Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest sNews - sNews 1.7 - with its own forums - for discussion and user mods.

Author Topic: [LANG] Norwegian translation (sNews 1.4)  (Read 3684 times)

chilleet

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 37
[LANG] Norwegian translation (sNews 1.4)
« on: June 27, 2006, 07:51:14 pm »

Code: [Select]
//*******************************
//
//   NORSK OVERSETTELSE - sNews 1.4
//   FORFATTER : chilleet
//
//*******************************


//********************
// SPRÅK VARIABLER
//********************
function l($variable) {
$l = Array();

$l['home'] = "Hjem";
$l['archives'] = "Arkiv";
$l['rss_feed'] = "RSS Feed";
$l['contact'] = "Kontakt";
$l['search_button'] = "Søk";
$l['search_results'] = "Søke resultater";
$l['charerror'] = "Bruk minst 4 tegn for å foreta søk.";
$l['noresults'] = "Søket ga ingen resultater ";
$l['resultsfound'] = "Søket ga resultat";
$l['recent_articles'] = "Nylige artikler";
$l['addcomment'] = "Legg igjen kommentar";
$l['comments'] = "Komentarer";
$l['comment'] = "Komentar";
$l['first_page'] = "Første";
$l['last_page'] = "Siste";
$l['previous_page'] = "Forrige";
$l['next_page'] = "Neste";
$l['name'] = "Navn";
$l['sendcomment'] = "Send";
$l['comment_sent'] = "Din komentar er sendt";
$l['comment_error'] = "Din komentar ble ikke sendt";
$l['ce_reasons'] = "Mulig årsak: Du lot det stå igjen en tom kolonne eller komentaren er for kort.";
$l['email'] = "Email";
$l['url'] = "Webside URL";
$l['message'] = "Beskjed";
$l['send_message'] = "Send";
$l['contact_sent'] = "Din beskjed er sendt";
$l['contact_not_sent'] = "Din beskjed ble ikke sendt";
$l['message_error'] = "Mulige årsaker: Du lot navn eller beskjed feltet stå tomt, eller email adressen eksisterer ikke";
$l['backhome'] = "Hjem";
$l['backarticle'] = "Tilnake til artikkel";
$l['read_more'] = "Les mer";
$l['article_not_exist'] = "Artikkelen finnes ikke";


