt';
?>
Logged

Patric Ahlqvist

 • Nobodys perfect, but Im pretty effing close
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 65
 • Posts: 4867
 • “I'm a self-made man and worships my creator.”
  • p-ahlqvist.com
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #1 on: December 08, 2006, 06:11:24 pm »

God damn it, you beat me to it :lol:
Logged
"It's only dead fish that goes with the flow... "
Updated

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #2 on: December 08, 2006, 06:17:57 pm »

:D  :o  :cool:  :lol:  :P  :o  :D
Logged

BBBB

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 32
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #3 on: December 08, 2006, 11:41:53 pm »

Oj vad bekvämt med hel fil !
Thanks  agentsmith
Logged

Daun

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 29
  • http://csstoplist.org
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #4 on: January 11, 2007, 09:36:32 pm »

Hur lägger man in den?
Logged

Harold

 • Full Member
 • ***
 • Karma: 0
 • Posts: 110
  • http://blog.haroldbeukers.nl/
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #5 on: January 11, 2007, 11:24:56 pm »

Logged
E=Fb

Fred K

 • Still trying to learn stuff
 • ULTIMATE member
 • ******
 • Karma: 130
 • Posts: 2728
  • Personal
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #6 on: January 12, 2007, 02:57:27 am »

Usage instructions are included in the commented top section of the translation as well. ;)
Logged

Harold

 • Full Member
 • ***
 • Karma: 0
 • Posts: 110
  • http://blog.haroldbeukers.nl/
[LANG] Swedish translation (sNews 1.5)
« Reply #7 on: January 12, 2007, 10:24:46 am »

Quote from: agentsmith
Usage instructions are included as well.
clever thinking :)  to guide the user.

btw: I can't read swedisch at all...just using this site: http://www.systranbox.com/systran/box
 :D

...to use the translation is so simple..but even me (myself) didnt understand this... I know what my problem was, then: snews claims to be using only one single file... and as a newbie, i didnt understand that the add-ons can be a second php-file.
Logged
E=Fb