Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [LANG] Swedish translation (sNews v1.4)  (Read 4128 times)

Patric Ahlqvist

  • Nobodys perfect, but Im pretty effing close
  • ULTIMATE member
  • ******
  • Karma: 65
  • Posts: 4867
  • “I'm a self-made man and worships my creator.”
    • p-ahlqvist.com
[LANG] Swedish translation (sNews v1.4)
« on: August 07, 2006, 02:09:07 pm »

Code: [Select]
//********************
// LANGUAGE VARIABLES
//********************
function l($variable) {
$l = Array();

$l['home'] = "Hem";
$l['archives'] = "Arkiv";
$l['rss_feed'] = "RSS Matning";
$l['contact'] = "Kontakt";
$l['search_button'] = "Sök";
$l['search_results'] = "Sök resultat";
$l['charerror'] = "Minst 4 tecken för att göra en sökning.";
$l['noresults'] = "Finns inga resultat för din sökning.";
$l['resultsfound'] = "resultat funna.";
$l['recent_articles'] = "Nyligen införda artiklar";
$l['addcomment'] = "Lämna en kommentar";
$l['comments'] = "Kommentarer";
$l['comment'] = "Kommentera";
$l['first_page'] = "Första";
$l['last_page'] = "Sista";
$l['previous_page'] = "Förra";
$l['next_page'] = "Nästa";
$l['name'] = "Namn";
$l['sendcomment'] = "Skicka";
$l['comment_sent'] = "Din kommentar har lagst till.";
$l['comment_error'] = "Din kommentar lades inte till.";
$l['ce_reasons'] = "Möjliga skäl: Blankt fält eller kommentaren är för kort.";
$l['email'] = "E-post";
$l['url'] = "Webbside URL";
$l['message'] = "Meddelande";
$l['send_message'] = "Skicka";
$l['contact_sent'] = "Ditt meddelande har skickats.";
$l['contact_not_sent'] = "Ditt meddelande har inte skickats.";
$l['message_error'] = "Möjliga skäl: Du lämnade namn/meddelande fält tomt eller så existerar inte e-postadressen.";
$l['backhome'] = "Tillbaka";
$l['backarticle'] = "Tillbaka till artikel";
$l['read_more'] = "Läs mer...";
$l['article_not_exist'] = "Artikeln existerar inte.";$l['home'] = "Hem";
$l['archives'] = "Artikel Arkiv";
$l['rss_feed'] = "RSS Matning";
$l['contact'] = "Kontakt";
$l['search_button'] = "Sök";
$l['search_results'] = "Sök resultat";
$l['charerror'] = "Minst 4 tecken för att göra en sökning.";
$l['noresults'] = "Finns inga resultat för din sökning.";
$l['resultsfound'] = "resultat funna.";
$l['recent_articles'] = "Nyligen införda artiklar";
$l['addcomment'] = "Lämna en kommentar";
$l['comments'] = "Kommentarer";
$l['comment'] = "Kommentera";
$l['first_page'] = "Första";
$l['last_page'] = "Sista";
$l['previous_page'] = "Förra";
$l['next_page'] = "Nästa";
$l['name'] = "Namn";
$l['sendcomment'] = "Skicka";
$l['comment_sent'] = "Din kommentar har lagst till.";
$l['comment_error'] = "Din kommentar lades inte till.";
$l['ce_reasons'] = "Möjliga skäl: Blankt fält eller kommentaren är för kort.";
$l['email'] = "E-post";
$l['url'] = "Webbside URL";
$l['message'] = "Meddelande";
$l['send_message'] = "Skicka";
$l['contact_sent'] = "Ditt meddelande har skickats.";
$l['contact_not_sent'] = "Ditt meddelande har inte skickats.";
$l['message_error'] = "Möjliga skäl: Du lämnade namn/meddelande fält tomt eller så existerar inte e-postadressen.";
$l['backhome'] = "Tillbaka";
$l['backarticle'] = "Tillbaka till artikel";
$l['read_more'] = "Läs mer...";
$l['article_not_exist'] = "Artikeln existerar inte.";