//***********************************
// ADMINISTRATION SPRÅK VARIABLER
//***********************************
$l['username'] = "Brukernavn";
$l['password'] = "Passord";
$l['login'] = "Logg inn";
$l['logged_in'] = "Du er innlogget";
$l['log_out'] = "Logger ut";
$l['logout'] = "Logg ut";
$l['settings'] = "Valg";
$l['save_settings'] = "Lagre valg";
$l['article'] = "Artikkel";
$l['articles'] = "Artikler";
$l['category'] = "Kategori";
$l['categories'] = "Kategorier";
$l['add_category'] = "Legg til kategori";
$l['edit_category'] = "Endre kategori";
$l['delete_category'] = "Slett kategori";
$l['description'] = "Beskrivelse";
$l['publish_category'] = "Publiser kategori";
$l['published'] = "Publisert";
$l['unpublished'] = "Upublisert";
$l['new_article'] = "Ny artikkel";
$l['limit_article'] = "Sett grense for maks tegn på forsiden (0 = no limit)";
$l['article_date'] = "Artikkel dato (sett en høyere dato for framtidig posting)";
$l['auto_html'] = "Auto paragraf";
$l['display_title'] = "Vis tittel";
$l['display_info'] = "Vis informasjons linje";
$l['enable_commenting'] = "Aktiver komentarer";
$l['customize'] = "Modifiser";
$l['server_time'] = "Tid på Server";
$l['future_posting'] = "Framtidig posting";
$l['publish_date'] = "Publiserings dato";
$l['day'] = "Day";
$l['month'] = "Måned";
$l['year'] = "År";
$l['hour'] = "Time";
$l['minute'] = "Minutt";
$l['publish_article'] = "Publiser artikkel";
$l['edit_comment'] = "Endre komentar";
$l['freeze_comments'] = "Lås komentar";
$l['unfreeze_comments'] = "Åpne komentar";
$l['unpublished_articles'] = "Upubliserte artikler";
$l['enable'] = "Aktiver";
$l['submit_new_article'] = "Send";
$l['operation_completed'] = "Velykket utført operasjon";
$l['deleted_success'] = "Velykket sletting";
$l['edit_article'] = "Endre artikkelen";
$l['simple'] = "Enkel";
$l['advanced'] = "Avansert";
$l['images'] = "Bilder";
$l['attach_image'] = "Legg ved bilde";
$l['upload_image'] = "Last opp bilde";
$l['upload'] = "Last opp";
$l['no_image'] = "Uten bilde";
$l['edit'] = "Endre";
$l['delete_article'] = "Slett artikkel";
$l['admin_error'] = "Error";
$l['title_error'] = "Enten en tittel eller SEF tittel ble utelatt";
$l['text_error'] = "Du må skrive litt text";
$l['back'] = "Tilbake";
$l['comments'] = "Kommentarer";
$l['enabled'] = "Aktiver";
$l['disabled'] = "Deaktiver";
$l['delete_comment'] = "Slett komentar";
$l['title'] = "Tittel";
$l['sef_title'] = "Søkemotor vennlig tittel (vil bli brukt som kobling til artikkelen)";
$l['sef_title_cat'] = "Søkemotor vennlig tittel (vil bli brukt som kobling til kategorien)";
$l['text'] = "Tekst";
$l['position'] = "Posisjon";
$l['display_menu_item'] = "Vis som meny sak";
$l['left'] = "Venstre";
$l['center'] = "Senter";
$l['right'] = "Høyre";
$l['saved_images'] = "Lagra bilder";
$l['image_error'] = "Bilde kunne ikke bli kopiert";
$l['error_category_seftitle_exists'] = "Tittelen til SEF kategorien finnes allerede.";
$l['error_category_name_exists'] = "Kategorien finnes allerede.";
$l['error_category_name_empty'] = "Kategorinavnet kan ikke være tomt.";
$l['error_category_seftitle_empty'] = "Tittelen til SEF kategorien kan ikke stå tom.";
$l['error_not_logged_in'] = "Du er ikke logget inn, så det kan du ikke gjøre.";
$l['error_article_seftitle_exists'] = "Artikkelen SEF finnes allerede.

Forsiktig: Sannheten er at når noe går galt, blir de fleste publiserings valgene borte, vær snill å sjekk disse før du poster igjen.";
$l['error_article_title_exists'] = "Artikkel tittelen finnes allerede.

Forsiktig: Sannheten er at når noe går galt, blir de fleste publiserings valgene borte, vær snill å sjekk disse før du poster igjen.";
$l['error_article_title_empty'] = "Artikkel tittelen kan ikke stå tom.

Forsiktig: Sannheten er at når noe går galt, blir de fleste publiserings valgene borte, vær snill å sjekk disse før du poster igjen.";
$l['error_article_seftitle_empty'] = "Artikkel tittelen SEF kan ikke stå tom.

Forsiktig: Sannheten er at når noe går galt, blir de fleste publiserings valgene borte, vær snill å sjekk disse før du poster igjen.";
$l['warning_delete'] = "Er du sikker på at du vil gjøre dette?"; //Javascript warning when trying to delete an article, category, comment or file.
$l['make_sef_text'] = "Lag SEF tittel"; //This is the name of the javascript link that creates the SEF titles.
$l['error_article_seftitle_illegal'] = "SEF tittel inneholder uloveglige tegn.
Du kan bare bruke a-z, 0-9 _ og -

En ny SEF url har blitt valgt ifra tittelen, velg den.";
$l['error_category_seftitle_illegal'] = "SEF tittel inneholder uloveglige tegn.
Du kan bare bruke a-z, 0-9 _ og -

En ny SEF url har blitt valgt ifra tittelen, velg den.";
Logged
have fun - take care - peace!