//***********************************
// ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
//***********************************
$l['username'] = "Anv.namn";
$l['password'] = "Lösenord";
$l['login'] = "Logga in";
$l['logged_in'] = "Du är inloggad.";
$l['log_out'] = "Loggar ut...";
$l['logout'] = "Logga ut.";
$l['settings'] = "Inställningar";
$l['save_settings'] = "Spara inställningar";
$l['article'] = "Artikel";
$l['articles'] = "Artiklar";
$l['category'] = "Kategori";
$l['categories'] = "Kategorier";
$l['add_category'] = "Lägg till kategori";
$l['edit_category'] = "Ändra kategori";
$l['delete_category'] = "Ta bort kategori";
$l['description'] = "Beskrivning";
$l['publish_category'] = "Publicera kategori";
$l['published'] = "Publicerad";
$l['unpublished'] = "O-publicerad";
$l['new_article'] = "Ny artikel";
$l['limit_article'] = "Begränsa antalet tecken på en första side artikel (0 = ingen begräsning)";
$l['article_date'] = "Artikel datum (ett högre datum för framtida publicering)";
$l['auto_html'] = "Auto stycke";
$l['display_title'] = "Visa titel";
$l['display_info'] = "Visa info rad";
$l['enable_commenting'] = "Tillåt komentarer";
$l['customize'] = "Skräddarsy";
$l['server_time'] = "Server tid";
$l['future_posting'] = "Framtida publisering";
$l['publish_date'] = "Publiceringsdatum";
$l['day'] = "Dag";
$l['month'] = "Mån";
$l['year'] = "År";
$l['hour'] = "Tim";
$l['minute'] = "Min";
$l['publish_article'] = "Publicera artikel";
$l['edit_comment'] = "Ändra kommentar";
$l['freeze_comments'] = "Frys kommentar";
$l['unfreeze_comments'] = "Släpp kommentar";
$l['unpublished_articles'] = "O-publ artiklar";
$l['enable'] = "Tillåt";
$l['submit_new_article'] = "Skicka";
$l['operation_completed'] = "Åtgärden lyckades";
$l['deleted_success'] = "Lyckad borttagning";
$l['edit_article'] = "Ändra artikel";
$l['simple'] = "Lätt";
$l['advanced'] = "Avancerad";
$l['images'] = "Bilder";
$l['attach_image'] = "Bifoga bild";
$l['upload_image'] = "Ladda upp bild";
$l['upload'] = "Ladda upp";
$l['no_image'] = "Ingen bild";
$l['edit'] = "Ändra";
$l['delete_article'] = "Ta bort artikel";
$l['admin_error'] = "FEL !";
$l['title_error'] = "Titel eller SEF skrevs inte in";
$l['text_error'] = "Du måste ange text";
$l['back'] = "Tillbaka";
$l['comments'] = "Kommentarer";
$l['enabled'] = "Tillåt";
$l['disabled'] = "Tillåt ej";
$l['delete_comment'] = "Ta bort kommentar";
$l['title'] = "Titel";
$l['sef_title'] = "Sök motor vänlig titel (används som länk till artikel)";
$l['sef_title_cat'] = "Sök motor vänlig titel (används som länk till kategori)";
$l['text'] = "Text";
$l['position'] = "Position";
$l['display_menu_item'] = "Visa som meny alternativ";
$l['left'] = "Vänster";
$l['center'] = "Mitten";
$l['right'] = "Höger";
$l['saved_images'] = "Sparade bilder";
$l['image_error'] = "Bilden kunde inte kopieras";
$l['error_category_seftitle_exists'] = "Kategorins SEF titel används redan.";
$l['error_category_name_exists'] = "Kategorins namn används redan.";
$l['error_category_name_empty'] = "Kategorinamnet kan inte vara tomt.";
$l['error_category_seftitle_empty'] = "Kategorins SEF titel kan inte vara tom.";
$l['error_not_logged_in'] = "Du är just nu inte inloggad och därför inte tillåten att göra så.";
$l['error_article_seftitle_exists'] = "Artikelns SEF titel existerar redan

Var försiktig: Ofta när saker går fel så förloras inställningar, vänligen kolla dessa innan nytt inlägg.";
$l['error_article_title_exists'] = "Artikelns titel existerar redan.

Var försiktig:  Ofta när saker går fel så förloras inställningar, vänligen kolla dessa innan nytt inlägg.";
$l['error_article_title_empty'] = "Artikelns titel kan inte vara tom.

Var försiktig: Ofta när saker går fel så förloras inställningar, vänligen kolla dessa innan nytt inlägg.";
$l['error_article_seftitle_empty'] = "Artikelns SEF kan inte vara rom.

Var försiktig: Ofta när saker går fel så förloras inställningar, vänligen kolla dessa innan nytt inlägg.";
$l['warning_delete'] = "Säker på att du vill ta bort detta ?"; //Javascript warning when trying to delete an article, category, comment or file.
$l['make_sef_text'] = "Make SEF title"; //This is the name of the javascript link that creates the SEF titles.
$l['make_sef_text'] = "Gör SEF titel"; //This is the name of the javascript link that creates the SEF titles.
$l['error_article_seftitle_illegal'] = "SEF titeln innehåller otillåtna tecken.
 Du kan bara använda a-z, 0-9 _ och -

 En ny SEF länk har blivit vald utifrån din titel, Vänligen kolla den.";
$l['error_category_seftitle_illegal'] = "SEF titeln innehåller otillåtna tecken.
 Du kan bara använda a-z, 0-9 _ och -

 En ny SEF länk har blivit vald utifrån din titel, Vänligen kolla den.";
Logged
"It's only dead fish that goes with the flow... "
Updated

EthanNeuen

  • Guest
[LANG] Swedish translation (sNews v1.4)
« Reply #1 on: August 07, 2006, 05:39:34 pm »

Nice, and that about sums it up.
Logged